De classis Zwolle kwam bijeen op 29 september 2021 te Emmeloord. Drie nieuw binnengekomen predikanten ondertekenden het ondertekeningsformulier, W.A. Capellen, J. Oosterbroek en H.K. Sok. Ook werd gememoreerd dat twee predikanten, H.M.  Mulder en N. Vennik, vertrokken zijn naar respectievelijk de gemeenten Veenendaal-Pniёl en Hoofddorp.


De verslagen naar art. 41 K.O. geven veel aandacht aan de beperkingen door corona in de afgelopen tijd. Alhoewel er verschil in aanpak is geweest, is er bij alle gemeenten dankbaarheid dat er sinds zondag 26 september vrijheid is om de kerkgang weer op te pakken.
Bijzondere nadruk wordt gelegd op de noodzaak van het afleggen van kerkvisitatie. Ook dat werk is vanwege corona lange tijd blijven liggen. Afgesproken wordt dat elke gemeente binnen de classis vóór de najaarsvergadering van 2022 kerkvisitatie ontvangen zal.

Naar de particuliere synode van het Noorden, die op D.V. 25 november a.s. gehouden zal worden in Leeuwarden, worden als primi afgevaardigd de broeders ds. H. Polinder, ds. S.P. Roosendaal, ds. H.K. Sok, oud. W. Hijmissen (Lelystad), oud. C.J. Hooglander (Heerde), oud. T.H. Kansen (Kampen) en diaken H. van den Berg (Urk-Ichthus).

ds. H.K. Sok, Urk