Om welke reden dan ook

Rabbi Hillel had voor de traditionele praktijk van echtscheiding in zijn dagen geen goed woord over. Hij introduceerde een nieuwe echtscheidingswet. Deze wet werd op een gegeven moment gemeengoed. Jezus noemt deze wet in het evangelie van Matteüs, en wijst haar af.

 

Hillel stelde dat de geldende echtscheidingswet de hebzucht van de man in de kaart speelde. Bovendien was de bewijslast vaak moeilijk als iemand zijn vrouw wilde beschuldigen van overspel. Ook was een dergelijk publieke rechtszaak, waarin de schuldvraag centraal stond, voor alle partijen een beschamend gebeuren. Hillel wilde daarvan af en introduceerde een nieuwe wet, die gebaseerd was op zijn uitleg van Deuteronomium 24.

Hillel was een beroemd schriftuitlegger, die nauwkeurig wilde aansluiten bij de schrifttekst. Hij was echt geen vrijdenker toen hij een ruimere scheidingspraktijk voorstond. Zijn aandacht voor de tekst blijkt bijvoorbeeld hieruit dat volgens hem alleen de man een scheidingsakte mocht schrijven, en de vrouw niet. Deuteronomium 24 noemt toch alleen wat een man mag doen?

Lees meer: Echtscheiding in het jodendom (4)

Als je op vakantie wilt, zijn er oneindig veel mogelijkheden. Een werkvakantie is niet voor iedereen een logische keuze. Toch is er heel wat voor te zeggen om (een deel van) je vakantie op die manier in te vullen. Deze zomer willen we in drie artikelen ingaan op de reizen die door verschillende jeugdverenigingen van de CGK Emmen in de afgelopen tien jaar zijn ondernomen naar Oekraïne. In dit eerste artikel staan we stil bij de vraag waarom deze reizen zijn georganiseerd en hoe ze zijn voorbereid.

 

Aan het woord is Piet Bulder, in 2005 jeugdouderling in Emmen. En leiding van de oudste jeugdvereniging (17+): ‘Ik wilde de jongeren, de "kerkleden van de toekomst" uit de clubruimte halen en met hen samen een doel stellen waar we in twee seizoenen naartoe konden werken. Het is goed om met elkaar over allerlei Bijbelse onderwerpen te praten, maar ik wilde ze ook een ervaring meegeven waar ze hun hele leven iets aan zouden hebben. Op dat moment was het allemaal nog niet zo helder, maar ik besefte wel dat er meer nodig was dan de ‘normale’ invulling van de jeugdvereniging.’

Lees meer: Werkvakantie naar Oekraïne

De brem die in de Bijbel voorkomt, is de Retama roetam, de witte brem. Het is een struik die vrij hoog kan worden. Elia zocht er een slaapplaats onder op zijn vlucht voor Izebel, nadat hij alle priesters van de Baäl had laten doden.

Van de wortels van de brem kan goede houtskool gemaakt worden, dat heel gemakkelijk brandt. Dit past mooi bij het houtskoolvuurtje dat de engel gebruikt om voor Elia eten te bereiden.

Lees meer: Brem

Over eigenwaarde en zelfbeeld

De omslag van dit boek is nogal zoet, roze met bloemetjes, daardoor begon ik met weinig  verwachting te lezen. Maar gaandeweg raakte ik steeds meer geboeid.

Aan de hand van zeven thema’s laat de schrijfster zien dat ieder mens, in dit boek iedere vrouw, waardevol is. Ze doet dat aan de hand van verschillende bijbelgedeelten, waar een bijbelstudie aan verbonden wordt met opdrachten en (discussie)vragen. Dit boek is dan ook heel geschikt voor een vrouwenbijbelstudiegroep.

Lees meer: Je bent waardevol

Op donderdag 20 april en dinsdag 13 juni 2017 kwam de particuliere synode van het Noorden in vergadering bijeen te Leeuwarden.

Ds. M.B. Visser opende namens de roepende kerk van Leeuwarden de vergadering. Hij las Lukas 24, 13-42, over de Emmaüsgangers, en hield daarover een mediatie, mede aan de hand van een lied dat  hem werd aangereikt: ‘Hij kan zomaar naast je lopen’. De classes hadden vooraf moderamenleden aangewezen: preses ds. G. Huisman, scriba ds. A.C. van der Wekken en assessor ds. W.N. Middelkoop.

Lees meer: Particuliere Synode in Leeuwarden

Ds. D. Visser schreef een boek over de wederkomst van Christus. De titel luidt: Komt Jezus snel terug?

 

Waarom verdiepte u zich in dit onderwerp?

Iemand maakte ooit de opmerking: In de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt nooit gepreekt over 1 Thessalonicenzen 4, 13-18. Dit gedeelte is een belangrijke profetie over de spoedige komst van Jezus.

Deze uitspraak was voor mij een aanleiding hierover te willen preken. Maar in plaats van een preek werd het een proefschrift. In 2003 promoveerde ik op die studie over de teksten over de wederkomst in de brieven aan de Thessalonicenzen.

Lees meer: Nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen

Commentaar

 • Stel dat het waar is… 2017-07-21 18:16:38

  Gijsbert van den Brink, hoogleraar aan de VU, is een man met een missie. Hij is van mening, dat...

 • Een sprookje 2017-07-14 17:11:36

  Er was eens een vrouw. Zij was een goede hulp, ja, een geweldige hulp. Dat vond iedereen. En het...

 • Euthanasie 2017-07-07 18:58:48

  De huisarts kende de ernstig zieke patiënt in zijn wijk goed. Hij wist wat diens levensovertuiging was. Toch vroeg...

 • Twijfelachtig geloof... 2017-06-30 18:03:47

  Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad dat gelovigen gemiddeld minder intelligent zijn dan...