Zorg bij lijden in ziekte en ouderdom

 

Vorige week kwamen vormen van lijden aan de orde: ziekte, vervolging, honger en onrecht. In dit artikel wil ik speciaal ingaan op lijden als gevolg van ziekte en ouderdom.

 

Lijden ten gevolge van ziekte komt in alle stadia van het leven voor, maar vooral in de laatste periode, als mensen ziek worden door kanker of een andere levensbedreigende aandoening, of ‘gewoon’ oud en zwak worden.

 

Ons kerkverband telt verscheidene deputaatschappen: commissies met deskundigen op een bepaald terrein. De kerken dragen het werk van deze deputaatschappen. Ze dragen het werk financieel, maar vooral ook door betrokkenheid. Voor deze betrokkenheid is onder meer nodig dat je weet wat een deputaatschap zoal doet. In deze rubriek vertellen deputaatschappen over hun werk. Deze week het tweede artikel van het deputaatschap eenheid van gereformeerde belijders in Nederland.

Sinds zeventig jaar hebben de Christelijke Gereformeerde kerken deputaten met als opdracht te zoeken naar eenheid van gereformeerde belijders in Nederland. In 1947 werd sterk gevoeld dat het – na de Tweede Wereldoorlog – anders moest. Je kon niet zomaar weer de draad oppakken van vóór die oorlog. De CGK zochten niet langer het isolement zoals vóór de oorlog. Daarom dat deputaatschap. Niet om ‘het christelijke gereformeerde gedachtegoed’ uit te dragen, maar om éénheid te zoeken met andere kerken van gereformeerd belijden. Dat is de eis van Gods Woord, zeiden de kerken in de opdracht van het deputaatschap. Na zeventig jaar is dat niet veranderd. Het is meer nodig dan ooit. Ik noem drie zaken.

Het is al weer enkele jaren geleden, maar het blijft het me verwonderen. Op zo’n zestienhonderd (!) meter hoogte liep ik op een bepaald moment naar een plek waar tientallen vissen te zien waren. En dan niet in een bergmeertje of zo, maar als fossiel zichtbaar in de rotswand. Dus is de conclusie: heel lang geleden lag deze plek onder water.

Aan de rotsstructuren kon je zien dat het water rustig stroomde en de vissen blijkbaar een goed leven hadden, totdat…? Blijkbaar was er geen kans om weg te zwemmen. Wat eens een zee was, is nu een rotsformatie die vanaf het punt waar ik was nog een heel eind verder omhoog liep.

De kracht van kwetsbare liefde

 

Bernhard Reitsma is christen en wetenschapper. Hij kent de wereld van de islam goed, zowel uit ervaring als door studie. Van zijn hand verscheen het boek Kwetsbare liefde, De kerk, de islam en de drie-enige God.

 

Net als het christendom kent de islam een grote diversiteit. De hoofdstromingen zijn: sjiieten en soennieten. Die staan vaak scherp tegenover elkaar. Dat geldt ook voor de moslims die belijden dat het in hun godsdienst om vrede gaat en degenen die met geweld hun godsdienst willen opleggen aan iedereen.

Onze belijdenis spreekt over de drie-enige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Maar spreekt ook het Oude Testament daarover? We kunnen daarvoor niet eenvoudig enkele bijbelteksten aanwijzen.

Volgens dr. A. Huijgen krijgen we wel zicht op de Drie-ene als we het gehele getuigenis van het Oude Testament in ogenschouw nemen. We lezen toch dat God de levende is? Hij is zowel hoog als laag, zowel dichtbij als hoogverheven, zowel de God van de aartsvaders als de God die komt. Overzien we het geheel dan is de conclusie onmiskenbaar dat het Oude Testament voedingsbodem en achtergrond is van de leer van de drie-eenheid.

Commentaar

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...

 • Een nieuwe school 2017-12-15 18:58:45

  Na de zomervakantie zijn ze basisschoolkind af, dan gaan ze naar de brugklas, de kinderen die nu...