Op vakantie in Noord-Frankrijk, liepen mijn vrouw en ik de monumentale herdenkingskapel annex museum van Dormans binnen. Gewijd aan allen die daar aan de Marne vielen tijdens WO I. Duizenden soldaten en burgers waren er in de frontlinie van die strijd gesneuveld en omgekomen. Velen naamloos weggedrukt in de modder van de loopgraven en in, door granaten en mortieren, omgeploegd land. Voor altijd vergeten. Of toch niet? De volgende generatie zette zich in om de schitterende herdenkingskapel te bouwen. Om het te bekostigen kun je een steen sponsoren. Dan wordt je naam of de naam van je school of club op een steen gezet. Dit is mijn of onze steen. Mijn steen wordt gebruikt om het gebouw blijvend te realiseren en om in herinnering te houden hen die vielen.

Stenen

In 1 Petrus 2:5 lezen we: ‘‘en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis…’. Petrus roept in zijn brief gemeenteleden op tot twee dingen. Ten eerste, bouw als een levende steen op de Hoeksteen Jezus Christus. Ten tweede, laat je als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Uiteraard bedoelt hij met dat laatste, laat je gebruiken voor de opbouw van de gemeente van Christus, je eigen gemeente. Die oproep past aan het begin van een nieuw seizoen.

De bouw van een huis in het Midden-Oosten steekt nogal nauw. Wij kennen bijna niet anders dan gebakken stenen uit de steenfabriek. Allemaal gelijk qua structuur, maat en kleur. Afwijkende worden als onbruikbaar weggegooid. In het Midden- Oosten bouwen ze veelal met natuursteen. Stenen zo vanuit rotsen en heuvels. Ieder verschillend qua grote en kleur en gewicht. Schots en scheef. Om daarmee een huis te bouwen waarin lijn en stevigheid zit, komt het aan op passen en meten. Een groter rotsblok past mogelijk juist in de hoek, kleinere juist in het midden of ze worden tussen de hoeken en gaten van grotere geplaatst. Iedere steen krijgt zo zijn specifieke plek en zorgt juist op die plaats voor de stevigheid van het hele gebouw. Zo en zo alleen is die steen tot opbouw van het hele huis. Zou die ene steen er niet zijn, dan vallen er gaten. Dan gaat de boel zo maar aan het glijden en zakken en scheuren.

Specifiek

Wanneer Petrus zegt dat gemeenteleden zich moeten laten gebruiken als levende stenen, dan onderstreept hij daarmee dat ieder gemeentelid zijn specifieke plaats moet innemen. Geen gemeentelid is gelijk. Hoezeer ook allemaal gevormd door Christus, ieder mens, ook een christelijk mens, blijft uniek. Op een andere wijze komt dat in de Bijbel ook naar voren. Neem de groep discipelen rondom Jezus. Allemaal zijn ze zijn discipelen, maar ze zijn verschillend qua karakter, stijl en gave. En toch gebruikt Jezus ze allemaal in zijn kerk en koninkrijk. Paulus laat dat in zijn brieven uitkomen door te wijzen op het verschil dat er is tussen de leden als in een lichaam. Of hij laat zien dat ieder lid zijn bediening of gave heeft. De één heeft als gave leiding geven, de ander de gave van het dienen, weer een ander heeft de bediening van het gebed of van vertroosting.

Sponsoren

Wat doe jij in de kerk? Wat doe jij in je gemeente? Petrus onderstreept dat ieder lid er moet zijn tot opbouw. Dat is actief en positief je plaats innemen om daar te zijn waar je moet zijn en dat te doen wat je moet doen. Wanneer jij je plaats niet inneemt en niet doet wat je moet doen, verzwak je het gebouw van je gemeente. Dat is nogal een verantwoordelijkheid! De opbouw en het welzijn van de gemeente hangt van jou af! Vaak wijzen we bij terugloop of verval van de gemeente naar de andere stenen: de dominee, de kerkenraad, de jeugd, die of die. Maar kijk allereerst en vooral naar hoe jij je plek invult. Zet, als die sponsoren van die herdenkingskapel in Noord- Frankrijk, jouw naam op jouw steen.

Fundamenteel

Hoe hou je die taak vol en hoe hou je actief je plek in jouw gemeente? In verbondenheid met de andere stenen, de andere leden. Maar allereerst en vooral door te blijven bouwen op het fundament. Dat is de Here Jezus, door God zelf als hoeksteen gelegd van Zijn gemeente. Je kunt alleen maar opbouwend in de gemeente zijn, zo zegt Petrus, wanneer je eerst gekomen bent tot de Levende Steen. Dat is fundamenteel. Hoe raak je verbonden en hoe blijf je verbonden met de Levende Steen Jezus Christus?  Door het geloof. Wanneer je door het geloof op Jezus bouwt kun je jouw steentje bijdragen. De namen in die herdenkingskapel in Noord-Frankrijk stonden fris en helder op de stenen. Kennelijk werden ze regelmatig opnieuw geschilderd. Misschien moet er bij jou weer eens de kwast overheen. Dit is mijn plaats, dit is mijn taak. Zo wil ik me laten gebruiken in mijn gemeente. Zo draag ik mijn steentje bij. Tot opbouw.

 

 

Assen                                                                                 
Stoffer Otten


Commentaar

 • Hemelvaart – He has got the whole world in His hands 2019-05-24 18:12:32

  Ik was vorige week in Rotterdam, in de wijk Middelland, bij Thuis in West: een pioniersplek,...

 • Engel 2019-05-17 13:56:04

  Vorige week maandag overleed Kinga Bán op 37-jarige leeftijd. Op nos.nl stond een kort bericht en...

 • De kapper en de paus 2019-05-10 14:58:33

  Sint-Martinus de Porres uit Peru is de patroonheilige van de Italiaanse kappersvereniging. Deze...

 • Brand 2019-05-03 12:34:44

  Je waardeert iets pas als je het niet meer hebt. Dit pijnlijke principe werd weer duidelijk...