Het valt me op dat als het gaat over Hemelvaart – meer zelfs nog dan bij Pasen – vele registers (ook) bij gelovigen en ongelovigen opengaan om aan te tonen hoe onmogelijk het is naar de hemel te ‘varen’. Dit kán echt niet! Onbestaanbaar! De verleiding is om daar dan uitgebreid op in te gaan.

 

Er wordt veel gesproken, geschreven en onderzocht als het gaat om ‘jongeren in de kerk’. Soms opbeurende informatie, maar vaak overstemmen de verontruste geluiden als het gaat over deze doelgroep. Maar al te vaak wordt er gesproken in cijfers en procenten. Dat kan misschien een totaalbeeld geven, maar blijft vaak toch op afstand.

 

Aan wie denkt u dan? Uw eigen (klein)kinderen? De jongen achter u in de kerk? Het gaat niet over cijfers en procenten, maar het gaat over hen. Iedere jongere met een eigen karakter, gezicht, emoties, geloofsovertuigingen en vooral met een ziel die een eeuwigheid mee gaat. Dát weegt. Neem als lezer bij het lezen van dit artikel alstublieft een gezicht uit uw omgeving op uw netvlies en realiseer u dat het niet over ‘iemand’, maar over hem of haar gaat.

In april kwam het Jaarboek van onze kerken uit. Ieder jaar krijgt die uitgave aandacht in de (christelijke) pers en ieder jaar wordt er vooral aandacht besteed aan één krent uit de pap van de kerkelijke gegevens: het ledental. Zijn de CGK, de GKv, de NGK, de GG of de PKN of welke andere kerk ook gekrompen, gegroeid of (vrijwel) gelijk gebleven? In 2018 is het ledental van de CGK met ruim vierhonderd geslonken. Langzaam maar zeker worden onze kerken kleiner. Twee gemeenten werden zelfs opgeheven. Dus?

Op 15 juni wordt in de Verrijzeniskerk in Zwolle een boek gepresenteerd dat probeert te laten zien hoe je kunt ontkomen aan de redenering die hierboven dreigde te ontstaan. Waarom werden vorig jaar twee kerken van de CGK opgeheven? Omdat ze niet meer konden … Te weinig leden, te weinig ambtsdragers. Einde verhaal. Het kerkgebouw wordt verkocht. Wie het Jaarboek doorbladert ziet meer kerken waarvan het ledental eigenlijk al in de rode cijfers is beland. Hoe houden die gemeenten het vol? Zijn er nog ambtsdragers? 

In het seizoen 2019 - 2020 wordt voor de vijftigste keer een vormingscursus binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken aangeboden. Het programma is dan:

- Bernard van Clairvaux, monnik en mysticus, door mevr. drs. C. Th. Boerke;

- De Talmoed, door drs. C.J. van den Boogert;

- dopen in de Naam van - enkele Nieuwtestamentische doopgegevens, door drs. R. van de Kamp;

In de jaren zestig van de twintigste eeuw zette een jonge generatie zich af tegen de gevestigde maatschappij. Volgens hen had iedereen recht op genot en zelfontplooiing, op authenticiteit. In de praktijk was dit geluksideaal fallisch van aard. Dat wil zeggen dat mannen het onder andere misbruikten om vrouwen in bed te krijgen.

Dit geluksideaal is gebleven, maar de betekenis is ingrijpend veranderd. Het is in dienst komen te staan van macht en rijkdom. In bedrijven wordt het toegepast om de

Een vreemde uitspraak. Je bent toch juist heel ongelukkig als je je zachtmoedig gedraagt? Hoe zul je dan ooit verder komen in deze wereld? Je moet jezelf toch presenteren en voor jezelf opkomen? Anders verlies je toch het gevecht in de arena van dit leven?

 

Stel je voor, je bent eigenaar van een winkel in de stad. Je wilt God de leiding geven in je leven, ook in je bedrijfsvoering, en je hecht veel waarde aan de zondag, de dag waarop je de rust viert die God de zijnen geeft. Zo kun je samen met je gezin het heil beleven. Je gunt dat ook aan je personeelsleden. Andere winkeliers doen op die dag hun zaak wel open.

Commentaar

 • Hemelvaart – He has got the whole world in His hands 2019-05-24 18:12:32

  Ik was vorige week in Rotterdam, in de wijk Middelland, bij Thuis in West: een pioniersplek,...

 • Engel 2019-05-17 13:56:04

  Vorige week maandag overleed Kinga Bán op 37-jarige leeftijd. Op nos.nl stond een kort bericht en...

 • De kapper en de paus 2019-05-10 14:58:33

  Sint-Martinus de Porres uit Peru is de patroonheilige van de Italiaanse kappersvereniging. Deze...

 • Brand 2019-05-03 12:34:44

  Je waardeert iets pas als je het niet meer hebt. Dit pijnlijke principe werd weer duidelijk...