Vorige keer hebben we naar aanleiding van het boek De Bourgondiërs  stil gestaan bij onze afkomst. Waar komt ons land vandaan en wat heeft ons dat vandaag de dag te zeggen? Vandaag gaan we van die verste geschiedenis naar de meest recente geschiedenis. Opnieuw naar aanleiding van een ‘seculier’ boek, dit keer van Geert Mak. Eind vorig jaar kwam een vervolg uit op In Europa, zijn grote boek over de twintigste eeuw. In dit nieuwe boek, Grote Verwachtingen, schrijft Mak over Europa in de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw. Hij ziet zelf dat het bijna onmogelijk is om geschiedenis te schrijven over een periode waar je zo dichtbij staat. Maar hij doet toch een poging…

 

Wellicht herkent u het wel. Dat je iets verlangt en ernaar handelt terwijl je weet dat God dat niet goed vindt. Ook omstandigheden kunnen verlangens in ons wakker maken. Verlangens die we zelfs niet eens vermoed hadden.

Zoals het verlangen om in corona-tijden te gaan hamsteren ten koste van anderen. Op zich is het hamsteren begrijpelijk, want ten diepste is het een verlangen naar veiligheid. En met dat laatste is op zichzelf niks mis.

Wanneer we toegeven aan gedragingen of gedachten die immoreel zijn,  wijten we dat vaak een gebrek aan wilskracht.  Maar volgens de theoloog James Bryan Smith* (VS) bestaat er niet zoiets als wilskrácht. Je wil is niet zo zeer een kracht maar meer een soort scharnier dat alle kanten op kan, afhankelijk van een veelheid aan invloeden (lichamelijke toestand, mensen om je heen, je denken en geschiedenis etc.).

De auteur is religie-en cultuurwetenschapper en werkt bij het Meertens Instituut. In deze studie onderzoekt hij de grote passie voor uiteenlopende passiespelen.

Bij zijn onderzoek gebruikt hij de volgende definitie: een passiespel vertelt het lijdensverhaal van Christus, is multimediaal en gericht op het opwekken van emoties.  

Overbekend die woorden, die door de predikant bij de Doop worden uitgesproken: ‘Ik doop je in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’

Alleen, het noemen van de Naam van God, de Drie-enige, over een gedoopte wat houdt dat in?

 

 

In de Bijbel is de naam die iemand draagt - heel anders dan bij ons - een aanduiding van wat kenmerkend voor die persoon is. Wanneer je iemands naam kent, weet je wie die persoon is. Een opmerkelijk voorbeeld daarbij is de naamsverandering bij de geboorte van de jongste zoon van Jakob. Terwijl zijn moeder, Rachel, het kind aanduidt als ‘smartenkind’, noemt vader Jakob het juist ‘gelukskind’ - Ben-jamin! (Gen.35,18). In de naam klinkt het levensprogramma door.

 

Commentaar

 • We are His hands … 2020-05-29 16:57:07

  Ik moet vaak denken aan al die kinderen die overal op aarde meegesleurd worden. In het land waar...

 • Het ‘nieuwe normaal’ 2020-05-15 17:48:17

  We zitten middenin de ‘intelligente lockdown’ wegens de dreiging van besmetting met het...

 • Rust (3) 2020-05-08 17:07:34

  Dit is de derde keer dat ik een Commentaar over rust schrijf. Maar aangezien de vorige al een jaar of...

 • Het virus-effect 2020-05-01 09:46:48

    Sinds ‘Corona’ is er veel veranderd. We blijven thuis, werken thuis of we werken juist heel hard...