Met dit laatste artikel sluit ik een korte serie artikelen af over de frequentie van het avondmaal. In al deze artikelen ging het – vanuit verschillende kanten – over de frequentie van het avondmaal. In dit laatste artikel sta ik stil bij het woord verbinding. Het avondmaal verbindt ons namelijk aan Christus en aan elkaar.

 

Verbinding

Het is Calvijn die sterk benadrukt dat het avondmaal ons aan Christus verbindt. De Heilige Geest gebruikt de zichtbare tekenen van brood en wijn om de gelovige deel te geven aan het lichaam en bloed van Christus. In het avondmaal gebeurt er dus echt iets. Niet met de tekenen van brood en wijn, maar met de gelovigen, omdat de Heilige Geest hen voedt met geestelijk voedsel.

Ds. Lieuwejan van Dalen is sinds zondag 28 augustus predikant van de kerk van Zwolle. Een interview, niet omdat hij het ressort van de Particuliere synode van het Noorden binnenkomt, maar omdat hij zijn loopbaan binnen het Noorden vervolgt.

 

Zou u iets over u zelf kunnen vertellen?

Jazeker, ik ben getrouwd met Sarianne - nu bijna 25 jaar. We hebben vijf kinderen en een kleinkind. Onze tweede zoon is in Hoogeveen achtergebleven en de jongste drie kinderen zijn mee naar Zwolle verhuisd; onze oudste zoon woonde al op kamers in de binnenstad van Zwolle.

Na de studie in Apeldoorn zijn we in 2002 in Hasselt begonnen en daarna in Hoogeveen in 2007. Daar hebben we vijftien jaar ons werk mogen doen.

 

Op D.V. vrijdag 16 september hoopt ds. Van Roekel bevestigd te worden als predikant van Heerde door zijn voorganger ds. Mulder. We stellen ds. Van Roekel een aantal vragen.

 

U hebt voor de zomer het beroep van Heerde aangenomen. Kunt u iets vertellen over hoe dat in zijn werk gegaan is? Hoe weet u bijvoorbeeld dat u naar Heerde moest gaan? Wat betekende het afscheid van Bennekom/Oosterbeek voor u?

Toen de kerkenraad van Heerde mij begin dit jaar benaderde met de mededeling dat ze me een aantal maanden via de livestream hadden gevolgd en ik voor hen een serieuze optie was om eventueel op tweetal te komen, was dat voor mij een complete verrassing. Daarna heb ik twee erediensten in Heerde geleid, gevolgd door een tweetal. Dat werd begin april een beroep, dat ons allereerst in verwarring gebracht. We waren met alle vezels van ons bestaan aan de gemeente van Bennekom verknocht. Gaandeweg groeide de overtuiging dat de Heere onze weg omboog naar Heerde. Daar heeft het gesprek met de kerkenraad over prediking, gemeenteopbouw en het takenpakket van de predikant een rol ingespeeld, maar ook met onze  persoonlijke gebeden en overwegingen voor Gods aangezicht. Er ging steeds meer kracht uit van het beroep, dat ik daarom met vrijmoedigheid aannam. Het afscheid van Bennekom (en de oud-leden van Oosterbeek) viel ons zwaar. We hebben daar een rijk gezegende tijd gehad en wisten ons met warme banden aan de gemeenteleden verbonden.

Paulus kennen we wel, maar hoe zit het met de mensen om hem heen? Wie waren ze en wat weten we van hen? In deze rubriek maken we kennis met mensen met wie Paulus in zijn leven zoal te maken heeft gehad. We beginnen met zijn ouders.

 

Veel weten we niet over hen. We weten wel waar ze woonden, namelijk in Tarsus, maar niet hoe ze heetten. Volgens Handelingen 23, 16 hadden ze een dochter en een kleinzoon, de neef van Paulus die hem op de hoogte bracht van de samenzwering die tegen hem beraamd werd. In Tarsus was de textielindustrie een  belangrijke bedrijfstak, waar geitenwol verwerkt werd tot allerlei producten, vooral tenten. De kans is groot dat de vader van Paulus tentenmaker was en dat Paulus dat beroep van hem geleerd heeft.

 

Ds. D. Visser, die lange tijd hoofdredacteur was van ons Kerkblad, schreef een verklaring van Hebreeën. Hij leest dit Bijbelboek als woorden voor gelovigen in een crisis. Graag geven we in het Kerkblad aandacht aan het verschijnen van dit boek, omdat het wezenlijke zaken aan de orde stelt. Ik stelde ds. Visser een aantal vragen, waarop hij antwoordde. Het is een mooie introductie op zijn boek dat binnenkort verschijnt. In een later nummer van het Kerkblad hopen we het nieuwe boek ook inhoudelijk te bespreken.

 

In de geschiedenis van de kerk heeft altijd de vraag een rol gespeeld of na echtscheiding een nieuw huwelijk mogelijk is. De kerkorde van de CGK stelt dat na overspel door de onschuldige partij zonder bezwaar een nieuw huwelijk kan worden gesloten.

 

Over de vraag of door degene die door man of vrouw is verlaten, ook een nieuw huwelijk mag worden gesloten, doet de kerkorde geen duidelijke uitspraak. Daarover is twijfel. Sommigen stellen dat iemand die door zijn wederhelft is verlaten, geen nieuw huwelijk mag sluiten zolang de ex nog leeft.

 

Commentaar

 • Meer of minder bijbellezen?! 2022-09-23 17:57:22

  Het Nederlands Bijbelgenootschap publiceerde deze week een onderzoek naar het bijbelgebruik in...

 • Bidden in het openbaar 2022-09-09 17:51:49

  Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar het voelt vaak wat ongemakkelijk: in een restaurant zitten en...

 • Campings en kinderkampen 2022-08-27 13:23:12

  Geen zomer zonder een paar dagen op De Sikkenberg. Onze dochter heeft op die camping in Onstwedde...

 • Make peace not war 2022-08-18 18:26:45

  De naoorlogse generatie, waartoe ik behoor, heeft een rustige, vreedzame tijd beleefd. Mijn ouders hadden...