Op woensdag 10 oktober jl. waren de afgevaardigden van de vijftien gemeenten van de classis Zwolle bijeen voor de najaarsvergadering 2018. Voor het eerst was ds. S.P. Roosendaal uit Lelystad in ons midden. Daarom zette hij zijn handtekening onder het ondertekeningsformulier voor predikanten.

Historische roman over Betsy Groen van Prinsterer

 

Guillaume Groen van Prinsterer was een bekend figuur in de negentiende eeuw. Hij hoorde als historicus en politicus bij de voormannen van het Reveil, en speelde in de strijd voor christelijk onderwijs een grote rol. Zijn vrouw Betsy kennen we minder goed, of eigenlijk helemaal niet. Voor Edith Schouten een reden zich te verdiepen in het leven van Betsy Groen van Prinsterer-de Hoop.

De afgelopen zomer was er een nieuwe spelshow op de televisie. Iets met taal. Vragen als: Waar staat de fout in de zin? Welke betekenis heeft dit woord? Leuk om thuis vanaf de bank mee te doen. 

 

Eén vraag bleef bij mij hangen. De drie kandidaten hadden er geen antwoord op. Uit de rubriek afkortingen kwam de vraag: Wat betekent de afkorting ds.?

Ik hoef hier niet op te roepen om mij het antwoord te sturen want dan is mijn mailbox gelijk vol. Voor de drie deelnemers aan deze quiz was deze vraag een brug te ver. Het begrip dominee is verdwenen uit het bewustzijn van onze maatschappij. Best triest, maar leren we daar ook wat van? Om in stijl te blijven ga ik drie punten langs: 1. kerkproeven; 2. wetticisme; en 3. tweede dienst.

Er worden jaarlijks heel wat Bijbelse dagboeken uitgegeven en gekocht. Nu we aan het eind van 2018 komen, kan het zijn dat u op zoek bent naar iets nieuws voor volgend jaar. Maar hoe vind je iets dat geschikt is in die grote hoeveelheid (nieuwe) dagboeken? In dit artikel komen drie nieuwe dagboeken voorbij met bij elk van de drie een korte beschrijving en aanbeveling. Hopelijk heeft u daar wat aan en helpt het bij de keuze.

 

Graag kondig ik deze beide boekjes met Bijbelstudies aan waarin de figuur van Samuel, en waarin de boodschap van de boekjes Joël en Habakuk besproken wordt. Het zijn boekjes die de boodschap van de Bijbel op een duidelijke manier uitleggen en toepassen. Daarbij worden ook steeds verbindingslijnen naar elementen uit de gereformeerde belijdenisgeschriften getrokken en worden gespreksvragen toegevoegd. Die gespreksvragen maken het lezen van de Schriften tot een persoonlijk gebeuren, waardoor stille tijd en persoonlijke Bijbelstudie, maar ook het gesprek in groepen kan worden tot een ontmoeting met de God van het Woord.

Commentaar

 • Wieg 2018-12-07 19:13:35

  Wat een wieg is weet iedereen. Bij een wieg denk je aan baby’s, aan kersverse vaders en moeders....

 • Strijden 2018-11-30 18:41:52

  Als je strijdt tegen prostitutie zijn er altijd mensen die je bemoedigen met de mededeling dat het...

 • Wat jong aan oud heeft en andersom 2018-11-24 09:00:39

  In Winschoten kwam iemand van het CGJO spreken over jongerenbeleid. Wij ervaren steeds meer moeite...

 • Feyenoord 2018-11-16 19:23:26

  Hoe is de Reformatie met ‘geloof alleen’ een belangrijke stap geweest in de geschiedenis van de...