Deze keer luidt het thema ‘Genieten van genoeg’.  In de flyer voor de Micha zondag worden allerlei facetten van dit belangrijke thema belicht. Moderne slavernij, armoede in Nederland en wereldwijd, ongelijke verdeling, honger, bedreiging van biodiversiteit en dergelijke komen aan de orde.

 

 

Dit artikel plaatst wat kanttekeningen bij onze zorg voor onze leefomgeving. Juist de laatste maanden zijn we opgeschrikt door enorme watermassa’s die ook West-Europa teisterden, natuurbranden en ander onheil.

 

Echo, bloedonderzoek, nekplooimeting, vlokkentest, vruchtwaterpunctie, NIP-test: vormen van screening en onderzoek van ongeboren leven. Vanuit de samenleving is er druk om een abortus te laten plegen als er een ernstige afwijking bij dat leven wordt gediagnostiseerd, en waarschijnlijk een (ernstig) gehandicapt kind geboren gaat worden. Vandaar wordt de vraag gesteld hoe we zouden moeten omgaan met ernstig gehandicapt leven.

 

Volgens de anglicaanse theoloog Samuel Wells komt die vraag echter te laat. Dan wordt er al van uitgegaan dat er een bepaalde norm zou zijn waaraan mensen zouden moeten voldoen, namelijk aan het beeld dat wij van 'normaal' hebben. Wie daaraan niet voldoen, zijn dan bij voorbaat op achterstand gezet. Daarom moet de vraag juist zijn hoe een gezin eruitziet dat elk kind zonder onderscheid kan verwelkomen. Hoe kan het in staat zijn een kind met een handicap zonder vrees en wrok te aanvaarden?

 

We zitten in de schaduw van de boom. Ieder met een pilsje in de hand.
Het is meer dan dertig graden op de camping.
We hebben verschillende dingen gemeen. Vissen vinden we beiden leuk en zo zitten we vaak ‘broederlijk’ aan de waterkant. We hebben elkaar in de loop van de tijd een beetje leren kennen. Ik soms een beetje de pias uithangend en hij, wel genietend, maar nooit uitbundig. Toch groeit er iets van genegenheid voor elkaar. Soms hoor ik door een uitdrukking van hem dat hij Bijbelkennis bezit. Maar ook rolt er wel eens een potver… woord over het water. Gevolgd door ‘ sorry’ .

De 181 Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en België vormen samen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Waar komt dat kerkverband vandaan? Waar staat dat in de Bijbel? En wat betekent het kerkverband? Zijn die 181 kerken filialen van de firma CGK? Of zijn die 181 kerken compleet zelfstandig? Wat hebben ze dan met elkaar te maken? Moeten plaatselijke kerken zich houden aan afspraken die in de breedste vergadering van de kerken – de generale synode – gemaakt zijn? Heeft het zin om het kerkverband in stand te houden?

In een paar artikelen willen we proberen antwoorden op die vragen te vinden.

 

in het verzorgingshuis

 

Nog even terug. Het leek lange tijd goed te gaan, maar in de winter van 2020/2021 kregen we in ons verzorgingshuis, waar ik als geestelijk verzorger werkzaam ben, te maken met twee nare corona-uitbraken, wat een tiental bewoners het leven kostte. Grote druk kwam er in die tijd op het personeel te staan.

 

 

Van hen werden er ziek, en die er nog waren moesten invallen voor hun zieke collega’s. In hun zorgwerkzaamheden moesten zij voortdurend wisselen van beschermende kleding. Een benauwde zaak. En vooral een verdrietige tijd met een grote impact op alle betrokkenen!

 

Commentaar

 • Kerk in de wereld 2021-10-08 17:46:24

  Soms lees je iets waarvan je denkt: ‘ja, daar gaat het toch eigenlijk om.’ Onlangs las ik de...

 • Israël 2021-09-24 17:39:46

  Op zondag 03 oktober besteden we als kerken (extra) aandacht aan de band tussen Israël en de kerk. De...

 • Repeterende breuken 2021-09-10 17:09:49

  Toen in Afghanistan opnieuw een zelfmoordaanslag van de IS was verzuchtten we: Houdt het nu nooit...

 • Druk 2021-08-27 17:03:58

  Simone Biles. Tom Dumoulin. Kiki Bertens. Naomi Osaka. Vier sporters die tot de top van hun sport...