Is deze uitspraak wel voor ons bedoeld? Veel uitspraken van Jezus kunnen wij een plek geven. Dan voelen we ons aangesproken. We worden bemoedigd als Hij zegt dat we niet bang hoeven te zijn. Of dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Dergelijke woorden kunnen we direct op onszelf toepassen.

 

Maar  bij deze uitspraak ligt het toch wel wat anders. Jezus zegt dat diegenen gelukkig zijn die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Wij worden toch niet vervolgd? Wij worden toch niet uitgescholden omwille van Hem? Wij worden toch daarom niet van allerlei kwaad beticht?

 

Het gereformeerd protestantisme heeft in Nederland een lange traditie. Het heeft ook een stempel gedrukt op onze geschiedenis. Dat is in het buitenland niet altijd het geval. In een serie artikelen gaan we kijken naar wat gereformeerd-zijn in het buitenland betekent.

Predikant Peter Drost is vorig jaar met zijn gezin vanuit de GKv te Delfzijl vertrokken naar Ubelbach in Oostenrijk. Daar gaat hij vanuit de kleine gereformeerde kerk te Rankweil, waar het vorige artikel over ging, werken als kerkplanter. Hij deelt met ons zijn eerste ervaringen en manier van aanpak. We laten hem graag zelf aan het woord.    

De redactie van het Kerkblad voor het Noorden vroeg mij iets te schrijven over ons werk in Oostenrijk. Dat doe ik graag, niet in de laatste plaats, omdat ik zelf jarenlang, zowel in Veendam als in Delfzijl, het kerkblad heb gelezen.

Kookdominee Han Wilmink heeft voor de Vastentijd een aantal smakelijke recepten bijeengebracht in zijn boek Koken met Passie.  Voor Palmpasen kiest hij een speciaal recept uit de zuidelijke landen dat rond deze tijd gegeten wordt, namelijk een heerlijke joodse koolsalade met rode paprika. De smaken in de vastentijd zijn: bitter(kerriepoeder), zout (zeezout) en zuur (azijn). De bitterheid van het lijden, zout als symbool voor ondergang en dood. Zuur kreeg Jezus aan het kruis te drinken. De rozijnen geven aan, dat het lijden van Jezus uiteindelijk toch positief zal zijn, zoet zal smaken.

Origenes (185-254) is een beroemd, maar ook omstreden kerkvader. Hij was een creatief en radicaal denker. Veel van zijn commentaren op Bijbelboeken, preken en andere theologische werken zijn bewaard gebleven. Maar ook heel wat van zijn werken zijn verloren gegaan. Hij is erom bekend dat hij zichzelf ontmande om ook aan vrouwen les te kunnen geven. Zo had hij meer extreme ideeën die weerstand opriepen. Niettemin is de huidige opinie over hem eenduidig: hij was een diepzinnig theoloog die niet veronachtzaamd mag worden.

Micha 6, 8: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. Deze boodschap van Micha is actueler dan ooit. De roep om de aarde en haar bewoners te beschermen klinkt luid. En terecht.

Op de lagere school leerden wij de namen van drie reformatoren: Zwingli, Luther en Calvijn. Over de eerste werd echter maar weinig verteld, over de andere twee des te meer. Zwingli werd een beetje beschouwd als een tweederangs reformator. Dat kwam waarschijnlijk ook omdat vrijzinnigen Zwingli hadden geclaimd als hun kerkvader. In werkelijkheid was Zwingli echter een origineel gereformeerd denker die veel betekend heeft voor de Reformatie in heel Europa, maar vooral in Zwitserland.

Commentaar

 • Social distancing 2020-04-03 17:17:56

  Ik schrijf dit commentaar op de dag nadat premier Rutte, bijgestaan door andere ministers uit het...

 • Moreel faillissement 2020-03-27 18:13:46

  Bij de grens van Turkije en Griekenland hebben zich zo’n 13.000 vluchtelingen verzameld. De eerste doden...

 • Chips 2020-03-20 17:52:41

  Sinds een paar weken laat ik de oudste catechisatiegroep zelf de avonden voorbereiden. Ze waren...

 • Vasten? 2020-03-13 18:36:41

  Vorige week begon de 40-dagentijd, de periode waarin we toeleven naar Pasen. Daarbij neemt bij...