Na zijn opstanding verscheen Jezus gedurende veertig dagen aan zijn discipelen. Als bewijs van zijn opstanding. Toen dit bewijs voldoende geleverd was, kwam er een einde aan zijn verschijningen. Er brak er een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis aan.

 

Jezus kon via zijn verschijningen slechts hier en daar aanwezig zijn bij zijn kerk. De Heilige Geest kon echter meer doen, namelijk altijd bij alle kinderen van God zijn, overal ter wereld. De hemelvaart markeerde dit punt. Vanaf dat moment begon het wereldwijde werk van de Here Jezus, door zijn Geest. Daartoe werd Jezus weggevoerd naar God en zijn troon (Openbaring 12).

 

Wat doe jij als je alleen in de auto zit en zeker een uur onderweg bent? Opties genoeg: de een luistert graag naar de actualiteiten op Radio 1, de ander zet liever een cantate van Bach op. Misschien luister je naar Sky Radio of naar Groot Nieuws Radio, je luistert je favoriete muziek of je belt (handsfree natuurlijk) met een bekende. Maar wat steeds meer mensen doen: een podcast luisteren. Daar gaan we in dit artikel op in.

 

De dood. Praat er óver en niet eroverheen. Dat is een van de slogans van Sire, Stichting Ideële Reclame. Volgens Sire praat ruim 1 op de 3 mensen nooit over de dood. Terwijl het juist heel waardevol kan zijn om samen bij de dood stil te staan, erover te praten en elkaar erbij te helpen. Het gesprek erover aangaan verbindt en verrijkt.

 

Hoe bereid je je voor op je sterven?

‘Hoe lang heb ik nog, dokter?’ ‘Dat weet ik niet, maar het lijkt me goed om wat u nog wilt doen, niet uit te stellen, maar om dat nu te doen.’ Wat zijn dan de dingen die je nog wilt doen? Is dat het afvinken van de wensen op je bucketlist? En als je dat gedaan hebt, ben je dan klaar? Ben je dan bereid om te sterven? Of hoort daar meer bij? In elk geval gaat de voorbereiding op je sterven ook over veel praktische zaken. Zoals wellicht een bezoek aan de notaris om een testament te laten maken, of om een al vergeeld testament te updaten aan de wensen van nu. En een afspraak met een uitvaartondernemer over de wensen en mogelijkheden. Dat helpt om er bij stil te staan. En om met naasten te overleggen over hoe het straks zal gaan. Je kan de zolder opkruipen om je doos met persoonlijke spullen na lang weer uit het stof te halen. Door je persoonlijke spullen gaan. Wat wil ik zelf uitzoeken en wat kan later door anderen worden gedaan? Daarbij komen veel herinneringen boven. Die kunnen je weemoedig stemmen en verdrietig maken, maar het helpt wel bij het verwerken.

De classis Zwolle kwam in vergadering bijeen op 16 maart 2022 in de Maranathakerk op Urk. Omdat de zogenaamde ‘voorjaarsvergadering’ vanwege ontwikkelingen in de CGK-Zwolle t.a.v. vrouw en ambt reeds geopend was, ging het om een voortgezette vergadering.
De agenda werd grotendeels bepaald door het feit dat de CGK van Zwolle alle ambten opende voor vrouwen. Een appel van de CGK-Sliedrecht-Eben-Haëzer tegen dit besluit van Zwolle werd bijna geheel toegewezen. Sliedrecht-EH verzocht de classis Zwolle:

De juiste brochure op het juiste moment. Zo kan de nieuwste publicatie van de Willem de Zwijgerstichting gerust genoemd worden. Juist nu vele Oekraïners naar Nederland komen en daarbij hun geloof meenemen verschijnt er een toegankelijke schets van de achtergronden van de Oosterse Orthodoxie. Waar komen de kerken uit de Orthodoxie vandaan? Wat is het eigene van hun liturgie en theologie, die ook sommige christenen in Nederland aanspreekt?

De particuliere synode van het Noorden kwam bijeen op donderdagavond 7 april 2022 te Leeuwarden. Het ging om een vergadering met een niet al te lange agenda.

Op de tafel van de vergadering ligt een rapport van een commissie die ingesteld is om een appel van de classis Groningen tegen een besluit van de classis Leeuwarden te beoordelen. Het besluit van de classis Leeuwarden waartegen de classis Groningen in appel ging, houdt het volgende in: “De classis aanvaardt in volle rechten de niet-christelijk-gereformeerde afgevaardigden uit de samenwerkingsgemeenten, die het verbindingsformulier van de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben ondertekend. Ze zijn echter uitgesloten van het passieve kiesrecht.”

Commentaar

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...

 • Wat moeten die mensen bij ons in de kerk? 2022-04-23 09:38:22

  Soms proef je het stilletjes tussen de regels door. Dat het eigenlijk best lastig is om echt...

 • Buiten kerk en moskee 2022-04-08 17:35:17

  Eind maart 2022 verscheen het derde rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over religie in...