In het vorige artikel werd iets zichtbaar van de voortdurende strijd om de macht die in de hoge Middeleeuwen (ca. 1000 – 1200) werd ‘uitgevochten’ tussen de kerk en de wereldlijke macht. Daarbij zie je dat er binnen de kerk op alle mogelijke manieren werd gezocht naar een vorm van geloven en een daarbij passend leven dat zo zuiver mogelijk was. Daarin wilde de kerk aan de samenleving ‘de weg wijzen’. Maar of het ook lukte? In dit artikel kijken we weer naar een paar ontwikkelingen.

 

CGK Delfzijl heeft weer een eigen herder en leraar. Fijn voor de gemeente en voor de classis Groningen. Tijd om kennis te maken met ds. Pieter Boom.

Beste Pieter, van harte welkom in het Noorden. Kan je wat vertellen over wie je bent en over je gezin?

Dank allereerst voor het welkom, dat mag denk ik wel gezegd worden, want we voelen ons heel erg welkom hier in het Noorden. Vanuit de gemeente in Delfzijl, de classis en vanuit andere kerken in Delfzijl worden we heel hartelijk ontvangen.

De classis was gewend om per gemeente de art. 41 of kerkvisitatieverslagen te bespreken. Deze keer werd het anders gedaan: er werd gevraagd om zegen en zorgen uit de verslagen te noemen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we elkaar steunen door het uitwisselen van ervaringen en meeleven met elkaar.

Genoemd wordt de samenwerking van Steenwijk en Meppel, het broederlijke gesprek dat Meppel voerde met Hoogeveen. Jammer dat ds. J. G. Schenau bedankte voor het beroep van Meppel.

Inleiding

In het eerste artikel over onderwerpen die op de komende Generale Synode een rol (kunnen) spelen hebben wij gesproken over de verschillende kerkstelsels, waaronder het presbyteriale-synodale stelsel. In het artikel over dit stelsel van kerkregering stuitten wij op de termen als het presbyterium (de kerkenraad) en breder kerkverband (verschillende synodes). Deze synoden worden ook wel de meerdere vergaderingen genoemd. Wat moeten we hieronder verstaan? Waar komt deze term vandaan? Lezen we in de bijbel hier iets over? Hebben meerdere vergaderingen ook meer macht? Hebben zij bijv. zeggenschap over een kerkenraad? Op deze en andere vragen gaan wij in het tweede artikel in, met als hoofdthema: ‘Op weg naar de Generale Synode van 2024’.

 

De ogen van het Lam

 

Het boek Openbaring vertelt het verhaal van Gods doel om de wereld te verlossen door de zending van het Lam. Bovendien wil het boek kerken (en gelovigen) vormen en toerusten om deel te nemen aan Gods bevrijdend handelen. In dit artikel maak ik een reuzesprong en ga van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 5.

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...