Sinds 1 oktober 2022 is ds. Jan Willem Ester in deeltijd werkzaam onder zeevarenden in de havens van Moerdijk. In dit interview krijgen we wat meer te horen over het werk dat daar mag gebeuren en vertelt hij ons wat ‘Zee blindheid’ is.

Jan Willem, je bent nu ruim een jaar hier werkzaam. Vertel eens: hoe is dit afgelopen jaar gegaan?

We zijn nu inderdaad een jaar in Rotterdam. Voor 50% mag ik mijn werk doen als gemeentepredikant van de CGK Rotterdam Centrum en de andere 50% ben ik als pastor actief in de haven. Het afgelopen jaar was het veel verkennen van het arbeidsveld. De weg vinden in het grote havengebied, het leren kennen van mensen en procedures.

Ooit bodemkunde gehad op school? Dan was het vast een landbouwschool. Daar is bodemkunde altijd al een belangrijk vak geweest. Boeren spreken wel over bodem maar vaker over weiland of akkerland en over perceel of kavel als ze het hebben over de grond waarop ze hun gewassen telen en dieren houden. Het is allemaal aarde, waar naar de Schrift (Gen 2:7) de mens uit gevormd is en waar de mens naar zal terugkeren (Gen 3:19). Met bodem wordt bedoeld dat deel van de aardkorst waar planten in (kunnen) wortelen en groeien en dieren op en in kunnen leven. Bodem is het ‘levende’ deel van de aardkorst. Niet voor niets spreekt men over bodemvormende processen, bodemleven, vruchtbare en arme bodems.

In het laatste artikel (dat alweer even geleden verscheen) keken we naar de kluizenaars, de kartuizers, de Waldenzen en de cisterciënzers. In dit laatste artikel maken we een sprong in de tijd en komen we mensen tegen die in de tijd van de Reformatie van invloed zijn geweest. Waar bestond die invloed uit? We zetten in bij een stuk onrust dat zich over het godsdienstige leven van de late Middeleeuwen legde.

 

Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...