De geschiedenis van de kerk intrigeert, zeker als het gaat over die periodes waar we weinig van weten. Neem de duistere Middeleeuwen. Wat gebeurde er allemaal in die tijd? Hoe zag de kerk er toen uit? In dit artikel zoomen we in op een aantal aspecten die van belang zijn geweest voor het bestaan van de kerk.

 

Kerkvaders

In de tijd van verval dat inzette in de nadagen van het West-Romeinse rijk (zie het vorige artikel) komen we binnen de kerk een aantal mensen tegen die we kerkvaders zijn gaan noemen. Dan gaat het om mensen die zich sterk maakten voor een juiste formulering van de inhoud van het geloof, zodat vast zou staan waar het in het geloof om gaat. In de vroegste kerk waren er al kerkvaders. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan Ignatius van Antiochië die geboren werd tussen 35 en 50 en die volgens bepaalde bronnen een leerling was van de evangelist Johannes.

Nee, de kleinkinderen hebben de gevestigde kerk niet verruild voor de Pinkstergemeente. Het ligt net iets anders. De International Christian Fellowship gemeente (ICF) in Apeldoorn gaat netjes uit van de Christelijke Gereformeerde kerk. Onze dochter en schoonzoon zijn hier neergestreken vanuit een zendingspost in het buitenland. Nu zitten ze weer voor een paar weken ver weg en wij mogen oppassen.

 

Maar wat bedoel ik dan met ‘mee naar de Pinkstergemeente?’ Het betreft de manier van samenkomen. Die doet op verschillende momenten denken aan die eerste gemeente die op de Pinksterdag begon en waar we met z’n allen nog zoveel heimwee naar hebben. Om te beginnen zijn er mensen uit verschillende landen en daardoor klinken er verschillende talen. En er is nog een warm enthousiasme. Hopelijk blijft dat zo, want je kunt dat helaas zo maar weer kwijtraken. Dat enthousiaste begint al bij de deur, met vriendelijke woorden worden we persoonlijk welkom geheten. En het blijft niet bij woorden, de koffie en thee staat klaar. Welkom. En op de bar van de keuken staat een mand met fruit. Goed idee, want als je bij mensen uit het Midden-Oosten op bezoek gaat krijg je altijd fruit. Ze komen niet voor niets uit de buurt van het paradijs. Maar wat vooral naar die eerste gemeente leidt is de gezamenlijke maaltijd die vandaag onderdeel is van de samenkomst. Lees de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen er maar op na. Een dienst zonder een maaltijd is eigenlijk een dienst waar wat aan mankeert. En waarom zou je je zenuwachtig maken of er wel genoeg is? ‘Als er niet genoeg is delen we gewoon’ krijgen we van een diaken te horen.

 

‘U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God’

                                                                                                          Kolossenzen 3 vers 13

 

We zitten midden in de veertig dagentijd voor Pasen. Van 22 februari tot en met donderdag 6 april. Ik wil u graag alvast meenemen naar dag 45. Om verwarring te voorkomen: de zes zondagen in deze bezinnings- en lijdenstijd worden in de telling nooit meegenomen, dus feitelijk zijn het 46 dagen tot aan Pasen, maar dat terzijde.

Dag 45 dus. Vrijdagmorgen. De dag dat de Romeinse overheerser de houten kruisen klaarlegt voor de executie. Twee namen zijn al bekend, de derde wordt binnenkort verwacht.

Eind 2022 verscheen de tweede roman van Liesbeth Goedbloed. Net als haar eerste roman – Broeder Ezel, verschenen in 2018 – is het een kunstwerk van dichterlijke taal. Het boek zit vol met boordevolle zinnen vol beeldspraak en alliteratie. Het is buitengewoon knap geschreven. We lezen over de wereld zoals die wordt waargenomen door de 18-jarige Raaf (afkorting van Rafaël). Hij heeft een hoofd vol met beelden en verhalen en ziet de dingen anders dan andere mensen.

Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...