Inleiding

 

In deze serie artikelen willen we de bergen die in de Bijbel genoemd worden bespreken. In een eerste artikel wat inleidende woorden over bergen in de Bijbel in het algemeen, vervolgens zullen we de meest voorkomende bergen in een aantal artikelen bespreken.

 

Wat kan het heerlijk zijn om na een periode van werken, van bergen werk verzet te hebben, een tijdje uit te rusten. Tot jezelf komen, inkeren. Voor mijzelf is het dan erg goed om bergen te zien, het liefst de Alpen. Van die grote rotsformaties bedekt met eeuwige sneeuw. Ik blijf dat ontzettend imposant vinden. Wat zijn die bergen groot en wat ben ik klein. Alsof je als mens juist daar op je plek gezet wordt. Met zo'n kinderlied: ‘U bent groot en ik ben klein, toch wilt U onze Vader zijn’.

 

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. 

De bedoeling was dat de opinie van Luther besproken en bediscussieerd zou worden, min of meer intern, op de universiteit. Maar dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst in die tijd en de inzet van medestanders, werden zijn stellingen al heel snel bekend bij een groter publiek.  

Dat baarde opzien en weerstand, want wat hij stelde was niet mis. 

In een serie korte artikelen wil ik samen met u en jullie kijken naar wat we de Orde van dienst noemen. De dingen die gebeuren in een kerkdienst. Want elk onderdeel heeft zijn eigen rol en achtergrond, maar kennen we die nog? Het lijkt ons goed om als het ware de boel af te stoffen en ons af te vragen: Waarom doen we de dingen die we doen?

 

Het begin van een kerkdienst

Het eerste punt waar we naar gaan kijken is het begin van de eredienst. Want wanneer begint de eigenlijke dienst? In de kerkgeschiedenis is te zien dat er vaak een soort van opening is voordat men begint met de eigenlijke kerkdienst. In de gereformeerd-reformatorische traditie is daar ook geen discussie over. Dat beginpunt van de dienst zijn votum en groet, de belijdenis dat wij samenzijn in de naam van de Heere en de daaropvolgende begroeting in Zijn naam.

 

Alle leven, handel en opgewektheid is verdwenen. Zonder je te verdiepen in de woordspeling van 'de dood in de pot' begrijp je al dat er dan niet veel te beleven valt. De uitdrukking komt uit de Bijbel: Man Gods, de dood is in de pot! (2 Kon. 4,40). Elisa, de profeet, is net teruggekeerd naar Gilgal en daar heerst hongersnood. Hij is daar samen met een groep jonge profeten en heeft zijn eigen knecht net opgedragen de grootste pot op het vuur te zetten om moes te koken.

In dit boek stellen de auteurs voor om in het leven niet uit te gaan van zekerheden, maar juist van onzekerheden. De schrijvers putten daarvoor uit een stroming die de radicale theologie wordt genoemd, die opkwam in de jaren ’60 van de vorige eeuw. In de kern gaat het er bij radicale theologie om dat alle zekerheden in het leven – of die nu voortkomen uit seculiere of religieuze tradities – kritisch worden bevraagd. Volgens de auteurs houden we onszelf vaak voor dat het wel goed komt en dat we het wél weten. Maar durven we ook te leven in de ruimte van het onzekere weten?

Commentaar

 • De gasprijs en de kerkzaal 2022-11-17 19:08:21

  De stijging van de energiekosten houdt ons allemaal bezig. We zetten de kachel een graadje lager,...

 • Beroepingswerk 2022-11-04 18:21:30

  Als er in een kerkelijke gemeente een vacature is voor de functie van predikant, dan gaat die...

 • Mahsa Amini 2022-10-20 18:06:56

  Ik kom er niet los van, van wat ik hoorde over Mahsa Amini, die door de moraalpolitie werd...

 • Micha 2022-10-08 07:55:13

  Misschien komt het je bekend voor. Je vertelt aan een vriend dat je een dagje uit gaat, of aan je...