Ze zat maar anderhalf jaar bij INLIA, maar ze heeft er lessen geleerd voor het leven, zegt ze. De belangrijkste: om de mens, de persoon, te zien, in plaats van een dossier. ‘Dat wil ik vasthouden. Altijd.’ Aan het woord: Esther Kasper, sinds maart gerechtsjurist bij de rechtbank in Assen. Daarvoor jurist bij INLIA.

 

Ze denkt terug aan een van haar cliënten, een jonge vrouw uit Pakistan. Van haar eigen leeftijd, en zoveel meegemaakt. ‘Dat heeft indruk gemaakt.’ Haar tijd bij INLIA had ze niet willen missen. Dat sprak zeker uit de afscheidsmail aan de organisatie. Daarin beschrijft ze die tijd: Van spreekuren en talloze intense overlegsessies met samenwerkingspartners tot aan vliegen vegen in de nieuwbouwlocatie en kasten sjouwen in de letterlijke modder.

 

Arie de Rover had carrière gemaakt in het bedrijfsleven. Ook was hij dienstbar in de kerk. Op een bepaald moment werd hij getroffen door de genade van God. Daarover heeft hij een boek geschreven: Leven na de genadeklap (2012). Negen jaar later is een vervolg op dat boek verschenen: Genadeloos goed. In dit boek schrijft hij over zaken die op zichzelf goed zijn, maar toch het leven in de genade van God in de weg kunnen staan. Een goede zaak is bijvoorbeeld een goede relatie met je ouders. Deze relatie kan een 'Godvervanger' worden, en de kinderlijke afhankelijkheid van God belemmeren. Een ander goed is het doen van goede werken. Gemakkelijk kan dat een reden worden voor eigenroem. Zie de rijke jongeman. Wat hem belemmerde was datgene waar wij doorgaans veel waarde aan hechten: de zorg om het dagelijks leven, een keurig leven en rijk worden.

We lezen in de Bijbel over Jezus’ geboorte, Zijn leven hier op aarde, Zijn lijden en sterven. We lezen over het doel van Zijn komst en de inhoud van Zijn onderwijs. Maar er is maar één plaats waar we lezen over het hart van Jezus. Over Jezus’ hart staat geschreven in Mattheüs 11,29: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’

 

Søren Kierkegaard (1813-1855) was een ontzettend begaafd denker en schrijver, filosoof en theoloog. Hij heeft grote invloed gehad op theologen en filosofen. Vaak is hij moeilijk te lezen. Maar Geert Jan Blanken, eindredacteur Geloof/Levensbeschouwing bij de EO,  heeft een bijzonder mooi boek gepubliceerd waarin hij een aantal 'opbouwende toespraken' heeft ingekort en eenvoudiger verwoord. Deze teksten gaan over grote levensvragen: over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven. De toespraken van Kierkegaard bevatten wijze, mooie en verrassende inzichten. Het boek van Blanken lees je niet in één keer uit. Af en toe moet je er een gedeelte uit lezen en het gelezene op je laten inwerken.

Het pinksterfeest doorbreekt alle grenzen van nationaliteit en afkomst. Dat is geweldig nieuws, maar het roept ook de vraag op of we in onze kerkelijke gemeenten zo grenzeloos zijn. In dit artikel wil ik deze vraag benaderen vanuit Psalm 87. Dit lied is een grote lofzang op de stad van God: Jeruzalem. Uit deze hele psalm blijkt dat de HERE God een heel bijzondere band heeft met de stad Jeruzalem en de berg waarop Jeruzalem is gebouwd. De HERE houdt van Jeruzalem zoals een man van zijn vrouw houdt. Tegelijk is Jeruzalem de moeder van het volk Israël. In Jesaja 54 wordt dat beeld ook gebruikt. Jeruzalem is een moeder die bescherming biedt en veiligheid.

 

Commentaar

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...