Een boek uit het leven

Tish Warren weet het geloof aan het leven te verbinden. In 2018 verscheen haar Liturgie van het alledaagse in Nederland. Ik besprak het indertijd in het Kerkblad, en ik prees het aan.

Dat doe ik ook weer met het boek dat twee jaar geleden in Nederland op de markt kwam: Bidden in de nacht. Opnieuw laat Warren zien dat ze het geloof weet te vertalen naar en te verbinden aan het leven.

Elke CGK-predikant heeft in een periode van vijf jaar de mogelijkheid om drie maanden studieverlof op te nemen. Aan het begin van 2023 had ik een maand studieverlof. In die periode heb ik me onder andere beziggehouden met de vragen rondom man, vrouw en ambt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik erover heb getwijfeld om daar nu iets over te schrijven in ons kerkblad. Er wordt al zoveel over gezegd en geschreven. Toch leek het me goed om iets weer te geven van mijn bevindingen.

 

Het is niet mijn bedoeling om olie op het vuur te gooien. En ook niet om in dit artikel een duidelijke mening te geven over het ene of het andere standpunt. Wel hoop ik dat dit artikel bijdraagt aan het gesprek in onze kerken om samen te zoeken naar wat het Woord van God ons op dit punt wil leren. Want volgens mij zijn we daar nog niet klaar mee. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat er sprake is van een meerderheids- en een minderheidsrapport, maar dat houdt Gods Woord ons zelf voor. Tijdens mijn studieverlof kwamen de woorden uit Psalm 119:96 regelmatig bij me naar boven. Daar lezen we: ‘Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, maar uw gebod is grenzeloos ruim.’

 

In de duistere tijd van de Rechters is er weinig hoop voor Israël. Het oordeel van God wordt steeds opnieuw over Israël uitgestort. Ongehoorzaamheid wordt gestraft. Die straf wordt zichtbaar door vijanden die de macht grijpen. Maar ook door andere dingen – misoogst en hongersnood zijn in de Bijbel niet neutraal, maar een oordeel van God.

Wat kunnen we doen om helder te maken waarom we dopen op grond van het verbond? Hoe komt het dat de geloofsdoop zoveel losmaakt?

 

Vasthouden aan het goede

In 2 Timoteüs 1: 13-14 lezen we: Laat je leiden door de wijze woorden die je van mij gehoord hebt, Timoteüs. En houd vast aan het geloof en de liefde die Jezus Christus je geeft. Verdedig de uitleg van het goede nieuws, die ik je geleerd heb. De heilige Geest, die in ons is, zal je helpen.

Paulus schrijft aan Timotheüs dat hij, als junior pastor ergens in een nieuwe gemeente, vast moet houden aan het goede. Die oproep geldt ook voor ons. Hoe kunnen we samen het mooie en bijzondere van de verbondsdoop voor het voetlicht brengen.

Heel opvallend is de oproep in baptistengemeenten tot de doop, en ook de heldere uitleg die daar vaak bij gegeven wordt. Er zijn mogelijkheden om cursussen te volgen en uitleg te krijgen. Hoe doen wij dat? Een moeilijk formulier, misschien eens een preek of een catechisatie les, en dan houdt het wel op in de meeste gevallen. Daarom een pleidooi voor goed onderwijs over Gods verbond, over de doop en een heldere blik waar het om draait in deze vragen.

 

Na de aankondiging van het aanstaande vertrek van premier Rutte buitelden de verslaggevers over elkaar heen. Alle bekende politici werden gehoord. Veel vriendelijke woorden, veel respect. Ook Kees van der Staaij uitte zijn dankbaarheid aan de premier en wenste hem vervolgens Gods zegen toe. ‘Gods zegen’?, dat is geen onbelangrijke toevoeging. Het is op zo’n moment, naast een diepe, welgemeende wens ook een publieke belijdenis. Er schuilt een belangrijke boodschap in deze twee woorden. ‘Vergeet God niet’, en ‘we kunnen niet zonder Zijn zegen’. Het was een mooi statement van onze SGP-broeder daar in die Haagse arena. Niet schelden maar zegenen. Gehoorzaam aan de aanbeveling van de apostel Petrus: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent...’

 

Commentaar

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...

 • Rustzoekers 2023-07-28 15:09:35

  Veel mensen hebben vakantie en trekken er op uit. Of het nu een fietsvakantie is in Nederland, een...