10 en 11 mei 2022

 

Deze week zullen we, zo is de verwachting, deze bijzondere synode afsluiten. De synode is in juni 2019 geopend in Dordrecht. De concept-agenda gaat ervan uit dat we donderdag rond 12.00 uur zullen afsluiten. Veel tijd is ingeruimd voor het rapport van deputaten eenheid gereformeerde belijders en voor het rapport  van de commissie die zich daarover heeft gebogen en voorstellen tot besluit heeft voorbereid. Ik ben benieuwd, mijn inschatting is dat we eerder klaar zullen zijn.

 

Wij hebben een 'degelijke' gereformeerde dominee!

Ja degelijk, maar vooral voluit gereformeerd. Ik meen het ook te zijn, maar we verschillen soms van mening.

Bijvoorbeeld als we het over de ‘evangelischen’ hebben.

Hoe gereformeerd hij is?

Ik zal u iets uit een van zijn preken vertellen. Zo maar enkele zinnen. Uit een preek ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De hele preek -hoe gereformeerd ook- zou te lang zijn. Maar ik denk dat dit voldoende is voor de beeldvorming.

Vandaag de dag is het niet meer gewoon dat mensen naar de kerk gaan, of, een slag dieper, dat ze geloven. Dat merken we allemaal, als we ons oor te luisteren leggen in de samenleving. Daarbij is het zelfs zo dat de meest basale elementen van de boodschap van de Bijbel voor het gros van de mensen van vandaag volslagen onbekende dingen vormen. Mensen hebben er geen idee meer bij, waar het om gaat in de Bijbel. Dat betekent dat het brengen van het evangelie een heel andere aanpak vereist dan een aantal generaties terug.

Commentaar

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...