In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

 

- de CGK in 1894 een eigen theologische opleiding hebben opgericht?

- dat deze opleiding al sinds 1919 in het mooie Apeldoorn is gevestigd?

Een classisvergadering heeft altijd vaste onderdelen. Je weet dat ze komen. De notulen van de vorige vergadering worden besproken. Er wordt een afvaardiging gekozen naar een meerdere vergadering. De verslagen die alle gemeenten hebben ingediend worden besproken en waar nodig wordt een kritische vraag gesteld of een bemoedigende opmerking gemaakt. Al die onderdelen maakten deel uit van de vergadering van de classis Hoogeveen van 3 maart jl. Wat dat betreft was het ‘business as usual’.

 

U mocht onlangs uw 50-jarig jubileum vieren als predikant. Zou u met een paar trefwoorden die vijftig jaar kunnen typeren?

Terugblikkend op die vijftig jaar mag ik allereerst belijden, dat ik geen betere Koning had kunnen dienen dan Jezus Christus.

Met dankbaarheid en verwondering mag ik zien dat de HEERE een onnutte dienstknecht nog als slijk in Zijn heilige vingers wilde gebruiken.

 

Het Global AiNetwork


24 februari 2022. Russische invasie in de Oekraïne
Als dit kerkblad de brievenbus binnenvalt is het alweer verscheidene weken geleden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Inmiddels liggen verschillende steden in Oekraïne in puin, zijn families uit elkaar gescheurd en miljoenen mensen op de vlucht.

Er zijn onnoemlijk veel hartverwarmende initiatieven om hulp te verlenen. Mensen volgen hun hart en stappen onverwijld in de auto om mensen op te halen, spullen te brengen en ook is er veel geld gedoneerd. Via landelijke acties, kerkelijke wegen en particuliere initiatieven.

En wij? Wij zijn vrij om te doen wat kán. Vrij om te kiezen wat we mogen doen wat onze hand vindt. In dit verslagje wordt weergegeven wat er komt kijken bij een klein projectje.

 

Commentaar

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...