Opnieuw een boek over vriendschap. Een paar maanden geleden schreef ik een recensie over het boek van Herman van Wijngaarden: Leven als vrienden. Daarin werd het belang van vriendschappen onderstreept. Ook in dit boek van de twee boezemvrienden Henk Stoorvogel en Pieter Struik wordt het belang van vriendschap benadrukt. Dat is wat de twee boeken gemeen hebben met elkaar.

 

In een serie korte artikelen wil ik samen met u en jullie kijken naar wat we de Orde van dienst noemen. De dingen die gebeuren in een kerkdienst. Want elk onderdeel heeft zijn eigen rol en achtergrond, maar kennen we die nog? Het lijkt ons goed om als het ware de boel af te stoffen en ons af te vragen: Waarom doen we de dingen die we doen?

 

Votum

Nu is er nogal wat verschil over wat en wanneer er iets in een kerkdienst gebeurt.

De classis Zwolle kwam op 26 oktober 2022 bijeen in de ‘Verrijzeniskerk’ te Zwolle. Voor het eerst waren daar ook de predikanten L. van Dalen (Zwolle) en G. van Roekel (Heerde) bij.
De vergadering stond vooral in het teken van de behandeling van kerkvisitatieverslagen en verslagen waarin vanuit de gemeente zelf verslag wordt gedaan over de voortgang van het gemeentelijke leven, de zogenaamde verslagen naar art. 41 K.O. Vaak wordt gezegd dat in het bespreken van deze verslagen het hart klopt van een classisbijeenkomst. En zo is het ook.
Eigenlijk in alle verslagen klinkt blijdschap door over normalisering van het kerkelijke leven na de coronatijd en tegelijk wordt hier en daar ook nog geworsteld met de gevolgen ervan. O.a. dat in sommige gemeenten het kerkbezoek nog niet op het oude niveau is.

Je leest het wel in ons kerkblad. Beroepen te… en dan de naam van de beroepen predikant of kandidaat. In een volgend nummer staat dan aangenomen naar’ of bedankt voor. In die tussentijd gebeurt er van alles, net zoals er voordat een beroep uitgebracht wordt al van alles gebeurd is. In dit artikel wil ik u meenemen hoe dat voor een predikant is. Hoe ervaart hij het proces in de loop naar een beroep toe, wat gebeurt er allemaal en wat zou er eventueel anders kunnen.

 

Concreet volgen we ds. M.J. van Keulen van Drogeham in het proces van beroepen worden door de gemeenten van Meppel en Onstwedde, omdat deze beroepen chronologisch precies op elkaar volgen. Dat doen we in dagboekvorm. Eerst een inleiding, dan de gebeurtenissen en aan het einde van dit artikel volgen enkele evaluerende opmerkingen.

De classis Groningen vergaderde op 4 oktober 2022.

Namens de roepende kerk van Mussel wordt de vergadering geopend met gebed.

We lezen Gen. 25, 20 t/m 34. Ondanks misstappen gaat Gods werk door. Jakob heeft geleeerd van Bethel en Pniël; hij worstelde met God. De vraag is of wij ons herkennen in deze geschiedenis en wat dat van ons zegt.

We zingen Ps. 146: 2,3. Zalig hij die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft.

 

Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...