Jozef lijkt in de adventsgeschiedenis een soort bijrol te spelen, of beter gezegd, een dienende rol. Hij is zeker niet op de voorgrond. Rembrandt heeft dat bijzonder uitgebeeld op het schilderij: de heilige familie en de engelen. Je ziet Jezus en Zijn moeder in het licht, maar Jozef, daar moet je echt naar zoeken. Ergens in het donker op de achtergrond zie je hem. 

 

Ook in Lucas 2, het kerstevangelie, hoor je niet veel over Jozef. Heel anders is dat in Matteüs, daar licht hij op. Tot vier keer toe krijgt hij een bericht van een engel. Hij is nauw betrokken bij het intensieve engelenverkeer in de dagen rond de vervulling van de geboorte van de Messias. Wat een tijd. Hemel en aarde naderen elkaar. ‘Er ruist langs de wolken een lieflijke Naam’.

 

Wie groot is geworden in de christelijke traditie zal vroeg of laat het Kerstverhaal hebben gehoord of zelfs gezien. De geschiedenis van de geboorte van onze Heer Jezus Christus en alles wat daaromheen zich afspeelde, enigszins opgefleurd door de traditie met een os en een ezel en drie wijzen uit het oosten, die mooie namen hebben gekregen. En menigeen heeft in een musical engelen en herders voorbij zien komen. Legio liederen zijn geschreven en gezongen. Prachtig gedicht en op mooie muziek gezet. Maar geen van die liederen kan beschrijven wat er precies gebeurde die nacht. Vaak zijn de teksten liefelijk en geromantiseerd.
De Bijbel omschrijft het zo: ‘Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de alle mensen die Hij liefheeft.” ‘(Luc. 2: 8-14)

Het is bijna kerst. En als er iets bij kerst hoort dan zijn het toch wel kerstliedjes? Het “Komt allen tezamen” wordt afgewisseld met “Stille nacht, heilige nacht”. In die rij hoort toch ook het lied “Ere zij God”. Maar wat zingen we eigenlijk in dat lied? Pak nu die laatste regel: “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

Achtergrond

Eerst kort de achtergrond van dit lied. Het lied verscheen voor het eerst in druk in 1857 in de zangbundel Het nachtegaaltje, onder de titel Kerslied (sic). De bundel was samengesteld door tekstdichter Isaac Bikkers (1833-1903). Bij het Kerslied werd geen tekstschrijver vermeld, wel een componist, F.A. Schulz. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw kwam het lied ook in officiële zangbundels terecht en werd het in de kerkdiensten gezongen. Het is een geliefd lied voor velen. Maar die laatste woorden lijken soms wel uit de toon te vallen. Want gaat het hier over mensen van het welbehagen, mensen die van goede wil zijn? Bij wie hoort het woord welbehagen?

Keuzestress

Keuzestress, wie heeft er niet mee te maken? Ik kom jonge mensen tegen die op een kruispunt in hun leven staan en zich afvragen welke opleiding ze moeten kiezen. Zoveel mogelijkheden! Hoe weet je wat je moet kiezen en hoe weet je dat je een goede keuze maakt? Hetzelfde geldt op het gebied van relaties. Hoe weet je of hij of zij de ware is en welke garantie heb je dat het ook in de toekomst blijkt?

Hoe fijn zou het zijn als je, zeker als christen, een teken of aanwijzing vanuit de hemel zou krijgen dat je op de goede weg zit. Dat God op een bepaalde manier aan je laat weten dat je die of die opleiding moet gaan doen of dat die partner voor jou de beste keuze is. Hoe mooi zou een teken van God zijn om onze keuzestress te beteugelen?

 

 

In 2021 verscheen het boek 'Maria' van de hand van Arnold Huijgen. In eerste instantie leek het een bijzondere keuze voor een protestants theoloog, Maria was toch vooral aanwezig in de Rooms-katholieke traditie. De protestantse traditie heeft het vooral over de Zoon van Maria, Jezus Christus. In het boek wordt al snel duidelijk dat Maria in onze traditie te weinig aandacht heeft gekregen.

Het boek is tijdens de corona-tijd geschreven mede om de wereld te helpen een weg te vinden in een pandemie. Het gaat dan met name om troost en perspectief. Inmiddels is de corona-tijd gelukkig al enige tijd verleden tijd, niettemin is het boek hoogstactueel en zeer geschikt voor geïnteresseerde gemeenteleden om meer over Maria te weten te komen en vooral om onder de indruk te komen van grote dingen die de machtige God aan haar gedaan heeft.

 

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...