De periode van Advent, dat is de periode voordat de Here Jezus wordt geboren in Bethlehem. Advent betekent: Hij komt. Maar als we denken aan Advent, staan we er óók bij stil dat de Here Jezus nogmaals komt! ‘Ik kom spoedig’, is verschillende keren te lezen in Openbaring 22.

 

Eén van de dingen die de Heilige Geest doet is dit: Hij maakt de gemeente en iedere gelovige verlangend naar de wederkomst van de Here Jezus! De Geest roept: Kom! Prachtig, hoe dat beschreven is door Johannes. Hij schetst het beeld van een bruiloft. Want niet alleen de Geest zegt Kom, ook de bruid zegt Kom.

 

Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. Het moet mogelijk zijn om daarbij aan meer te denken dan: wow, twee vrije dagen. Hoe kunnen we bij de inhoud van dit bijzondere feest komen? Hoe kunnen we er iets van beleven? Hoe vieren we het Pinksterfeest? Kerstfeest, dat is niet zo moeilijk. Je leeft er in de adventstijd wekenlang naartoe. Al die geschiedenissen die we dan lezen en horen helpen ons. En dan in de Kerstnacht wordt het Kindje geboren. God in het vlees. Kleine Jezus, grote God. Immanuël.

Dit is de laatste keer dat we samen kijken naar wat we de Orde van dienst noemen. De dingen die gebeuren in een kerkdienst. Want elk onderdeel heeft zijn eigen rol en achtergrond, maar kennen we die nog? Het lijkt ons goed om als het ware de boel af te stoffen en ons af te vragen: waarom doen we de dingen die we doen?

 

Aäronitische zegen

Het ‘hoogtepunt’ op het gebied van de zegen in de Bijbel zie je in Numeri 6: 22-27: de instelling van de Aäronitische zegen. De HEERE gaf Mozes de opdracht om aan Aäron en zijn zonen de volgende taak op te leggen:

De Geest leert ons getuigen. Hoe? Soms door ons te laten ontdekken dat we meer getuigen zijn dan we zelf zouden durven zeggen. Dat ontdekten we de afgelopen maanden in de Bethelkerk.

Het begon op het moment dat we kennismaakten met Mohammad. In het najaar van 2022 kwam hij met zijn gezin in Nederland en na twee weken vroegen ze asiel aan. Via vrijwilligers in Ter Apel hoorden we dat ze in Leeuwarden zouden komen wonen in de asielopvang en dat ze graag naar een kerk zouden gaan. Na een paar telefoontjes stond er een groepje mensen klaar om hen iedere zondag op te halen. Vanaf het eerste moment kwamen ze elke zondag in de kerk. Iedereen leerde hen kennen als bijzonder vriendelijke mensen.

Kerstviering in de bajes

In juni 2022 ontstond er het plan om Wytze Plantinga te interviewen, omdat hij de nieuwe gevangenispredikant zou worden in P.I. de Marwei in Leeuwarden. Desgevraagd leek het hem dan mooi om iets te schrijven over het kerstfeest in de gevangenis en hij nodigde me uit daarbij aanwezig te zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik tot dusverre niets met de gevangenis en de mensen erin te maken heb gehad. Sinds kort is mijn man Peter vrijwilliger in de gevangenis en hoor ik er iets van. Samen bezoeken we de kerstviering op zondag 25 december. Door de scherpe controle door de beveiliging ervaar ik enige spanning, maar ik weet: ‘Ik mag er straks weer uit. Ik ben hier slechts op bezoek.’

Commentaar

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...

 • Rustzoekers 2023-07-28 15:09:35

  Veel mensen hebben vakantie en trekken er op uit. Of het nu een fietsvakantie is in Nederland, een...