Op 15 februari vergaderde de classis Hoogeveen.

Uit de verslagen van de gemeenten kan in het algemeen gezegd worden dat er werd gesproken over de opkomst in de tweede dienst, het houden van de tweede dienst gezamenlijk met andere kerken of in een zaaltje in verband met stookkosten. Gesproken werd er over de bezettingen van de kerkenraden en het beroepingswerk. Er werd geïnventariseerd hoe in de verschillende gemeente het beleid omtrent veilige kerk is; in de meeste gemeenten is een vertrouwenspersoon aangesteld.

Verslag van de voorjaarsvergadering 2024 van de classis Groningen, dinsdag 5 maart 2024

Namens de roepende kerk van Stadskanaal opent ds. A.J. van Zuijlekom de vergadering. We lezen Lucas 5:1-11 over de wonderbare visvangst. Hierna gaat hij voor in gebed, waarin extra aandacht is voor het overlijden zr. Wikje Huisman (echtgenoot van ds. Huisman, CGK Onstwedde).

Wie christen wordt, moet wat belijden. Je moet je uitspreken. Wat wat zeg je dan? Dit: ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn Zoon, onze Heere. En in de Heilige Geest.’ Er is nog meer om te belijden, maar dit zijn kernwoorden als het gaat om het belijden van Wie God is.

 

Dit is het tweede artikel naar aanleiding van mijn boek Geloven doe je zo. De ondertitel luidt: ‘De twaalf artikelen van het geloof’. Ook wel de apostolische geloofbelijdenis genoemd. In het boek bespreek ik de twaalf artikel één voor één. Twaalf zijn het er, omdat er twaalf apostelen waren. Niet dat zij deze geloofsbelijdenis samen hebben opgesteld, maar het geeft wel kernachtig de leer van de apostelen weer.

 

De hele cirkel
God kennen van A tot Z en weten wie je bent ik Hem

Zoals vaker het geval is put ook Hinke Braam uit haar eigen ervaring en moeiten, wanneer ze dit boek schrijft. Ze heeft tevens het verlangen, dat – net als zijzelf – mensen God zullen leren kennen, een intieme relatie met Hem opbouwen en de wonden die je hebt opgelopen zullen genezen.

Wat een held was hij. Je moet wel wat in je mars hebben om het in je eentje op te nemen tegen een dictator als Poetin. Iemand waarvan je weet dat hij meedogenloos al zijn tegenstanders uit de weg ruimt. Een keer was dat bijna gelukt. Bijna was hij vergiftigd. Maar hij overleefde. Als beloning werd hij naar Siberië verbannen. Eenzame opsluiting. Hoe houd je dat vol. Hoe kon hij op momenten dat het alleen maar slechter ging toch de hoop vasthouden op betere tijden? Op 16 februari jl. bezweek Alexei Navalny, 47 jaar oud. Een voorbeeld van standvastigheid. Wat een man. Diep respect.

Wel even slikken trouwens om te lezen dat hij aanvankelijk actief was in extreem rechtse kringen. Tijdens demonstraties scandeerde hij nationalistische en racistische leuzen als: ‘Rusland voor de Russen' en ‘alle migranten zijn kakkerlakken’. Goddank heeft hij zich daar later van afgewend. En niet half. Met hart en ziel streed hij tegen de oorlogszuchtige en corrupte Russische president. Dat kon niet goed aflopen.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...