Gods missie in deze wereld (de missio Dei), het verlangen van kerken om invulling te geven aan hun missionaire roeping én de praktijk van het missionaire werk: in voorgaande artikelen hebben we een inkijkje gegeven in het werkterrein van deputaten evangelisatie. We ronden dit drieluik af met inspirerende en bemoedigende voorbeelden.

 

Gods diepe verlangen

In Johannes 17:3 sprak Jezus in het hogepriesterlijk gebed: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.’ Er spreekt een diep verlangen uit dat de mensen om Hem heen met God Zelf verbonden mogen zijn. Dit verlangen klinkt heel praktisch als Hij zegt in Matteüs 5:16: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Het is Gods missie om de hele wereld te bereiken met zijn overweldigende goedheid, die we iedere zondag mogen 'inademen’ en doordeweeks weer mogen 'uitademen’ naar de mensen om ons heen.

Een boek uit het leven

Tish Warren weet het geloof aan het leven te verbinden. In 2018 verscheen haar Liturgie van het alledaagse in Nederland. Ik besprak het indertijd in het Kerkblad, en ik prees het aan.

Dat doe ik ook weer met het boek dat twee jaar geleden in Nederland op de markt kwam: Bidden in de nacht. Opnieuw laat Warren zien dat ze het geloof weet te vertalen naar en te verbinden aan het leven.

Wat kunnen we doen om helder te maken waarom we dopen op grond van het verbond? Hoe komt het dat de geloofsdoop zoveel losmaakt?

 

Vasthouden aan het goede

In 2 Timoteüs 1: 13-14 lezen we: Laat je leiden door de wijze woorden die je van mij gehoord hebt, Timoteüs. En houd vast aan het geloof en de liefde die Jezus Christus je geeft. Verdedig de uitleg van het goede nieuws, die ik je geleerd heb. De heilige Geest, die in ons is, zal je helpen.

Paulus schrijft aan Timotheüs dat hij, als junior pastor ergens in een nieuwe gemeente, vast moet houden aan het goede. Die oproep geldt ook voor ons. Hoe kunnen we samen het mooie en bijzondere van de verbondsdoop voor het voetlicht brengen.

Heel opvallend is de oproep in baptistengemeenten tot de doop, en ook de heldere uitleg die daar vaak bij gegeven wordt. Er zijn mogelijkheden om cursussen te volgen en uitleg te krijgen. Hoe doen wij dat? Een moeilijk formulier, misschien eens een preek of een catechisatie les, en dan houdt het wel op in de meeste gevallen. Daarom een pleidooi voor goed onderwijs over Gods verbond, over de doop en een heldere blik waar het om draait in deze vragen.

 

Elke CGK-predikant heeft in een periode van vijf jaar de mogelijkheid om drie maanden studieverlof op te nemen. Aan het begin van 2023 had ik een maand studieverlof. In die periode heb ik me onder andere beziggehouden met de vragen rondom man, vrouw en ambt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik erover heb getwijfeld om daar nu iets over te schrijven in ons kerkblad. Er wordt al zoveel over gezegd en geschreven. Toch leek het me goed om iets weer te geven van mijn bevindingen.

 

Het is niet mijn bedoeling om olie op het vuur te gooien. En ook niet om in dit artikel een duidelijke mening te geven over het ene of het andere standpunt. Wel hoop ik dat dit artikel bijdraagt aan het gesprek in onze kerken om samen te zoeken naar wat het Woord van God ons op dit punt wil leren. Want volgens mij zijn we daar nog niet klaar mee. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat er sprake is van een meerderheids- en een minderheidsrapport, maar dat houdt Gods Woord ons zelf voor. Tijdens mijn studieverlof kwamen de woorden uit Psalm 119:96 regelmatig bij me naar boven. Daar lezen we: ‘Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, maar uw gebod is grenzeloos ruim.’

 

In de duistere tijd van de Rechters is er weinig hoop voor Israël. Het oordeel van God wordt steeds opnieuw over Israël uitgestort. Ongehoorzaamheid wordt gestraft. Die straf wordt zichtbaar door vijanden die de macht grijpen. Maar ook door andere dingen – misoogst en hongersnood zijn in de Bijbel niet neutraal, maar een oordeel van God.

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...