Eind juni was ik een kleine twee weken in Brazilië voor een conferentie rond het thema van mijn proefschrift: over de missionaire identiteit van de kerk. Ik benutte de gelegenheid om de contacten die ik al langere tijd heb in Brazilië weer eens aan te halen.

 

Een kerk met Nederlandse genen

In een eerder artikel over de kerk in Brazilië schreef ik over de nauwe contacten die we als Christelijke Gereformeerde Kerken onderhouden met de Igrejas Evangelicas Reformadas no Brasil (IERB). Die contacten kregen duidelijk inhoud in de uitwisseling van predikanten die gedurende lange tijd plaatsvond. Ik schreef het al: meerdere predikanten uit onze kerken werkten geruime tijd in o.a. Castrolanda, in Carambeí en Arapoti. Ik zag in de verschillende kerkgebouwen foto’s van hen hangen. Daarbij kwam ik ook foto’s tegen van collega’s die nog in het recente verleden voor een paar maanden hulp hebben geboden, bijvoorbeeld in het pastoraat aan de oudere Nederlandssprekende leden van de kerken. Mooi is het, dat die samenwerking er is, over de Atlantische Oceaan heen. De kerk van de Here Jezus is immers niet door grenzen van elkaar gescheiden, en de band wordt over en weer gevoeld.

 

Je hoeft maar een willekeurige christelijke boekhandel in te stappen of je kunt er niet omheen: vaak een hele tafel gevuld met dagboeken voor het nieuwe jaar. We zijn in de laatste maanden van 2022 en over niet al te lange tijd begint 2023, veel mensen willen graag op de eerste dag van het nieuwe jaar starten met een nieuw dagboek.

Zo'n dagboek geeft structuur aan je dag en ook aan het Bijbellezen. Veel mensen gebruiken een dagboek bij de start van de dag of bij een maaltijd. Zeker als het dagboek een bepaald Bijbelboek helemaal behandelt, sta je gedurende een periode frequent stil bij dat Bijbelboek. Dat is meer dan eens verrassend, is mijn ervaring.

Het is zo’n drie jaar geleden dat CGKv Veendam afscheid nam van haar predikant ds. A.M. Postma. Nu mag de gemeente weer een eigen herder en leraar hebben. Dominee Jacco van der Vecht is met zijn gezin neergestreken in Groningen.

 

Van harte welkom in het Noorden! De bevestiging en intrede heeft plaatsgevonden. Hoe hebben jullie dat ervaren?

Er zijn van die dagen die je nooit meer van je leven gaat vergeten. Je trouwdag, je eerste kind. Deze dag schaar ik in dezelfde categorie. Het was echt een feestelijke dag waarvan we genoten hebben. Er waren taarten gebakken door gemeenteleden en er was een potluck maaltijd. De taarten hebben we zelfs samen met de leden van de Baptistengemeente opgegeten. Zij maken voor hun diensten van hetzelfde kerkgebouw gebruik als wij en we doen veel samen. Het was een doorgaande flow, na de dienst waarin ik werd bevestigd, volgden zij met hun eredienst, en aansluitend volgde onze dienst waarin ik intrede deed. Zo was het een doorgaande lof aan God. Zo bijzonder!

 

Enkele praktijksuggesties voor het omgaan met diversiteit

 

In het christelijk onderwijs zijn er grote verschillen in de mate waarin men ook kinderen uit niet-christelijke gezinnen aan boord heeft. In het overgrote deel van de scholen die zich protestants-christelijk noemen, is hun aanwezigheid heel gewoon of zelfs dominant.

 

Ook in gereformeerde of reformatorische scholen, met name in het speciaal onderwijs, is er een toenemende diversiteit. Dit artikel is vooral geschreven met het oog op die scholen waar een flink deel van de kinderen thuis een christelijke opvoeding krijgt, maar waar ook kinderen op zitten die in een heel andere sfeer worden opgevoed. De situatie dus waarin de christelijke cultuur dominant is. Wellicht kunnen ook ouders die kinderen van de niet-christelijke buren over de vloer hebben er iets mee.

‘Precies op de plek waar mijn broer is doodgeschoten,’ zegt mijn begeleider. We staan met een lekke band vlak voor een kleine brug die toegang biedt tot de grootste christelijke sloppenwijk van heel Azië: Youhanabad. ‘Voor de dood van mijn broer Christopher is nooit iemand opgepakt.’ Christopher was samen met mijn begeleider de grondlegger van de kerk en van het hulpverleningswerk. De moord had misschien te maken met jaloezie. Christopher durfde het gesprek met moslims aan te gaan. De marges voor christenen in Pakistan zijn heel klein. Een onbenullig incidentje kan het begin zijn van zeer ernstige bedreigingen. Die kunnen zo gevaarlijk worden dat vluchten nog de enige optie is. Dat wist ik al van enkele Pakistaanse vluchtelingen die ik via het AZC in Luttelgeest heb leren kennen. Nu heb ik het van dichtbij gezien en voor een klein deeltje van heel dichtbij meegemaakt. In veruit de meeste gevallen wonen de christenen daarom dicht bij elkaar, in een aparte wijk van een stad of in een hoekje van een dorp.

 

Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...