Wie op zoek gaat naar het woord ‘orgel’ in de Bijbel kan lang zoeken. Logisch. Een orgel kende men niet ten tijde van het Oude of Nieuwe Testament. Maar wie de Statenvertaling erbij pakt, komt toch niet bedrogen uit! In Psalm 150 vers 4 staat het: looft Hem met snarenspel en orgel! En ook in de Oude Berijming is het orgel terug te vinden.

Hoe heeft het orgel een plaats gekregen in de Bijbel? De Psalmdichter kende immers nog geen kerkorgel. Nee, een paar duizend jaar geleden bestonden deze muziekinstrumenten nog niet. Hoe is dan toch het orgel terechtgekomen in de Bijbel?

 

Het is Pinksteren geweest. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Eén van de hoogtijdagen voor de Kerk, want zonder de Heilige Geest zijn we nergens. Tegelijkertijd is best wel lastig om nu helder uit te kunnen leggen Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Laat staan erover te spreken wat Hij in mijn eigen leven doet. Misschien herken je dat wel. Daarom wil ik in een korte serie artikelen kort wat punten aanstippen die jou en mij kunnen meehelpen daar beter zicht op te krijgen.  

Het lijkt me een pijnlijke gebeurtenis als er een rib uit je lijf wordt gehaald. Ingrijpend ook. Het overkomt de mens Adam in het Bijbelboek Genesis. Maar het levert hem wel wat op.
De Schepper vindt dat de mens niet alleen moet zijn en formeert uit aarde allerlei dieren en vogels. Nieuwsgierig kijkt Hij welke namen Adam ze zal geven, maar Adam is teleurgesteld: hij vindt geen helper die precies bij hem past. En dan voert God de grote operatie uit, waaruit de vrouw ontstaat. ‘Dit is ze! Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed.’ Adam is blij met de vrouw die aan zijn zijde is geplaatst.

Johannes 9 beschrijft een bijzonder stukje bijbelse geschiedenis. Het moment is aangebroken dat een volwassen blindgeboren man tot zijn bestemming mag komen.

In deze Verrekijker zoom ik in op die bestemming.

Allereerst Jezus. Hij ziet de man. De discipelen denken er het hunne van. Zij zien een zondig en een door blindheid gestrafte mens langs de weg zitten en willen snel doorlopen.

Maar die gedachte veegt Jezus snel van tafel en hij geneest de man van zijn blindheid.

Ook helden zijn maar mensen – als er iets duidelijk wordt in de Bijbel is het dat wel. In het boek Rechters wordt dat menselijke meer dan eens duidelijk. Gideon is de rechter die de Midianieten verslaat met zijn leger van likkers (zie Recht. 7: 5-6). Het is natuurlijk het werk van de Here God – zoveel is duidelijk. En het lijkt erop dat Gideon dat ook beseft.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...