Keizer Claudius beval alle joden in Rome de stad te verlaten. Ze moesten zich maar elders zien te redden. In heel het Romeinse rijk werden de joden vervolgd. Ook in de Romeinse provincie Pontus, een landstreek aan de Zwarte Zee werd de vervolging erger. Het echtpaar Aquila en Priscilla, een ondernemend stel zag zich daarom genoodzaakt de streek te verlaten en te proberen een nieuw bestaan op te bouwen als leerbewerkers in de Griekse stad Korinthe. Een reis van ruim vijftienhonderd kilometer.

Inleiding

In het 1e artikel in de reeks met als titel: ’Op weg naar de Generale Synode 2024’, hebben wij (kort) stilgestaan bij de verschillende vormen van kerkregering en kwamen we uiteindelijk uit bij het zgn. presbyteriaal-synodaal stelsel. Een vorm van kerkbestuur, geldend binnen ons kerkverband. Vervolgens hebben we in het 2e artikel van gedachten gewisseld hoe wij het begrip meerdere vergadering hebben te verstaan. We sloten af met de opmerking dat de plaatselijke kerk autonoom is, maar wel onderdeel van een groter geheel, het kerkverband waarin meerdere vergaderingen een rol spelen, welke meerdere vergaderingen niet mogen overheersen. Echter, zoals ik reeds verwoordde schuurt het anno 2023 daar en soms heel pijnlijk. In dit artikel en het volgende artikel bespreken we het kerkrecht, de kerkelijke appélprocedures. Welke procedures kent onze kerkorde, welke rol speelt het kerkrecht hierin en welke het civiele recht. Kan of mag een gemeentelid, dan wel een kerkenraad of meerdere vergadering naar de burgerlijke rechter? Waar schuren beide rechtsstelsels elkaar. Weer genoeg stof om over na te denken. Op deze en andere vragen gaan wij in het derde artikel in, met als hoofdthema: ‘Op weg naar de Generale Synode van 2024’.

 

Toen ik een jaar of zestien was, las ik twee boeken van de Amerikaanse schrijver Frank Peretti: ‘De duisternis aanwezig’ en ‘Licht door de duisternis’. Deze boeken hebben toen ontzettend veel indruk op me gemaakt. Ze beschrijven de strijd tussen goed en kwaad op deze aarde door een verhaal op twee niveaus. Je leest wat er gebeurt onder mensen en daar tussendoor lees je de geestelijke laag – dat wat er op dezelfde plaats gebeurt in de geestelijke dimensie: tussen engelen en demonen.

 

Het boek hielp me om het geloof waar ik mee was opgevoed dichterbij te brengen. Zo werkt God dus – via zijn engelen die strijden tegen demonen. En zo wordt er ook om mijn leven gevochten. De boeken zijn pakkend geschreven en hebben in die zin ook zeker een goede uitwerking gehad. Peretti gaat wel erg ver in het invullen van dingen waar in de Bijbel heel bescheiden over wordt gesproken. Toch hebben de boeken een positieve uitwerking op mijn geloof gehad.

 

 

 

De hemel op aarde conferentie

Kees Postma, De hemel op aarde conferentie. Het wonderlijke dagboek van een doodgewone dominee, KokBoekencentrum: Utrecht 2023, 144 blz., €16,99, ISBN 978 90 435 3957 9

Een jaar na het uitkomen van zijn eerste boek De retraite, is nu een nieuw boekje verschenen van de hand van Kees Postma, voorganger van de baptistengemeente in Burgum. Het is een boek dat je zo wegleest. We maken in het boek kennis met David Keizer, een dominee in een Fries dorp. Hij houdt een dagboek bij van de mooie en bijzondere dingen die het ambt met zich meebrengt. Voor dominees worden bekende situatie geschetst, en regelmatig is het lachen geblazen. Het is op het ene moment luchtig, op het andere moment serieus. Een voorbeeld, op bladzijde 85: ‘Eigenlijk een gek vak, dat van dominee. Aan de ene kant heb je veel vrijheid. Ik hoef bijvoorbeeld niet om zes uur in de ochtend klaar te staan om in een busje te stappen voor een timmerklus. Ook hoef ik niet in te klokken. … Anderzijds klok ik ook nooit uit en komt mijn busje nooit terug van de bouwplaats. Ik zeg weleens tegen aspirant-dominees dat hun een leven met veel vrijheid te wachten staat, maar dat ze tegelijkertijd 24/7 beschikbaar moeten zijn en ze dus altijd aan moeten staan.’

Lukas 1:11 ‘En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond.’

 

Lukas begint zijn evangelie met de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Die aankondiging vindt plaats als Herodes de Grote koning van Judea is (Lukas 1:5). Voor ons lijkt dat op het eerste gezicht misschien niet veel meer dan een tijdsaanduiding, zodat we weten in welke tijd het ongeveer gebeurde. Maar die naam Herodes de Grote is meer dan dat. Een groot deel van het volk beefde van angst bij het horen van die naam.

 

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...