In een serie korte artikelen wil ik samen met u en jullie kijken naar wat we de Orde van dienst noemen. De dingen die gebeuren in een kerkdienst. Want elk onderdeel heeft zijn eigen rol en achtergrond, maar kennen we die nog? Het lijkt ons goed om als het ware de boel af te stoffen en ons af te vragen: Waarom doen we de dingen die we doen?

 

Tien geboden en de kerkdienst

Laten we maar met de deur in huis vallen. Het kan soms best wel een vraag zijn waarom nog elke zondag die tien geboden (of een variant) worden voorgelezen in de kerkdienst. We leven toch niet meer in de tijd van het Oude Testament? Het voelt dan alsof de Heere Jezus er niet meer toe doet, want Hij maakt ons toch vrij van die wet?

 

Voor wie zich bezighoudt met het jeugdwerk binnen de gemeente is er dit jaar een boeiend boek verschenen. Het is de Nederlandse versie van het Amerikaanse onderzoeksrapport Growing Young, verschenen in 2016. Verschillende theologen en kerkelijk werkers zijn aan de slag gegaan om de resultaten van dit onderzoek te vertalen naar de Nederlandse context en toe te passen op onze lokale geloofsgemeenschappen. Wat dit Nederlandse boek uiteindelijk wil bereiken, is dat de gemeente steeds meer op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in de wereld, en dat daarbij wordt geluisterd naar de stem van jongeren als richtingaanwijzers. De nadruk wordt niet alleen op de jongeren gelegd, maar er wordt gezocht naar een goede manier om kerk te zijn met álle generaties. In het boek worden zes kernwaarden geschetst. Het centrum van die waarden is: de boodschap van Jezus serieus nemen.

Een boek waarin ruimte geboden wordt aan gelovigen, ongelovigen en zoekers. In het boek deelt Rachel Evans haar zoektocht als christen en hierin vermijdt ze vastomlijnde antwoorden. Op dagen dat ze gelooft is het alsof de schrijfster wordt omvat door een groter verhaal dan ze zelf kan bevatten.

Dit boek met meditaties over het bijbelboek Job is op een bijzondere manier ontstaan. In de tijd dat Paul Visser en Johan Visser beiden predikant waren van de Noorderkerk in Amsterdam hebben ze een prekenserie gehouden over het bijbelboek Job. Tot hun verbazing ontvingen ze enige tijd later een boek met deze uitgewerkte preken. Een broeder uit Rijssen had de preken beluisterd en ze op schrift gesteld. Zo kwam van het een het ander. De preken werden omgewerkt tot dertig overdenkingen. Iedere overdenking sluit af met een of meerdere vragen. Daardoor is het boekje ook geschikt om te gebruiken als bijbelstudiemateriaal (wellicht dat er dan een aantal vragen bij bedacht moet worden, maar het materiaal biedt daarvoor voldoende aanleiding).

De 21e eeuw is een eeuw van crises. Van bankcrisis naar Eurocrisis naar vluchtelingencrisis naar corona-crisis. Daarbij speelt op de achtergrond de klimaatcrisis. Dit jaar is er in Nederland zelfs sprake van een combinatie van allerlei crises. We hebben een stikstofcrisis, een energiecrisis waardoor er inflatie is en er een economische crisis dreigt. Kortom: we zitten in de problemen. De dromen van maakbaarheid en oneindig doorgaande groei blijken bedrog…

 

Laten we niet denken dat we daarmee bijzonder zijn vandaag de dag. Of dat we voor het eerst in de geschiedenis midden in de crisis zitten. Ik las eens ergens het volgende verhaal over een jongen en zijn opa van dik in de tachtig: ‘Opa zat altijd op zijn stoel bij het raam en op het tafeltje naast hem lag altijd hetzelfde: de krant van die dag en de Bijbel. En als de jongen vroeg of opa niet eens wat anders wilde lezen, gaf hij als antwoord dat de krant en de Bijbel genoeg waren voor hem. Want in de krant las hij alles wat er in de wereld gebeurde. En in de Bijbel las hij dat er niets bijzonders gebeurde.’

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...