Namens de roepende kerk van Zwolle verzorgde ds. Van Dalen de opening. Vanuit Romeinen 14 komt de kernvraag op ons af, of wij voor Christus willen leven en sterven. We moeten streven naar vrede en opbouw door ons samen te richten op het Koninkrijk van God.

Na benoeming van het moderamen werd de agenda onder de bezielende leiding van preses ds. Oosterbroek behandeld.

Boek met 42 preken van voorganger classis Hoogeveen

 

Voorganger, pastor en theoloog Guus Brand, die decennialang binnen gemeenten in de classis Hoogeveen voorging, is op 5 juni na een periode van ziekte op 88-jarige leeftijd overleden. Tijdens de vergadering van de particuliere synode is ook stilgestaan bij zijn overlijden. In mei kwam een boek uit met preken die hij hield: ‘Preken is prachtig’ (Van Liere Media). “Het zijn echte preken, ooit gehouden in een eredienst,” schrijft hij in het voorwoord. “Het is leesvoer voor geïnteresseerde christenen. Niet diepgravend theologisch, wel, naar ik hoop, bijbels en leesbaar.”

We hebben gekeken naar de verhouding tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hoe die laatste in het Oude Testament beschreven wordt. Deze keer zien we hoe de Heilige Geest in het Nieuwe Testament naar voren komt. 

 

Handelingen 2 

Maar voor we dat doen is het goed om toch nog even terug te grijpen naar het vorige artikel. Toen schreef ik dat we in het Oude Testament drie beperkingen of grenzen zien als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Dat waren de beperkingen tot Israël, beperkt in tijd en beperkt tot een enkeling met een speciale opdracht.

Met dat in ons achterhoofd gaan we samen kijken naar de uitstorting van de Heilige Geest zoals die beschreven wordt in Handelingen 2. Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn de leerlingen bij elkaar gebleven in afwachting van de vervulling van de belofte die Jezus hen gegeven had. Ze zouden de Heilige Geest ontvangen, niet lang na de Hemelvaart (Hand. 1:5). Op de dag van het tweede grote jaarfeest, de dag van het Pinksterfeest, waarop de eerste vruchten geofferd werden, het feest dat precies 50 dagen na het Paasfeest en de uittocht uit Egypte begon, zijn ze nog steeds bij elkaar. En op die dag wordt de Heilige Geest uitgestort. 

Bladerend in de geschiedenis van de kerk komen we heel wat tegen. In deze serie artikelen kijken we naar de periode die wel de duistere Middeleeuwen wordt genoemd. In die Middeleeuwen verbreidde het christendom zich over grote delen van Europa. Maar of Europa daarmee ook echt christelijk werd, is maar de vraag.

 

De algemene situatie in de tiende eeuw

In de tiende eeuw werd bijna heel Europa op de een of andere manier gekerstend. Zowel naar het noorden als naar het oosten werd de boodschap van het christelijk geloof verder gebracht.

En nu terug naar de doop: hoe zit dat nu? We zijn mensen aan wie God Zich verbonden heeft – welk teken hoort daarbij en voor wie?

 

Doop en besnijdenis

Jezus. De grote Big Deal die God ons geeft. Onderdeel van de deal is dat teken. Bij Abraham was dat de besnijdenis van de jongetjes op de achtste dag. Wij besnijden vandaag niet meer. Waarom niet? Omdat, zoals het verbond vernieuwd is en verdiept, ook het teken vernieuwd is.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...