De classis Zwolle kwam op jongstleden dinsdagavond 7 februari bijeen te Dronten. Tijdens deze vergadering werden de afgevaardigden naar aanstaande vergadering van de P.S. van het Noorden gekozen. De uitslag van die verkiezing ziet er als volgt uit:

 

Stichting Nijlvallei: Samen met christenen in Egypte

‘Gezegend zij mijn volk Egypte…’ (Jesaja 19:25)

 

 Broeder Jos Strengholt, u bent al vele jaren betrokken bij het werk onder christenen in Egypte. Hoe is het ontstaan, wat motiveert u? En waarom specifiek Egypte?

In 1988 ging ik met mijn gezin in Egypte wonen. We waren gemotiveerd door de zendingsopdracht, maar ik vond het ook heerlijk om in dat land te wonen. Waarom Egypte? Noem het toeval, of Gods leiding, maar ik was daar als 21-jarige al eens zes weken geweest om een aantal Egyptische vrienden te bezoeken die ik in Nederland op een conferentie had ontmoet. Dat eerste bezoek aan Egypte liet me nooit meer los. Die totaal andere wereld, de chaos van Caïro, de warmte van de mensen.

 

Het ‘Toch’-geloof

 

De vorige twee artikelen zijn we mee opgelopen met de profeet Habakuk. Hoofdstuk 1 en 2 zijn een heen-en-weer-gesprek tussen Habakuk en de HERE God, waarin Habakuk klaagt tot God. Hij stelt zijn stevige vragen: waarom? Hoelang? Dat mag dus.

Vervolgens kondigt de Here God aan dat Hij Zijn volk Israël zal straffen, oordelen: de Babyloniërs zullen komen. Toch zegt God in 2:4: Let op de uitkomst: de hoogmoedige zal vergaan (vijf keer klinkt het wee!), maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof.

Moderne profeten

Kees van Ekris, Moderne profeten. Ware woorden. Brandaan: Amersfoort, 2023, 242 p., ISBN: 9789460050695, €26,99.

Geloven doen we niet alleen. Gelukkig maar! We hebben een christelijke traditie, we staan op de schouders van ons voorgeslacht. En we hebben een lange christelijke traditie, met mensen die ons kunnen helpen om ons geloof handen en voeten te geven.

De laatste jaren hoor je een steeds luidere roep om vrouwelijke rolmodellen in de media. Actiefilms bijvoorbeeld krijgen steeds meer een vrouwelijke superheld of een groep vrouwen als hoofdpersonage. Zo kunnen vrouwen zich meer identificeren en voelen zij zich vertegenwoordigt. Een kunstuiting die volledig gericht is op de heldendaden van een vrouw is niet iets van de laatste tijd. In het vroege Jodendom vinden we al zo’n boek: het boek Judith. In twee artikelen wil ik een inkijkje bieden in dit bijzondere boek. Dit eerste artikel vormt een introductie op het boek.

Het boek Judith

Judith is een opmerkelijk boek. Niet alleen omdat in de tijd van schrijven de positie van vrouwen compleet anders was dan tegenwoordig, maar ook omdat het ons een episode uit de geschiedenis van Israël vertelt die we eigenlijk helemaal niet kennen. 

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...