Het is elk jaar weer een schitterend evenement: de Startzondag van de christelijke gereformeerde kerk uit Hoogeveen. Rondom de Speelweide in Echten worden volop activiteiten gehouden, waar jaarlijks vele honderden kerkgangers op afkomen. De Startzondag blinkt uit als het gaat om verbondenheid, eensgezindheid en saamhorigheid. En zijn dat niet bij uitstek de thema’s die Jezus ons leerde? Zijn het niet juist deze begrippen waar Paulus de gemeente in Filippi uitgebreid om prees?

Samen bidden en samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. Zo klinken de woorden van een bekend Opwekkingslied en dat is ook precies hetgeen centraal staat op de Startzondag: het samenzijn. Na de ochtenddienst en het gezamenlijk koffiedrinken in de kerk vertrekken de kerkgangers in optocht naar het bos. De nette schoenen worden verruild voor een paar stevige wandelschoenen en de thuisgemaakte appeltaart of frisse salade gaat mee. Evenals de Bijbel en het liedboek, want behalve veel vertier en gezelligheid staan er ook nog een Bijbelstudie en een afsluitende openluchtdienst op het programma, geleid door predikant Lieuwejan van Dalen.

 

Ontmoetingen

Juist het ‘samenzijn’ en het ‘samen gemeente zijn’ zijn essentieel tijdens de Startzondag. De gezamenlijke lunch op het open veld is er een treffend voorbeeld van. Het open veld is dé plek waar mensen elkaar treffen, verhalen worden uitgewisseld en ontmoetingen plaatsvinden. Alieke Metselaar, lid van de Startzondagcommissie, geniet met volle teugen van zulke momenten. ,,Het is prachtig om te zien dat mensen het naar hun zin hebben op zo’n dag. Iedereen heeft plezier en er wordt volop gekletst. Dat maakt het elk jaar weer tot een groot succes: de saamhorigheid en de ongedwongen sfeer. Juist omdat we zo’n breed en gevarieerd programma hebben, kan iedereen doen waar hij of zij zin in heeft. Het maakt de Startzondag tot het ideale evenement als opening van het nieuwe kerkelijk seizoen.’’

 

In de Bijbel lezen we veel verhalen over Jezus en de mensen die Hij om Zich heen verzamelde. Sprekende voorbeelden zijn de samenkomsten rondom het Meer van Galilea en de maaltijden met Zijn discipelen. Samenkomen rondom het Woord van God staat centraal in Jezus verkondiging. Ook Paulus staat in zijn verschillende brieven uitgebreid stil bij het ‘samen gemeente zijn’. Onder meer zijn geliefde gemeente in Filippi spoort hij aan om erin te volharden. ,,Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest’’, zo schrijft Paulus in zijn brief (Filippenzen 2:2). Paulus dringt erop aan om één van geest te zijn en samen te strijden voor het geloof in het evangelie. De apostel schrijft er ook over in zijn brief aan de Romeinen: ,,Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard (Romeinen 15: 5-7).

 

Het zijn prachtige woorden, die niet alleen aansporen tot saamhorigheid en eensgezindheid, maar tegelijkertijd ook een oproep zijn om naar de zwakkeren om te zien. De oproep geldt ook zeker binnen de gemeentemuren: hebben wij oog voor ‘het verloren schaap’; de afgedwaalden en de randkerkelijken? Hebben wij daarnaast oog voor hen, die moeilijker mee kunnen doen binnen onze gemeente? Vertaald naar de Startzondag stelde het de Startzondagcommissie voor een lastige, praktische vraag: hoe betrekken we alle gemeenteleden zo goed mogelijk bij het programma? Alieke daarover: ,,Met name de oudere mensen vormen elk jaar weer een moeilijke doelgroep. Het is lastig om daar laagdrempelige activiteiten voor te bedenken. Dit jaar hebben we sjoelen aan het programma toegevoegd. Maar het is een gok hoor, want je weet vooraf eigenlijk nooit wat wel en wat niet goed uitpakt. Daarnaast mag in ieder geval vervoer geen belemmering vormen. Aan alle diakenen en ouderlingen uit de verschillende wijken hebben we daarom de dringende oproep gedaan om goed te kijken wie er wellicht persoonlijk benaderd moet worden, om onze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken.’’

 

Breed gedragen

Startzondag. Behalve dat het dé festiviteit is waar saamhorigheid en eensgezindheid gestalte krijgen, luidt de dag ook de start van het nieuwe kerkelijk seizoen in. De clubs, de kerkelijke activiteiten, de vergaderingen en het verenigingswerk gaan weer van start. ,,Hiermee heeft de Startzondag dus eigenlijk twee verschillende functies’’, zegt Alieke. ,,Er is geen enkel evenement wat zo breed gedragen wordt door de gemeente en wat zo gevarieerd van opzet is. Tegelijkertijd is het een van de weinige gelegenheden waarbij je zo ruim kans hebt om verschillende mensen te ontmoeten. Juist op de Startzondag wordt de ideale sfeer gecreëerd voor een goed gesprek, het uitwisselen van ideeën of het praten over geloof en geloofsbeleving.’’

 

Voetbal, volleybal, sjoelen, levend stratego en een flinke wandeling door het bos. Alle registers worden opengetrokken om de dag tot een succes te maken. Uiteraard biedt het programma ook volop ruimte voor geloofsopbouw. Behalve de twee kerkdiensten en de Bijbelstudie staat er voor het eerst ook een Sing-In op het programma; een bijeenkomst met als doel het eer brengen aan God, door het samen zingen van veel liederen. ,,Dit idee is eigenlijk voortgekomen uit het festival Opwekking in Biddinghuizen’’, zegt Alieke. ,,Het is zo gaaf om met zoveel mensen God te loven en te prijzen. Bovendien hebben we ontzettend veel muzikaal talent binnen onze gemeente, juist op zo’n dag is het dan toch geweldig om dat naar voren te laten komen!’’ De afsluitende openluchtdienst is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen. Ook gasten uit andere kerken en niet-kerkelijke bezoekers zijn hier van harte welkom. Alieke: ,,De Startzondag is bedoeld als opening van het kerkelijk seizoen, maar iedereen is van harte welkom. Juist op zo’n dag willen we laten zien dat we een open gemeenschap zijn.’’

 

Open sfeer

Saamhorigheid; het is een prachtig woord. Het leert ons ten diepste te kijken naar wie we zelf zijn en hoe het gesteld is met onze relatie met de mensen om ons heen. Het leert ons te luisteren: enerzijds naar elkaar en elkaars meningen en anderzijds naar de Bijbelse normen en waarden. Wat geloven we en hoe dragen we dat uit in de hedendaagse maatschappij? Zijn we hierin eensgezind en versterken we elkaar? Het zijn lastige vragen, maar het is goed om jezelf die vraag te stellen, zeker aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Verstaan wij elkaars stem wel? Verstaan wij de stem van de Bijbel (nog) wel? Wat zeggen termen als saamhorigheid en eensgezindheid ons als we kijken naar onszelf en ons functioneren binnen de gemeente?

 

Alieke ziet uit naar komende zondag en naar een fantastische Startzondag. ,,Wanneer de dag geslaagd is? Als ik rondloop en zie dat iedereen geniet. Als ik dat ervaar en daarbij merk dat het gevoel van saamhorigheid overheerst. Als er een leuke, open sfeer is waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een sfeer waarin ontmoetingen plaatsvinden, gezelligheid volop aanwezig is en een goede basis wordt gelegd voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Ja, als ik dat aantref dan ben ik tevreden en dan kan ik trots zijn op onze organisatie.’’

 

Hoogeveen                                                                                                  
Henri Scholing

 


 

Het programma in vogelvlucht

 

09.30 uur        Ochtenddienst in Ichthus- en Centrumkerk

10.30 uur        Koffie en gebak in beide kerkgebouwen

12.15 uur        Gezamenlijke maaltijd (Speelweide in Echten)

13.15 uur        Sing-In

14.15 uur        Activiteitenronde:      - Bijbelstudie

- Creabea (4-8 jaar)

- Schminken

- Levend stratego (9-12 jaar)

- Creabea (16+)

- Wandeling door het bos

- Voetbal/volleybal/sjoelen

 

15.30 uur        Afsluitende openluchtdienst (o.l.v. Lieuwejan van Dalen)


Commentaar

 • Maria 2019-06-14 18:04:09

  Het laatste nummer van het oecumenisch bulletin «cursief» Bezinning «einde cursief» is helemaal...

 • Nationale Synode 2019-06-07 15:43:33

  Op woensdag 29 mei jl. werd haar vierde en laatste zitting gehouden, precies vierhonderd jaar na...

 • Hemelvaart – He has got the whole world in His hands 2019-05-24 18:12:32

  Ik was vorige week in Rotterdam, in de wijk Middelland, bij Thuis in West: een pioniersplek,...

 • Engel 2019-05-17 13:56:04

  Vorige week maandag overleed Kinga Bán op 37-jarige leeftijd. Op nos.nl stond een kort bericht en...