{mosimage}Morgen is het alweer eerste kerstdag. Net de tijd van Advent achter ons, de voorbereiding op Kerst. Nu is het dan tijd om feest te vieren. Het feest van de geboorte van Jezus. Maar is het voor ons nog wel een feest, wordt het niet soms een beetje sleur? Wat er allemaal omheen gebeurt is voor iedereen een feestje: gezellig eten en drinken, mooie boom en ga maar door. Maar zijn wij er nog wel blij mee dat Jezus op aarde is gekomen, vieren we dat feest net zo als alles eromheen? We kennen nu zo langzamerhand wel de verhalen. Was dat allemaal zo mooi daar? Een lief kindje in een kribbe, een stel engelen die “Eer aan God in de hoogste hemel” zaten te roepen en een stel wijzen uit het Oosten die even gezellig langs dropten. Is dat Kerst, even dat verhaal met al die mooie dingen oprakelen? Er even weer bij stil staan hoe bijzonder mooi dat allemaal was, hoe makkelijk het eigenlijk ging… Kerst is een van de bijzonderste feesten. God die naar ons toe komt. God wordt mens. Twee dingen die eigenlijk tegenovergesteld lijken. Iemand die zo groot is en kan doen wat Hij wil, vernedert zich. Hij gaat naar de aarde toe. En wat kreeg Hij daar? Engelengezang, stralend licht, perfecte ouders, Obama die op kraamvisite komt, de NOS die een interview gaat afnemen met Jozef en kranten die het goede nieuws doorgeven dat de Redder van de wereld is gekomen? Niks van dat alles. Pak Lucas er maar eens bij, Lucas 2. In vers 4 lees je al de eerste problemen. Jozef en Maria waren helemaal niet getrouwd en toch was Maria al zwanger. Oei, dat was een groot probleem, dat mocht niet. En lees maar verder: “Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.” Voor de koning van de wereld was er geen plek. En een stel doekjes moesten Hem een beetje warm houden. Wie waren de eerste bezoekers? Een stel herders, de zwervers van die tijd eigenlijk. Mensen met wie je niet teveel om moest gaan. Mooi allemaal, makkelijk misschien? Nee… Johannes zag het al: “Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet.  Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.”
Ook aan het einde van de Bijbel, het boek Openbaring, lees je over komst van Jezus. Want we zijn er nog niet, waar zit nu de echte moeilijkheid? Openbaring 12 gaat over een vrouw. Een vrouw bekleed met pracht en praal. Je leest over de een maan en de zon. Is dat Maria? Ja, vanuit God gezien. Daar gaat dit boek over, hoe God naar de dingen kijkt. En lees maar verder: ze is in barensnood, ze schreeuwde het uit. En voor haar staat een grote draak. In vers 9 lezen we dat dit de duivel is. Klaar om dat kind weg te halen. Dat lezen we bij Lucas allemaal niet. Dit is hoe God het ziet. Hij ziet het van bovenaf, op een totale andere manier dan wij. Dit is het kerstverhaal vanuit Openbaring. Direct aan het begin moest er gevochten worden. Oorlog tussen God en de duivel. Als Jezus aan het kruis zou hangen zou alle macht van de duivel weg zijn. Daarom deed hij er alles aan om Jezus om te brengen. Jezus was nog niet geboren of hij stond er al klaar voor. Je leest ook niet zomaar dat Herodus besluit om alle pasgeboren kinderen te vermoorden.
En ondanks al deze moeilijkheden: de mens die Jezus niet wilde ontvangen, de mens die Jezus geen koninklijk onthaal wilde geven, de duivel die direct probeerde Jezus weg te halen. Terwijl de wereld nee zei tegen Jezus, gaat God door met Zijn plan. Zijn plan om ons te redden, de duivel te overwinnen en ons mee te nemen naar Zijn nieuwe hemel en aarde. Kerst was een veldslag tussen de duivel en God om het leven van jou en mij. Later heeft Jezus de beslissende slag geleverd. Hij stierf aan het kruis en stond weer op. Hij overwon daarmee de dood, de duivel. Al zijn glans en majesteit deed Hij af, speciaal voor ons. Zijn kostbaarste bezit, Zijn leven, was Hij bereid te geven. Zodat God tegen ons kan zeggen: kijk eens wat Ik voor je heb. Kom eens kijken wat Ik voor jou onder de boom heb gelegd. Gods grote kerstcadeau. Is dat geen reden om straks met je hele hart feest te vieren?
“Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.”

Bram Hofland


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...