Mijn vrouw Caroline en ik zijn in Dronten lid van een interkerkelijke bijbelkring. Samen met zusters en broeders uit een gereformeerde gemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk,  de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en uit een evangelische gemeente zijn we dan één in Christus. Het zijn altijd mooie en leerzame avonden.

We bespreken de brieven van Johannes: 1,  2 en 3. Deze keer was 1 Johannes 5 aan de beurt. Het gaat over Jezus, als de Zoon van God en over getuigen. De herziene Statenvertaling heeft het over drie getuigen in de hemel en drie getuigen op de aarde.

Twee van de getuigen op de aarde zijn het water en het bloed (1 Joh. 5: 8). Jezus, die in dit gedeelte centraal staat, is volgens vers 6 gekomen door water en bloed. Jezus, Hij is de Zoon van God. Het staat in dit hoofdstuk meerdere keren zwart op wit.

 

Water en bloed als twee getuigen.

Het water deed me denken aan de doop van Jezus door Johannes. Op dat moment klonk er een getuigenis. God de Vader zei vanuit de hemel: dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde (Mat. 3: 17).

Het bloed deed me denken aan de kruisdood van Jezus. Op de heuvel Golgota klonk ook een getuigenis. Een Romeinse hoofdman zei: hij was werkelijk Gods Zoon (Mat. 27: 54).

 

Twee getuigen. Eén vanuit de hemel en één op een heuvel hier op aarde. Het water en het bloed van Jezus brengen me op hun spoor. Beiden zeggen het: Jezus, Hij is de Zoon van God. Ook de Geest getuigt hiervan. Ze zijn dus met z’n drieën.

 

Drie getuigen.

Ze zijn één of eensluidend. Het is maar welke vertaling je leest…

Maar het is waar en zeker.

Jezus, Hij is de Zoon van God.

Hij kwam naar deze aarde voor mij, voor ons.

Om te herstellen.

 

Dat geloof ik.

Amen

 

Dronten
Wiggele Oosterhoff


Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...