Vanaf 8 februari zullen circa duizend asielzoekers opgevangen worden in Hoogeveen. Waar ze vandaan komen en hoe lang de instroom exact zal duren is nog onduidelijk, maar de locatie staat al enkele maanden vast: de voormalige gevangenis De Grittenborgh. Momenteel ondergaat het gebouw een grote metamorfose, om het geschikt de maken voor huisvesting. Kerken en (christelijke) organisaties geeft dit de tijd om na te denken over de vraag: wat kunnen we eigenlijk voor asielzoekers betekenen?

 

 

Ds. Lieuwejan van Dalen (CGK Hoogeveen) ziet een belangrijke rol voor de kerken weggelegd. Tegelijkertijd gaat het dan om diaconale, pastorale en missionaire taken. 'Daarbij kun je denken aan een fietsenplan, een kledingactie en sport- en ontspanningsactiviteiten. Verder bijvoorbeeld aan pastoraal contact, gebed, kerkdienstbezoek en Bijbelstudie. Vrijwilligers moeten zelf nadenken over de manier waarop zij een steentje bij kunnen dragen.'

 

Het Woord van God is volgens de predikant heel helder, als het de zorg voor vluchtelingen en asielzoekers betreft. 'We moeten van God goed voor vreemdelingen zorgen. Een centrale tekst daarbij is Matteüs 25, 35. Maar andere teksten haken hierbij aan, zoals Deuteronomium 4, waarin God als Beschermheer van de zwakken wordt beschreven. In Leviticus 19 lees je dat er koren voor de vreemdelingen op het land achterblijft, waarover je ook in het verhaal van Ruth leest. Israël had speciale vrijsteden voor vluchtelingen, hetgeen je kunt lezen in bijvoorbeeld Numeri 35 en Deuteronomium 19. Maar Jezus zelf was ook een vluchteling. Meteen al na zijn geboorte moest hij met zijn ouders naar Egypte vluchten, om de aanstaande kindermoord in Bethlehem te ontlopen.'

 

Gastvrijheid

Herbergzaamheid (Heb. 13, 2; 1 Pet. 4, 9) en gastvrijheid (Rom. 12, 13) zijn steeds terugkerende thema’s in de Bijbel. Ds. Van Dalen: 'De komst van asielzoekers is wat dat betreft een geweldig mooie kans. Kerken moeten bij zichzelf te rade gaan of en waarom dit op hun pad is geplaatst. Op vrijwilligers vanuit de kerken wil ik een dringend appel doen. We zijn het zout op aarde, het licht der wereld. Het is onze plicht om naar onze medemens om te zien. En asielzoekers willen heus wel graag die ontmoeting, daar ben ik van overtuigd. Het gaat erom wat er in jouw hart zit. Wat is je motivatie? Aan christenen biedt dit een uitgelezen kans om te laten zien wat Jezus voor jou gedaan heeft.'

 

Ook voor de asielzoekers is het straks fijn om afleidende activiteiten te hebben, zegt ds. Van Dalen. 'Ze zitten straks op een kluitje op elkaar, met verschillende achtergronden en verschillende religies. Als we de kans willen vergroten dat ze het hier naar hun zin hebben, moeten we als samenleving voor hen klaar staan. Hoe meer activiteiten er worden georganiseerd, hoe minder problemen er zullen optreden. Een warme en liefdevolle ontvangst zal de kans op verveling en/of problemen aanzienlijk verminderen.'

 

Samenwerking

Ds. Lieuwejan van Dalen juicht samenwerking tussen de verschillende kerken van harte toe. 'Het is belangrijk om dit interkerkelijk op te pakken en te overleggen wat we samen voor de asielzoekers kunnen doen.' Een eerste aanzet tot brede samenwerking is inmiddels gedaan: een interkerkelijke werkgroep is in het leven geroepen, onder de vlag van het Diaconaal Platform Hoogeveen (DPH). Tot nu toe bestaat de werkgroep uit leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk Hoogeveen, de Nederlands Gereformeerde Kerk,  de CGK Nieuw-Balinge, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en PKN De Weide. 'Na onderling overleg heeft het Diaconaal Platform Hoogeveen zich bereid verklaard om het vrijwilligerswerk onder asielzoekers te organiseren, stimuleren en coördineren. De vorming van de interkerkelijke werkgroep is een eerste stap. Iedereen die dat wil kan zich nu aansluiten en zich opgeven voor vrijwilligerswerk.' Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Gelijktijdig met de komst van de asielzoekers in februari zal ook de werkgroep van start gaan. Er wordt al gewerkt aan een databank: welke vrijwilligers zijn er, wie wil zich waarvoor inzetten en welke bijzondere talenten/gaven zijn er? Zo zijn er bijvoorbeeld al namen bekend van mensen die kunnen helpen bij de invulling van buitenlandse kerkdiensten. Daarnaast wordt er momenteel gedacht aan een viertal te organiseren activiteiten: een welkomstgroet, een wandeling door de wijk, een fietstocht door de omgeving en een koffieochtend in één van de Hoogeveense kerkgebouwen. Sowieso is de betrokkenheid van de Hoogeveense samenleving bij het AZC groot. Ruim honderd mensen hebben zich al aangemeld voor vrijwilligerswerk.

 

Sneeuwbaleffect

Centraal staat de samenwerking tussen de diaconieën van de verschillende kerken. Deze onderlinge samenwerking is een belangrijk vertrekpunt voor het DPH. In de toekomstige uitwerking en uitvoering van alle activiteiten staat de interkerkelijke werkgroep overigens niet bovenaan in een soort van ‘hiërarchisch model’. Alle initiatieven van kerken worden van harte ondersteund, ook als deze buiten de interkerkelijke werkgroep tot stand zijn gekomen. Het prettige van de interkerkelijke samenwerking is dat het veel gemakkelijker wordt om elkaar op de hoogte te houden en te informeren. Op een bijzondere manier kan zo een sneeuwbaleffect ontstaan waarin kerken elkaar aanmoedigen, stimuleren en versterken.

 

Henri Scholing, Noordscheschut

 

 

 


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....