Op 5 februari 2020 vervolgde de classis Zwolle haar najaarsvergadering van 2019. Op tafel lagen een viertal voorstellen aan de classis, hoe zij zich zou opstellen tegen het besluit van de gemeente van Zwolle, om gemeenteleden, die in een homoseksuele relatie samenleven, toe te laten tot de avondmaalsviering. Dit besluit van Zwolle strookt niet met besluitvorming van de Generale Synodes van 2013 en 2016.

Aan het begin van de vergadering kwamen een drietal gemeenten (Dronten, Lelystad en Urk-Maranatha) met het voorstel gevolg te geven aan de oproep van de Generale Synode van 31 januari j.l. De synode riep de kerken op geen besluiten te nemen of te effectueren inzake bepaalde onderwerpen die op de synode nog aan de orde zijn. Daarbij hoort ook de vraag hoe om te gaan met kerken die aangeven bepaalde synodebesluiten niet uit te voeren. De classis besloot aan de GS-oproep gehoor te geven en het gesprek over Zwolle aan te houden.

De classis besloot ook een eerder genomen besluit inzake de samenwerking van de kerk van Kampen met de plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerk te herformuleren conform de opdracht van de PS van het Noorden.

 

ds. A. Hakvoort, scriba classis Zwolle


Commentaar

 • Zijn kerk 2020-09-25 15:23:09

  Soms denk je na over wat je eigenlijk zegt. En vraag je je af of je de dingen wel goed zegt. Dat...

 • OUDERS WAAR ZIJN JULLIE? 2020-09-18 17:51:34

  Deze kop, inclusief hoofdletters, komt uit een tweet van de burgervader van Zoetermeer, Charlie...

 • Waar was jij? 2020-09-11 17:09:52

  Vorige week was het vijf jaar geleden dat Angela Merkel haar overbekende woorden sprak in verband...

 • Deepfake 2020-09-04 17:01:11

  Wat fake news of, in goed Nederlands, nepnieuws is, weten de meeste mensen zo langzamerhand wel....