Verhalende bijbelstudies. Verhalende bijbelstudies. Niet omdat de Bijbel maar verhalen zou bevatten. Maar omdat het goede verhaal van God vraagt om het als een verhaal tot je te laten doordringen.

Dat is wat Johan Visser probeert: met verbeelding de bijbelverhalen tot leven te brengen, trouw aan de eigenheid van de vertelling en de betekenis van het bijbelse verhaal (pag. 7). En omdat het in dat verhaal van Gods goedheid vaak de buitenstaanders en randfiguren zijn die meer begrijpen en ontvangen dan de mensen die ‘erbij horen’ – staan zij in dit boekje in de schijnwerpers: Melchizedek, Bileam, Rachab, de koningin van Seba, Naäman, de wijzen uit het Oosten, de barmhartige Samaritaan, de Kanaänitische vrouw, Zacheüs en Barabbas. De studies bestaan uit het verhaal en aansluitend wat exegetische opmerkingen. Visser vertelt de verhalen boeiend. Dat er hier en daar wat fantasie bij komt kijken is logisch. Maar het is tot een minimum beperkt wat mij betreft. En het staat in het teken van het doel: het verhaal overbrengen. Daarbij is hij niet bang om het dubbele dat we vaak in de Bijbel lezen en dat vooral bij deze randfiguren naar voren komt, te laten staan. Het is niet het een of het ander – we ontmoeten mensen met hun beperkingen die ondanks alles onder de indruk raken van God en door hem gebruikt worden. Een boeiende toevoeging aan wat er aan bijbelstudieboekjes is. Echt eens wat anders voor een bijbelstudiekring. Van harte aanbevolen.

 

 

Wouter Moolhuizen, Hoogeveen

 

Johan Visser, Randfiguren. Verhalende bijbelstudies. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2019, 96 blz., € 10,99, ISBN 9789023958338


Commentaar

 • Hoop 2021-01-15 16:11:15

  Half januari. Het is winter. De herfst ligt achter ons, het deprimerende seizoen waarin alles dood...

 • Reden voor ootmoed 2020-12-24 15:22:33

  We hebben dit jaar twee moeilijke kerstcadeautjes gekregen, in de vorm van twee boeken. Het eerste boek...

 • Gelukkige Adventstijd 2020-12-11 17:14:32

  Gelukkig nieuwjaar allemaal. Het lijkt me een goed moment om dat eens te benadrukken. We leven in...

 • Zien we het wel? 2020-11-27 18:49:24

  Dat is de vraag die ik me stel als ik om me heen kijk naar wat er in de samenleving van vandaag...