We hebben het Rode Kruis Emmen gevraagd iets te vertellen over hoe zij omgaan met en aankijken tegen het thema van dit kerstnummer ‘Vrede op aarde’. Onderstaand artikel is de officiële reactie van het Rode Kruis door Minze Vries, oud-voorzitter van het Rode Kruis Drenthe, huidig voorzitter van het Rode Kruis Emmen.   

 

Vrede op aarde

Het Rode Kruis is met bijna 100 miljoen leden, vrijwilligers en supporters en 192 nationale organisaties de grootste humanitaire organisatie in de wereld. De missie van het Rode Kruis is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. We helpen dichtbij: in Nijmegen, als je op blaren loopt bij de vierdaagse, als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar we helpen ook ver weg: bijvoorbeeld mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom. De Rode Kruis-afdeling in Emmen is een grote en zeer actieve afdeling. Behalve het opleiden en inzetten van vrijwilligers verzorgen we al jaren de eerste hulpverlening bij eredivisieclub FC Emmen. Daarnaast zijn we te vinden op diverse evenementen zoals Pitfest in Erica, de Hondsrug Forest Run, de Dogwalk in Exloo, 4-mijl van Emmen, Stoetbakken Noordbarge, Avond4daagse, de Fiets4daagse en vele andere grote en kleine evenementen in de regio.

 

Corona

Tijdens de huidige corona-pandemie staan onze gewoonlijke activiteiten op een laag pitje: nagenoeg geen inzetten meer sinds maart 2020. Daarnaast is het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om gezamenlijk herhalingslessen te volgen om onze EHBO-kennis op peil te houden. Onze afdeling heeft dit jaar geruime tijd (1600 uur) de voedselbank in Emmen ondersteund, waardoor zo’n 500 gezinnen tweewekelijks hun doos levensmiddelen konden blijven ontvangen. Sinds het begin van de coronacrisis was de verspreiding tijdelijk gestopt omdat de meeste reguliere vrijwilligers van de voedselbank tot de kwetsbare groep behoren. Onze vrijwilligers pakten niet alleen de dozen in, maar droegen ook zorg voor de verspreiding.

Op landelijk niveau assisteert het Rode Kruis bij bijvoorbeeld het vervoer van corona-patiënten in Oss, bij de uitgifte van voedselpakketten bij diverse voedselbanken in andere regio’s en bij huisartsenposten in Almere, ondersteuning bij Bron- en Contact Onderzoek (BCO). In Winterswijk verzorgden we de inrichting en begeleiding van een prikpost in het Rode Kruis-gebouw en in Den Haag begeleiden vrijwilligers in een verpleeghuis het bezoek aan familie.

 

Kerst

In de week voor kerstmis wordt sinds 2004 de jaarlijks terugkerende actie ‘3FM Serious Request’ georganiseerd door de Nederlandse radiozender NPO 3FM, waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van Het Nederlandse Rode Kruis. Elk jaar staat een specifiek thema centraal, een zogenaamde 'stille ramp'. Het evenement had jarenlang de vorm van een glazen huis, waarin enkele dj's vijf of zes dagen zonder eten werden opgesloten. De dj's draaiden dag en nacht verzoeknummers voor luisteraars, in ruil voor een donatie. Verder werden bekende Nederlanders ingezet en werden er gedoneerde zaken geveild. In september 2018 maakte 3FM bekend te stoppen met het Glazen Huis. Er zou een vernieuwde opzet komen, onder de naam 3FM Serious Request: The Lifeline, waarbij dj's te voet door het land trekken om verslag te doen van acties voor het goede doel.

Vanwege de corona-pandemie is helaas besloten om de plannen voor 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 aan te passen. De geplande looptocht van Roermond naar Zwolle gaat niet door omdat bij de huidige coronamaatregelen wordt verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven. Het is daardoor niet verantwoord om de 3FM-dj's door Nederland te laten lopen.

 

 

Er wordt nog druk gezocht naar een alternatief concept voor 2020. Het thema van dit jaar zal zijn: het verlichten van de hoogspanning van de hulpverleners om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Vrede op aarde

De woorden ‘Vrede op aarde’ hebben voor elk mens een eigen betekenis. Het Internationale Rode Kruis zou graag willen dat die Vrede op aarde er werkelijk zou zijn, maar helaas ontstaan er steeds meer conflicten op onze planeet en is de vrede soms ver te zoeken. Sterker nog, het respect voor het leven is er soms niet en daarom worden in sommige gebieden mensen koelbloedig afgeslacht. Het Rode Kruis opereert vaak in deze ernstige conflictgebieden waar eerbied voor de mensheid en vrede ver te zoeken zijn. Toch proberen de medewerkers van het Rode Kruis een bijdrage te leveren aan wereldvrede, vanuit de grondbeginselen van het Internationale Rode Kruis. Of je nu in Sudan, Nederland of Ethiopië vrijwilliger bent, allemaal werken we vanuit die grondbeginselen:
Menslievendheid: Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens.

We streven naar tolerantie, vriendschap en samenwerking, en blijvende vrede tussen mensen.

Onpartijdigheid: Mensen in de grootste nood helpen we als eerste. Ongeacht nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke overtuiging.
Neutraliteit: Bij conflicten kiezen we geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers, tot welke partij zij ook behoren.
Onafhankelijkheid: We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen blijven werken.
Vrijwilligheid:
We werken met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op persoonlijk gewin.
Eenheid: In ieder land kan maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging zijn. Deze staat open voor iedereen en werkt in het hele land.
Algemeenheid: Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.

 

Minze Vries


Commentaar

 • Hoop 2021-01-15 16:11:15

  Half januari. Het is winter. De herfst ligt achter ons, het deprimerende seizoen waarin alles dood...

 • Reden voor ootmoed 2020-12-24 15:22:33

  We hebben dit jaar twee moeilijke kerstcadeautjes gekregen, in de vorm van twee boeken. Het eerste boek...

 • Gelukkige Adventstijd 2020-12-11 17:14:32

  Gelukkig nieuwjaar allemaal. Het lijkt me een goed moment om dat eens te benadrukken. We leven in...

 • Zien we het wel? 2020-11-27 18:49:24

  Dat is de vraag die ik me stel als ik om me heen kijk naar wat er in de samenleving van vandaag...