Dit boek is een cursusboek voor een bijbelkring of gespreksgroep, voor ervaren of beginnende bijbellezers, maar voor persoonlijk gebruik is het ook heel geschikt. Of je echt, zoals de auteur aangeeft, het hele boek in vijf weken moet doorwerken, betwijfel ik. Voor veel kringleden is dat een hele kluif, denk ik.

Het motto van de cursus is: De Bijbel, Gods Woord door en voor mensen. De mensen die in eerste instantie aangesproken werden leven allang niet meer, maar ook latere lezers worden in de Bijbel door God aangesproken. Dat betekent, dat de Bijbel wel voor ons, maar niet aan ons geschreven is. Daarom is het belangrijk om te weten wie die mensen waren aan wie de woorden in de Bijbel destijds gericht waren.

De cursus bestaat uit vijf onderdelen:

- De wijze waarop God zichzelf openbaart.

- Wat betekent het dat God zich in woorden aan ons bekend maakt?

- God heeft zijn woorden voor het grootste deel door mensen laten doorgeven.

- Hoe worden mensen in hun eigen tijd en cultuur door die woorden aangesproken?

- Praktische adviezen voor bijbellezers.

Voor ervaren lezers zal er veel bekends voorbijkomen, maar toch bevat de cursus ook voor deze lezers verrassingen.

Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn een aantal best pittige vragen toegevoegd, die de opgedane kennis verdiepen en uitnodigen tot een gesprek.

 

Janneke van der Molen, Bierum

 

Gertjan Oosterhuis, Beter leren bijbellezen, KokBoekencentrum: Utrecht 2020, 128 blz., € 13,99, ISBN 9789043534321


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...