Na het boekje 'Lente in de kerk' dat de PKN-predikant van wijkgemeente de Samaritaan in Rotterdam in 2020 schreef, heeft hij nu een boekje geschreven aan de hand  van de vier seizoenen. In je persoonlijke geloof en ook in de gemeente kan er sprake zijn van herfst, winter, lente en zomer. Periodes van afval en somberheid, waarbij het soms de vraag is of je de kou wel overleeft, en ook periodes van verwondering over die eerste uitbottende knop in een boom die al zolang geen teken van leven meer geeft.

Het boekje is opgebouwd uit acht hoofdstukken, telkens wordt een seizoen besproken in het persoonlijke geloof en het volgende hoofdstuk gaat dan over dat seizoen in de kerk. Bij elk hoofdstuk staan Bijbelgedeeltes opgesomd die gelezen kunnen worden en in de tekst van het boek worden deze teksten aangehaald en van commentaar voorzien.

Ds. van Loon laat in dit boekje zien dat hij een ervaren en belezen predikant is. Hij citeert met regelmaat mensen, interviews en boeken. Dat maakt dat het een leesbaar en interessant boekje geworden is.

Vanwege de opgenomen gespreksvragen leent dit boekje zich uitermate goed voor bespreking in groepen.

 

Jurrian Oosterbroek, Dronten

 

René van Loon, Geloven in Seizoenen. Over herfst, winter, lente en zomer in geloof en kerk, KokBoekencentrum: Utrecht 2022, 96 blz., € 12,99, ISBN 9789043537544

 

 


Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...