Je hoeft maar een willekeurige christelijke boekhandel in te stappen of je kunt er niet omheen: vaak een hele tafel gevuld met dagboeken voor het nieuwe jaar. We zijn in de laatste maanden van 2022 en over niet al te lange tijd begint 2023, veel mensen willen graag op de eerste dag van het nieuwe jaar starten met een nieuw dagboek.

Zo'n dagboek geeft structuur aan je dag en ook aan het Bijbellezen. Veel mensen gebruiken een dagboek bij de start van de dag of bij een maaltijd. Zeker als het dagboek een bepaald Bijbelboek helemaal behandelt, sta je gedurende een periode frequent stil bij dat Bijbelboek. Dat is meer dan eens verrassend, is mijn ervaring.

In het bestek van dit artikeltje is het niet mogelijk om alle dagboeken die uitgegeven worden te bespreken. Sowieso is een dagboek bespreken een lastige opgave. Alle stukjes van het hele jaar achter elkaar door lezen is niet echt een optie en omdat veel dagboeken door een kring van auteurs geschreven is, is het lastig om die te recenseren en vooral ook recht te doen.

De redactie kreeg drie dagboeken toegestuurd, die hieronder de revue zullen passeren. Het gaat om allereerst om het in CGK-kring bekende 'Goede moed', vervolgens om het dagboek 'Immanuel'. Het derde dagboek is van een wat andere orde, dat is het dagboek 'Kris kras door de Bijbel, een dagboek op verhaalsoort', geschreven door Hanna Holwerda.

 

Goede Moed

Dit door uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief te Amsterdam uitgegeven dagboek is geschreven door twaalf verschillende predikanten van de CGK. De redactie wordt gevormd door de predikanten Cappellen, Droger en Weststrate. In het woord vooraf schrijft de redactie - met dankbaarheid - dat het dagboek sinds 1967 de weg vindt naar veel huizen.

Verder bevat het ‘Woord vooraf’ een soort leeswijzer. De lezer wordt aanbevolen om eerst de Bijbeltekst hardop te lezen (ook als hij of zij alleen is) en vervolgens de tekst van de meditatie (ook hardop).

In Goede moed worden verschillende Bijbelgedeeltes systematisch doorgewerkt. Soms redelijk grote gedeeltes in een maand, bijvoorbeeld de eerste zes hoofdstukken van de Romeinenbrief. Soms wordt gedurende een hele maand één enkel hoofdstuk doorgewerkt. Het voordeel van deze laatste methode is dat je de tekst echt recht kan doen, een nadeel kan zijn dat er bij de lezer een zekere vermoeidheid op kan treden als er voor de zoveelste keer uit hetzelfde hoofdstuk gelezen wordt. Vaak staat er in deze maanden wel een andere Schriftlezing bij, zodat er wel sprake is van afwisseling.

De veelkleurigheid van de kring van auteurs zie je uiteraard terug in de stukjes die zij geschreven hebben. De ene bijdrage is meer verhalend, de andere appellerend. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de stof die besproken wordt.

Concluderend is te zeggen dat dit dagboekje veel waardevols bevat voor een brede kring van lezers en is daarom dan ook van harte aanbevolen.

 

Immanuel

Dit dagboek, dat voortkomt uit de Confessionele Beweging in de PKN, bevat bijdrages van verschillende ervaren en minder ervaren (het zijn de woorden van de eindredacteur, dr. J. Mol) auteurs binnen de PKN.

In het ‘Ten Geleide’ schrijft de eindredacteur dat het de bedoeling is om het 'tota Scriptura' van de Reformatie volledig recht te doen in dit dagboek. Men wil dus de hele Schrift behandelen omdat de hele Schrift van God komt en daarmee 'te waardevol is om niet te volgen'.

Het dagboek gaat uit van de NBV21-vertaling en bevat naast de Schriftlezing ook suggesties voor een psalm of lied. De reden van het vermelden van de opkomst en ondergang van de zon en de maan ontgaat mij een beetje, maar dat zal mijn onkunde zijn.

Dit dagboek volgt het kerkelijke jaar, met name de zondagen voor en na Pasen worden met hun naam vermeld en de traditionele Schriftlezing wordt op die zondag behandeld. Dat heeft iets heel moois, je voelt je verbonden met iets groters. Tegelijk wordt de 'gewone' behandeling van een Bijbelboek even onderbroken en dat kan iets onoverzichtelijks krijgen.

Concluderend is te zeggen dat ook dit dagboek van harte aan te bevelen is.

 

Kriskras door de Bijbel, dagboek op verhaalsoort, Hanna Holwerda

Zoals de ondertitel van dit dagboek al aangeeft, is dit een dagboek op verhaalsoort. De doelgroep is (schat ik) kinderen in de laatste klassen van de basisschool. Allerlei creatieve opdrachten en manieren voor verwerking worden in het dagboek beschreven. Als kinderen houden van afwisseling en knutselen is dit boek echt een aanrader.

De Bijbel wordt in een aantal genres ingedeeld. Dit is de gemaakte indeling:

 

1. Historische verhalen

2. Familieverhalen

3. Doktersverhalen

4. Liefdesverhalen

5. Reisverhalen

6. Toekomstverhalen

7. Poëzie

8. Dierenverhalen

9. Oorlogsverhalen

10. Zeeverhalen

11. Spannende verhalen

12. Natuur en wetenschap

 

De bedoeling is dat je een genre uitkiest dat je interessant lijkt. Vervolgens is dat genre in een aantal verhalen uitgewerkt. Elk verhaal wordt in vijf opeenvolgende dagen behandeld.

Op de indeling in genres is best wat aan te merken, maar de bedoeling van dit dagboek is niet om een literair verantwoorde indeling te geven. De gekozen werkwijze levert een fris dagboek op dat veel materiaal bevat dat goed gebruikt kan worden in gezinnen, maar ook bij kindermomenten in een dienst en/of kindernevendienst.

 

Jurrian Oosterbroek, Dronten

 


Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...