Op 13 oktober jl. kwamen de afgevaardigden van de classis Leeuwarden bijeen in Zwaagwesteinde. De roepende kerk, Damwoude, kon de afgevaardigden nog niet in haar kerkgebouw, de Sionskerk, ontvangen omdat de verbouwing nog niet klaar is. Ds. A.A. Egas opende de vergadering en tijdens de opening hebben we als afgevaardigden de tijd genomen om met elkaar in kleine groepjes door te praten over een tweetal vragen. Op deze wijze kreeg de onderlinge band tussen de broeders concreet gestalte.

De bespreking van de visitatieverslagen en de artikel 41-verslagen vormden het hart van de vergadering. Bij veel gemeenten kwam de dankbaarheid naar voren dat het kerkelijk leven na coronatijd weer mocht doorgaan. Ook zijn er diverse gemeenten die bezig zijn met hun missionaire of diaconale roeping. Tegelijk zijn er ook zorgen. In veel gemeentes is er zorg over de jeugd. Andere gemeentes worden kleiner. Juist in alle zorg en dankbaarheid mogen de classisgemeenten met raad en daad voor elkaar klaarstaan. Op deze classisvergadering werd vermeld dat broeder Pieter Sijtsma twaalf jaar voorzitter is geweest van het CZC. Hij heeft afscheid genomen en de classis is hem zeer erkentelijk voor het werk dat hij voor de commissie heeft gedaan. Aan het einde van de vergadering heeft de voorzitter de gemeenten met hun zorgen en zegeningen ook bij de Koning van de Kerk gebracht in het gebed.

De vergadering sprak de wens uit om met elkaar in gesprek te gaan over het rapport kerk-zijn dat op de afgelopen synode is besproken. Dat gesprek is eerst nodig, voordat er met elkaar gesproken gaat worden over de vraag hoe om te gaan met gemeenten die zusters in het ambt hebben bevestigd. De classis hoopt op donderdagavond 24 november a.s. nogmaals samen te komen om dan over dit rapport verder te praten.  

 

Ds. Albert-Jan Dorst, assesor


Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...