Ruimt twintig jaar geleden kwam dit boekje voor het eerst op de markt. Een boek voor ambtsdragers, bezoekzusters of gewoon gemeenteleden; voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het pastoraat. Omdat het boek in een grote behoefte voorziet, verscheen in 2021 een nieuwe, herziene druk.

Nu is de inhoud weer up-to-date. Het boek is geschreven vanuit PKN-achtergrond, maar natuurlijk ook goed bruikbaar voor CGK’ers. Het blijkt een goed boek voor wie voor het eerst bevestigd wordt als diaken of ouderling. De lezer krijgt een inkijkje in het huisbezoek. Wat moet je zeggen en welke vraag stel ik wel en niet? Hoe moet je luisteren? Dijkstra gaat onder andere in op pastoraat bij zieken en mensen in rouw. Al lezend krijg je heel wat praktische handvatten mee om te gebruiken in de praktijk van het pastoraat.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela

Nynke Dijkstra-Algra, Pastoraat voor iedereen. Praktische adviezen voor de gemeente. KokBoekencentrum Utrecht, 2021, 127 blz., €  13,99, ISBN 9789043537728


Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...