Wat kunnen we doen om helder te maken waarom we dopen op grond van het verbond? Hoe komt het dat de geloofsdoop zoveel losmaakt?

 

Vasthouden aan het goede

In 2 Timoteüs 1: 13-14 lezen we: Laat je leiden door de wijze woorden die je van mij gehoord hebt, Timoteüs. En houd vast aan het geloof en de liefde die Jezus Christus je geeft. Verdedig de uitleg van het goede nieuws, die ik je geleerd heb. De heilige Geest, die in ons is, zal je helpen.

Paulus schrijft aan Timotheüs dat hij, als junior pastor ergens in een nieuwe gemeente, vast moet houden aan het goede. Die oproep geldt ook voor ons. Hoe kunnen we samen het mooie en bijzondere van de verbondsdoop voor het voetlicht brengen.

Heel opvallend is de oproep in baptistengemeenten tot de doop, en ook de heldere uitleg die daar vaak bij gegeven wordt. Er zijn mogelijkheden om cursussen te volgen en uitleg te krijgen. Hoe doen wij dat? Een moeilijk formulier, misschien eens een preek of een catechisatie les, en dan houdt het wel op in de meeste gevallen. Daarom een pleidooi voor goed onderwijs over Gods verbond, over de doop en een heldere blik waar het om draait in deze vragen.

 

Onderdompeling

Als we kinderen dopen: zou het niet een overweging zijn om kinderen weer onder te dompelen, waarin heel mooi tot uitdrukking komt wat dopen betekent. En is het niet goed rondom de doop te spreken over verbond, afspraak, God die Zijn hand uitstrekt naar ons en zich aan ons verbindt?

Als we volwassenen dopen is het ook mooi om bij voorkeur te kiezen voor doop door onderdompeling.

Misschien kunnen we ook groeien in ons onderwijs – met een cursus rondom dopen – en ook de lijn door de Bijbel beter laten zien op catechisatie. Leren lezen, de lijn door de Bijbel ontdekken, Gods weg door de geschiedenis: samen schatgraven!

 

Wonder van Gods liefde

Heb je hem al te pakken? Begin je het te begrijpen? Het is een wonder van Gods liefde voor jou! Al eeuwen werkt God heen naar dit ene moment: om ook met jou verbonden te zijn. Kind van Adam – weg van God, je mag kind van Jezus Christus en God de Vader worden, door geloof! En als teken, ja als geweldige teken om zeker daarvan te zijn, krijg je de doop! En niet alleen jij maar zelfs je kinderen worden met deze God verbonden….

Groot hè? De God van de Bijbel is geen God van ver weg, of van een oud en stoffig boek dat nodig eens aan de kant moet worden gelegd bij de andere sprookjes. Maar de God van de Bijbel is de God van vandaag die Zijn hand naar mensen uitsteekt. Ook naar jou! Als je als kind gedoopt bent: de Heer verlangt ernaar dat ook jij je handtekening zet onder Zijn deal. En als je niet gedoopt bent: ook jij bent welkom. Geloof en laat je dopen. Groei in geloof, hoop en liefde, en vertrouw op deze God. Hij is de God van de eeuwen, die vandaag tot jou spreekt.

 

Bram Hofland, Emmeloord


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...