Keizer Claudius beval alle joden in Rome de stad te verlaten. Ze moesten zich maar elders zien te redden. In heel het Romeinse rijk werden de joden vervolgd. Ook in de Romeinse provincie Pontus, een landstreek aan de Zwarte Zee werd de vervolging erger. Het echtpaar Aquila en Priscilla, een ondernemend stel zag zich daarom genoodzaakt de streek te verlaten en te proberen een nieuw bestaan op te bouwen als leerbewerkers in de Griekse stad Korinthe. Een reis van ruim vijftienhonderd kilometer.

Na verloop van tijd ontmoet Paulus, van beroep apostel en…leerbewerker, het echtpaar en gaat bij hen aan het werk. 

Na ongeveer twee jaar vertrok Paulus samen met Priscilla en Aquila uit Korinthe en verhuisden ze naar Efeze. Terwijl Paulus verder reisde op weg naar Jeruzalem, bleven Priscilla en Aquila in Efeze achter en werden leiders van de gemeente daar. Wat opvalt is dat Paulus vanaf het moment dat ze Korinthe hadden verlaten Priscilla als eerste noemt. Blijkbaar had zij van de Heer gaven ontvangen om op die manier dienstbaar te zijn in de gemeente.

Na verloop van tijd komt Apollos, een geleerde joodse man uit Alexandrië, in Efeze en hij verkondigt met verve de leer van Jezus. Maar het blijkt dat hij niets wist van de opstanding van Jezus en van de uitstorting van de Heilige Geest. In plaats van dat ze tijdens de dienst hem daarop aanspraken of hem terecht wezen, nodigde Priscilla hem uit voor een kopje koffie na de dienst. En legde hem in alle rust precies uit wat er in de jaren na de bediening van Johannes de Doper in Israël rondom Jezus was voorgevallen. Later is Apollos een grote steun geweest voor de gemeenten in Achaje, dat ligt in het zuiden van Griekenland.

Een heel verhaal. Eén zinnetje blijft hangen. Priscilla nodigt de geleerde ‘professor’ Apollos uit bij haar thuis en mag de blijde boodschap brengen. Niet in een sfeer van wij hebben gelijk, maar in een liefdevolle ontmoeting. Daar zit een belangrijke les in. Laten we die ook voor onszelf invullen en… samen een kopje koffie drinken.

 

Art van der Molen, Bierum

 

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...