Na het lezen van het eerste deel van De Kronieken van de Nefilim, dat over Noach ging, was ik nieuwsgierig naar het tweede deel. Henoch, de overgrootvader van Noach, is daarin de hoofdpersoon en de Titanenstrijd wordt uitgebreid beschreven.
Al lezende wisselen verbazing en herkenning elkaar af. Er worden Henoch Bijbelteksten in de mond gelegd, die eveneens door Jesaja of Amos zijn uitgesproken. En er worden gebeurtenissen als feiten gepresenteerd, waarvan je denkt: ‘Hoe komt de schrijver daarbij!’ Die vraag overheerste steeds meer, naarmate het lezen vorderde.

De Waarheid versus een werkelijkheid
Het boek dat voor ligt behoort tot de categorie Bijbelse fictie. Een ‘hervertelling’ van Genesis 5: 18-24, noemt Godawa het. Er wordt een werkelijkheid geschetst, gebruikmakend van bronnen, legendes en wetenschap. Godawa verantwoordt zijn keuzes uitgebreid in de appendix die 65 pagina’s van het boek beslaat. Overtuigend en aannemelijk.
Een belangrijke bron zijn de boeken van Henoch. Er zijn drie Joodse geschriften met visioenen die op naam staan van Henoch. Deze drie geschriften staan bekend als 1, 2 en 3 Henoch, en zijn geschreven rond het begin van de jaartelling.
In de Bijbel wordt wel verwezen naar deze geschriften, onder meer door Judas en Petrus.
Terwijl de geschetste werkelijkheid duidelijk fictie is – immers: wij weten dat de aarde rond is en weliswaar is omringd door een dampkring, maar niet van onder en boven is omsloten door de wateren – is De Waarheid het grote leidende thema. Het gekozen Zaad van Eva, dat strijdt met het zaad van de slang, zoals in het derde hoofdstuk van Genesis staat. De strijd tussen de hemelse machten, die uiteindelijk door Jezus Christus Overwinnaar is beslecht.

Fictie of realiteit?
Zowel Noach als Henoch leven in de tijd, dat de godenzonen op aarde heersen en zich vermengen met de mensen. Hoewel de Bijbel er zeer summier over spreekt, is het een vreselijke realiteit: er leefden reuzen op aarde. Dat zijn de nakomelingen van de godenzonen, die zich met de dochters van de mensen ‘verontreinigd’ hebben. ‘De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt.’ (Gen. 6,5)
Wat Godawa doet is uittekenen hoe dat misschien is geweest. Hij gebruikt daar de boeken van Henoch voor, die redelijk expliciet zijn. Tweehonderd stralende wezens van licht, schitterend als de sterren, vallen vanuit hun verheven hoogten daarboven, door de wolken heen, naar de aarde. Dit zijn de godenzonen. De Refaïm of Wachters, die in opstand zijn gekomen. Niemand weet precies hoe dat is geweest. Ook de boeken van Henoch beogen slechts iets ervan te beschrijven. Maar wij die erachter staan en Jezus als Overwinnaar kennen weten dat het echt wel realiteit is.

Het verhaal van Henoch in de Kronieken van de Nefilim
De Wachters verspreiden zich over de aarde en eisen die voor zich op. Henoch is een wijze, die in dienst is van één van de Refaïm. Via een visioen leert hij Elohim kennen en krijgt de opdracht de Wachters het oordeel aan te zeggen. In dit verhaal ontmoet hij Adam en Eva, wat volgens de tijdlijn best mogelijk is geweest. Alle gebeurtenissen die passeren en plaatsnamen die worden genoemd, zijn zo terug te vinden. Het internet meldt ook de legendes die er bestaan rond bijvoorbeeld Kain en de Leviatan.
De Levensboom, die in de door engelen bewaakte Tuin van Eden staat, wordt het doel van de godenzonen. Ze willen het Eeuwige Leven bemachtigen.
De strijd die daarom wordt geleverd wordt in dit boek de Titanenstrijd genoemd, die in de Griekse mythologie ook wordt beschreven. Zij het uiteraard nét even anders. Aartsengelen staan de mensen bij. Gabriël, Michael, Rafael en Uriël worden bij name genoemd.

Henoch wordt op jonge leeftijd – 365 jaar – meegenomen naar de hemel, waar hij een bijzondere rol krijgt in een rechtsgeding tegen de Aanklager. Alles waarvan de Aanklager Elohim beschuldigt, kan zo worden gehoord in de hedendaagse tijd. ‘Wat is dat voor god, als hij dit en dit laat gebeuren’.

Al met al zijn de Kronieken van de Nefilim bijzonder te noemen. Zoals gezegd: verbazing en herkenning wisselen elkaar af tijdens het lezen, en eventueel zoek je even iets op over de achtergrond van een bepaald detail, wat je heeft geïntrigeerd.

Brian Godawa, Kronieken van de Nefilim deel 2, Henoch
Scholten Uitgeverij B.V., Zwolle, 2022, 488 blz, € 18,95
ISBN:
9789083261331

Nel Noppe, Tzummarum

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...