Op 15 februari vergaderde de classis Hoogeveen.

Uit de verslagen van de gemeenten kan in het algemeen gezegd worden dat er werd gesproken over de opkomst in de tweede dienst, het houden van de tweede dienst gezamenlijk met andere kerken of in een zaaltje in verband met stookkosten. Gesproken werd er over de bezettingen van de kerkenraden en het beroepingswerk. Er werd geïnventariseerd hoe in de verschillende gemeente het beleid omtrent veilige kerk is; in de meeste gemeenten is een vertrouwenspersoon aangesteld.

Bijzonderheden uit enkele gemeenten:

Assen Zoekt geeft aan dat haar missionaire en diaconale projecten meer geld kosten dan de gemeente op kan brengen. Kan de classis hierin iets betekenen voor Assen Zoekt?  In de hulp aan Assen Zoekt is sprake van wederkerigheid, Assen Zoekt helpt de classis doordat evangelist G. Ph. van den Bos in de classis voorgaat.

In verband met het aanstaande emeritaat van ds. D. A. Brienen is men in Hardenberg bezig om de taken van de dominee nu al geleidelijk aan over te laten nemen door gemeenteleden.

In Noordscheschut is er in de middagdienst meer interactie tussen predikant en gemeenteleden. Er is besloten om in de kerkdienst niet meer te collecteren voor de kerk en de kerkelijke kassen maar voor een diaconaal doel. Dat betekent wel dat gemeenteleden op andere wijze hun bijdrage aan de plaatselijke en landelijke kerk moeten geven.

Voor de komende vergadering van de PS worden di. A. A. L. Aalderink (preses), J. W. Moolhuizen en H. J. Vazqez als primi afgevaardigd, algemeen secundus wordt ds. D. A. Brienen, algemeen tertius ds. C. Cornet.

De ouderlingen die afgevaardigd worden zijn: P. Raven (secundus J. Limbeck), R. Kalter (secundus L. van der Heide) en M. van Veen (secundus C. W. van Oijen)

En de afgevaardigde  diaken is  R. de Vries (secundus D. Floor)

 

Om elkaar als classisgemeenten concreet bij te staan zijn er classisbeurten. Deze classisbeurten worden niet door iedereen op gelijke wijze ingevuld. Daarom wordt er een verzoek naar de GS gestuurd om een duidelijke richtlijn te geven zodat voor iedereen duidelijk is hoe het financieel geregeld is en hoe het zich verhoud tot de vrije zondagen van de gemeentepredikanten.

De CCT heeft twee nieuwe leden. Op 6 juni 2024 belegt de CCT weer een toerustingsavond, als u een onderwerp weet wat geschikt zou zijn voor een toerustingsavond kunt u dat melden bij de CCT, dat kan ook via uw eigen kerkenraad.

Op dit moment is er nog een vacature voor een notulist (m/v), voor meer informatie of aanmelding  kunt u contact opnemen met uw kerkenraad.

Hoogeveen, ds. Wouter Moolhuizen

Dedemsvaart, Aly Oosting

 

 


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...