Nooit meer een kleurplaat

Dit praktische en waardevolle boek gaat over de vraag hoe je de Bijbel leest met kinderen. In kindertheologie gaat het erom ‘dat kinderen alle ruimte krijgen om op een open en gelijkwaardige manier rond de Bijbel en geloof op ontdekkingstocht te gaan’ (blz. 22). Dat is een andere benadering dan dat het zou gaan om geloofsoverdracht waarbij er sprake is van eenrichtingsverkeer van de ouder/opvoeder naar het kind.

Zo’n ‘nieuwe’ benadering kan vragen oproepen. Zijn kinderen daartoe dan in staat en kunnen ze zo jong wel die ruimte krijgen? Hebben ze daar geen sturing en leiding van volwassenen in nodig? Zeker en dat is ook een van de rollen van de ouder/opvoeder/jeugdwerker. Het gaat namelijk om theologiseren van kinderen, met kinderen en voor kinderen. En met name in die laatste rol gaat het ook om kennis aanreiken en sturing. Maar tegelijk zijn die eerste twee aspecten ook van belang. Het theologiseren van kinderen en met kinderen. Kindertheologie vindt namelijk plaats vanuit de gedachte: ‘Dat God er is en hoe God is, hangt niet af van ons denken en onze ontdekkingen’. Dat geeft vertrouwen om samen op zoek te gaan in de Bijbel in het geloof dat Hij zich - door de werking van de Geest - ook aan kinderen zal laten zien. Vanuit het vertrouwen in de werking van de Geest (dat wordt overigens niet expliciet zo benoemd) bij het lezen van het Woord kun je samen met kinderen op zoek gaan.

 

Maartien Hutter en Henk Kuindersma, Nooit meer een kleurplaat. Raak geïnspireerd door kindertheologie. Haarlem: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2021, 160 blz., €19,95, ISBN 9789089122391

 

ds. Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

 

Bemoedigingen voor moeders

Een dagboek met 180 hoofdstukjes. Kleine hoofdstukjes en beknopt geschreven, maar zeker intens en treffend in eenvoud. 180 titels dus ook, waaruit je kunt kiezen.
De twee schrijfsters Marieke den Butter en Wilma Samyn sporen de lezeressen aan zelf de Bijbel te openen. Daartoe hebben ze een complete lijst met gebruikte Bijbelteksten achterin opgenomen.
Dit boek nodigt uit om doorheen te bladeren, te kiezen uit de onderwerpen. Soms zal het gelezene een zalving voor de ziel zijn, maar ook kunnen de woorden prikkelen of zelfs corrigeren. Want niemand is de volmaakte moeder. Dat hoeft ook niet. Niet voor niets heet het boek ‘Bemoedigingen voor moeders’.
Maak jezelf of iemand anders er blij mee.

Marieke den Butter en Wilma Samyn, Bemoedigingen voor moeders
Uitgeverij Groen, Onderdeel van Jongbloed Christelijke Media, Leeuwarden, januari 2023,
380 blz, € 24,99 ISBN:
9789088973444

 

Nel Noppe, Tzummarum

 

 

100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Dokkum
 
Op 25 april 2023 was het exact 100 jaar geleden dat de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dokkum is opgericht. Zo’n eeuwfeest mag gevierd worden en dat heeft de gemeente Dokkum dan ook gedaan. De jaren daarvoor was Pieter Sijtsma al drukdoende om dit jubileumboek samen te stellen en te schrijven. Anders dan sommige andere Christelijke Gereformeerde Kerken die in 1892 ontstonden is die van Dokkum pas in het jaar 1923 opgericht. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat in Dokkum de kerk vanuit de Afscheiding en die vanuit de Doleantie pas in het jaar 1922 zijn samengegaan. Een aantal leden in Dokkum gaat dan niet mee in deze fusie en sticht een eigen Christelijke Gereformeerde Kerk. Pieter Sijtsma bestudeerde de nauwkeurig bijgehouden notulen van de diverse vergaderingen van alle geledingen die tussen 7 november 1922 en 25 april 1923 zijn belegd. Een interessante, maar ook uiterst ingewikkelde geschiedenis. 
Sijtsma heeft een prachtig boek gemaakt, dat zowel geschiedenisboek is, waarin je gerust een poos kunt gaan zitten lezen, als een gemeentekroniek, waarin je kunt gaan zoeken naar je Pakes en Beppes en naar je leeftijdgenoten. Want alle periodes uit de afgelopen eeuw worden mooi beschreven.
Bijzonder is wel dat in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog de toenmalige predikant, ds. Eerland, een aantal weken in de strafgevangenis te Leeuwarden heeft gezeten omdat hij in een gezamenlijke gebedsdienst met alle kerken van Dokkum niet gebeden had voor de bezetter.
 
De CGK van Dokkum heeft zo’n 600 leden. Vrij snel na de oprichting van de kerk wordt ook het verenigingsleven opgestart. Veel gemeenteleden werkten mee aan de totstandkoming van dit boek, door fotomateriaal of verhalen aan te leveren. Ruim vijftig pagina’s worden gewijd aan een tiental verenigingen voor jong en oud. Uiteraard veranderen de tijden en zijn ook de verenigingen aan verandering onderhevig. Maar tot de dag van vandaag wordt er in Dokkum muziek gemaakt, geleerd, samengekomen en samengeleefd, waaruit moge blijken dat Dokkum een levende en levendige gemeente is.

 

Pieter Sijtsma, 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Dokkum. 
Uitgegeven door de Christelijke Gereformeerde Kerk Dokkum, Dokkum 2023,

216 blz, € 25,00 ISBN: 978 90 830052 7 0 

 

Het jubileumboek is te verkrijgen bij de Christelijke Boekwinkel, Hoogstraat 12 te Dokkum, tel.nr 0519-221759 of bij de schrijver, tel.nr. 0519-295561 

 

Nel Noppe, Tzummarum 

 

 

 

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...