Missionaire initiatieven in het noorden van het land… in Assen is er een zendingsgemeente – Assen Zoekt. In dit artikel wordt zichtbaar wat de rol van de Alpha Cursus is in de missionaire activiteiten van Assen Zoekt.

 

‘Hoe was jouw dag?’

‘Hoe was jouw dag?’ Een veel gehoorde vraag aan de eettafels van de Alpha Cursus. Tussen de happen heerlijk eten door wordt de dag besproken. Aan tafel zit een heel diverse groep mensen die 10 weken met elkaar optrekken. Ze vormen gaandeweg een groep en delen meer en meer met elkaar…en ontstaan er vriendschappen. Na de maaltijd wordt verteld over God en Zijn Verhaal met ons. Dat nodigt uit tot gesprek en ook dat pakt de groep met elkaar op. Er wordt zonder oordeel gedeeld, gehuild, gelachen, geluisterd, gevraagd, stilgestaan en geloofd. Want dat is wel het bijzondere aan de Alpha Cursus: je regelt uitnodigingen, eten, een goede presentatie, gespreksleiding en een goed weekend weg en de Geest gebruikt het om God te ontdekken!

 

God was al in gesprek
Wonderlijk hoe God door zijn Geest simpele dingen gebruikt en daar kracht aan geeft. En vaak ook niet alleen aan de ‘dingen’ op de cursus. Maar ook de gesprekjes tussendoor op de app of de gebeurtenissen in iemands leven al(lang) voor de cursus. Dat is ook sterk te merken aan de tafel waaraan de vraag ‘hoe was jouw dag?’ in het Perzisch klinkt. Heel vaak is de Geest al aan het werk geweest in hun thuisland. Opvallend vaak spelen huiskerken die in het geheim bij elkaar komen, een rol. In Nederland aangekomen willen deze broers en zussen graag meer van God weten en ze geven zich dan ook al snel op voor een Alpha Cursus. Twee groepen van zes tot acht mensen per keer. Als zij ondertussen geen transfer hoeven te maken, kunnen ze de hele cursus meemaken en draaien daarna mee in de gemeenschap van Assen Zoekt. En door dan leven en geloof te delen in een team, Bijbelstudie, maaltijd en de vieringen op zondag, groeien we samen door. Regelmatig mondt dat ook uit in meerdere dopen en dat is echt fantastisch om samen te vieren!

 

Vanaf de eettafel

Verder groeien doen we samen, want er blijft nog zoveel te ontdekken over als het gaat om wie God is en wie wij mogen zijn. In dat groeien blijft eten en een eettafel een rol spelen. Maar ook de vriendschap waarin geloof en God te ontdekken zijn. Het leven dat je samen deelt. Het is een ruimte waarin je God ontmoet. Want hoe je in die ruimte elkaar ziet staan, voor elkaar zorgt, met elkaar je feestjes en mooie momenten viert, wat je samen onderneemt in je buurt, hoe je er voor elkaar bent op moeilijke of zelfs zware momenten, waar je met elkaar voor bidt…daarin is het Koninkrijk te proeven. En weer is het wonderlijk hoe de Geest dat doet. Huisgroepen doen simpelweg wat voor de hand ligt om te doen en de Geest geeft daar kracht aan.

 

In ‘t groot en in ‘t klein

Sterker nog, wat er rond de eettafel beoefend en geoefend wordt, kan in de buurt en in het groot plaatsvinden. Zo was er een huisgroep die wist hoe er voor elkaar gezorgd kon worden met een roostertje als er iemand ziek is. Eten maken, hond uitlaten en wat er allemaal nog meer handig of nodig is. Datzelfde roostertje werkt ook als er iemand in je buurt of netwerk hulp nodig heeft. Binnen geoefend, buiten gedaan!

In de grotere groep gebeurt dat ook. Tijdens dit seizoen hebben we helaas een aantal mensen moeten begraven. Stuk voor stuk verdrietige situaties. In de huizen werd meegeleefd, maar evenzogoed in de aanloop naar de afscheidsdienst. Er werden kaartjes en bloemen gestuurd voor en na het overlijden, teksten en beelden gedeeld die raak waren en dus door de Geest ingegeven, mensen stonden klaar om praktische zaken te regelen en wat al niet meer. Dezelfde huiselijkheid en warmte die in de huizen wordt gevoeld, werd ook in de afscheidsdienst geproefd en beleefd. Het maakte dat mensen die niets (meer) met de kerk of God te maken wilden hebben geraakt werden en zeiden: in zo’n gemeenschap zou ik mij wel thuis voelen. Opnieuw zou ik willen zeggen dat de Geest kracht verleende aan dat wat we met elkaar mochten doen.

 

Gods Geest waait

De onderdelen van de Alpha Cursus helpen ons om onze gemeenschappen, groepen, plekken, vorm te geven. Eten, vrij het evangelie delen, een gesprek zonder oordeel en het verwachten van de kracht en het werk van de Geest. We zien mensen zich welkom voelen, verrast worden door wat er gebeurt, geïnspireerd raken door de woorden van God en we zien mensen opbloeien die in hun schulp zaten. Dat duurt vaak langer dan een Alpha Cursus (10 weken) en soms gaat het heel snel. Het laat iets zien van de Geest die waait, werkt en wonderen doet.

 

Thuiskomen
Laat ik afsluiten met het verhaal van Henk:


Henk is opgegroeid in een gelovig gezin. In de loop van zijn leven is hij verschillende mensen tegengekomen die in God geloofden maar ronduit lelijk tegen hem deden. Hij proefde het goede van God niet bij deze mensen en daarmee zei hij God vaarwel. Tot Henk in aanraking kwam met mensen die ook in God geloofden en zo anders deden. Welkom, gekend en geliefd zocht en vond hij een plek waar hij zich thuisvoelde. De Alpha Cursus en de mensen om hem heen brachten hem weer op het spoor van God. Nou, de Geest liet hem zien wie God werkelijk was. Henk werd ziek. Teruggekeerde en uitgezaaide kanker vrat zijn lijf van binnen op. Maar God was duidelijk aanwezig in dit alles. We maakten Geestelijke maar ook geestige moment met hem mee. Terwijl het in de kerk ging over de voetwassing van de discipelen, werden zijn benen gezwachteld door de thuiszorg. Deze reis mondde uit in een avond in het hospice waarvoor de Geest idee, lied, tekst en kracht gaf. Henk deed belijdenis van zijn geloof en werd gezalfd. Een week later overleed hij. Nadat hij hier op aarde een thuis had gevonden, vond hij zijn hemelse thuis!

 

Gert van den Bos, Assen

 


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...