ImageHoe kunnen we een getuigende gemeente zijn in onze omgeving? Dat was de vraag die bij de CGK Siegerswoude-de Wilp naar boven kwam naar aanleiding van de cursus ?getuigende gemeente?, inmiddels 3 jaar geleden.
Praktisch hulpverlenen in eigen omgeving met hulp van stichting HiP.

In het najaar van 2006 hebben we in de gemeente een cursus ?getuigende gemeente? gehad. Deze cursus is opgezet door het deputaatschap evangelisatie en was in 4 avonden verdeeld.
Bij de vraag hoe we een getuigende gemeente zouden kunnen zijn, kwam de stichting HiP voor ons in beeld.

Hulp in Praktijk
Stichting Hulp in Praktijk is vijf jaar geleden opgericht om een brug te slaan tussen hulpbieders uit kerken en mensen in de samenleving die hulp nodig hebben.
Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen krijgen daadwerkelijk de hulp die ze nodig hebben. Stichting HiP wil hier verandering in brengen. HiP mobiliseert christenen in het geven van hulp aan de medemens. Het geven van hulp is een Bijbelse opdracht die Jezus Christus ons als taak heeft gegeven. Veel christenen willen wel hulp geven, maar weten niet hoe en waar ze moeten beginnen. Daarom is HiP opgericht. HiP werkt samen met de verschillende kerken en hulpverlenende organisaties om zo de hulpbehoevende medemens te helpen.
Het is ook een mooi alternatief voor mensen die door de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) tussen wal en schip dreigen te raken, wat betreft de hulp vanuit de burgerlijke gemeente.

Stichting HiP zorgt ervoor dat zij die hulp nodig hebben in contact worden gebracht met mensen die hulp willen bieden. HiP is daarmee een communicatienetwerk. In een database staan de gegevens van hulpbieders, dat zijn:
1)    De leden van de kerken die participeren in HiP
2)    christelijke ondernemingen en
3)    christelijke hulpverlenende organisaties.

HiP beschikt dus niet over ?eigen? mensen die hulp bieden.
De vrijwilligers die zich bij hun eigen lokale coördinator hebben aangemeld komen in de database van HiP te staan, m?t hun wensen en mogelijkheden. HiP reageert op een hulpvraag, en zoekt daarbij een vrijwilliger in de database.

Ieder mens kan, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond, om hulp vragen. Dit gebeurt via de hulplijn 0900 ? 447 447 4. De helpdesk van HiP brengt vervolgens de hulpvrager in contact met de hulpbieder. De hulp die de hulpbieder gaat geven, wordt aangeboden namens de lokale kerk. HiP zorgt voor het contact tussen mensen en is hiermee dienend naar de lokale kerk.

Via huis-aan-huisbladen en flyers wordt er bekendheid gegeven aan het helpdesknummer en de mogelijkheid voor mensen om hulp te vragen.
Iemand kan HiP inschakelen als hij een probleem of klus heeft, waar hij zelf geen oplossing voor heeft door gebrek aan een sociaal netwerk, voldoende inkomsten of gezondheid. Via HiP komen mensen uit de buurt langs om bijvoorbeeld boodschappen te doen, te helpen met de administratie, een kop koffie te drinken of een wandelingetje te maken.
De vrijwilliger komt dus n?et namens HiP, maar namens de lokale kerk.
Als er een hulpbieder ingeschakeld wordt, krijgt de coördinator van zijn kerkelijke gemeente een bericht van HiP dat er uit zijn gemeente iemand hulp gaat bieden, en om wie en wat het dan gaat.

Inmiddels werkt HiP op deze manier in twintig plaatsen en ze zijn met zeven plaatsen in voorbereiding.
Ze zijn begonnen in grote steden en daar was het een groot succes.
Siegerswoude en Frieschepalen zijn het eerste project dat ze op het platteland begonnen zijn. De tijd zal moeten leren of HiP hier op dezelfde manier aan het werk kan of dat ze toch bepaalde dingen aan zullen moeten passen. Om een voorbeeld te noemen: de afstand die een hulpbieder af moet leggen om bij een hulpvrager te komen kan groter zijn dan in een stad.
Bovendien kunnen de wensen op het platteland ook anders zijn.
Ook is de sociale controle tussen buren onderling op het platteland vaak groter dan in de stad.

Eigen praktijk
Omdat we een streekgemeente zijn valt het niet mee om zelf iets te organiseren waar we de hele gemeente in kunnen betrekken. Dit komt omdat veel gemeenteleden te ver van de kerk wonen.
We zijn ons dus wat gaan ori?nteren en om ons heen gaan kijken of we als getuigende christenen in onze eigen omgeving niet wat zouden kunnen betekenen. Omdat stichting HiP hier mooi op aansloot, hebben we contact met hen gezocht.
HiP gaf aan dat we niet als individuele kerk konden beginnen. De organisatie wil dat het werk gedragen wordt door zoveel mogelijk kerken in de omgeving.
We schreven daarom buurgemeenten aan in een straal van zo?n tien kilometer met het idee om een HiP-netwerk in het noorden op te zetten.
De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) en de Voortgezette Gereformeerde Kerk in Frieschepalen reageerden positief. Andere kerken overwegen nog om mee te doen. Concreet betekent dit dat de deelnemende kerken hulpbieders leveren.
Verder gaat iedere kerk afzonderlijk met HiP aan het werk.

Doel is landelijke dekking
Volgens de planning zijn we eerst in Siegerswoude en Frieschepalen begonnen met de inmiddels aangesloten kerken. Dit heeft als nadeel dat de gemeenteleden die verder weg wonen niet gemakkelijk kunnen meewerken, maar stichting Hip heeft als doel om de komende tijd steeds meer uit te breiden, zodat steeds meer kerken en hulpbieders aan kunnen sluiten. Op termijn is het doel van HiP om landelijke dekking te krijgen wat betreft hulpvragen en hulpbieders, dus als deze regio uitgebreid wordt, kunnen ook steeds meer van onze gemeenteleden meedoen en in hun eigen regio hulp gaan bieden, maar dan wel vanuit onze gemeente.

Vanaf 22 februari 2009 is de helpdesk geopend voor hulpvragers in onze regio. Vanaf die datum beginnen de aanvragen binnen te komen.
We merken wel dat er een aanlooptijd nodig is om meer bekendheid te krijgen. Vlak voor de vakantie zijn er in Siegerswoude en Frieschepalen flyers huis-aan-huis verspreid, waar we meer reacties van verwachten.

Het is voor ons als kerkelijke gemeente belangrijk, dat we zo een positief gezicht laten zien in onze omgeving, en dat we omzien naar de naaste ook dichtbij!
Van de eerste christengemeente wordt in Handelingen 2:47 gezegd :?en hadden genade bij het ganse volk. Het zou mooi zijn als we iets van die gestalte terug zouden kunnen krijgen als kerk in onze samenleving.

Zevenhuizen                                   
Martin Fokkema

Meer informatie vindt u op www.stichtinghip.nl of op het landelijke hulpnummer:0900-447 447 4


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...