ImageVers van de pers. Met spoed door mij aanbevolen dit nieuwe handboekje voor jeugdleiders. Geschreven o.a. door onze eigen Henrike de Gier. Van oorsprong uit Assen, nu jeugdwerker in de CGK Veenendaal-Bethel. Mensen met praktijkervaring.

Dat is terug te vinden in de opzet en uitwerking van heel dit boekje. Geen langdradige analyses, maar een korte weergave van de stand van zaken of een problematiek. Overzichtelijke tips en tools. Geschikt voor hen die zondagsschool of kindernevendienst leiden, om de catechese uit te diepen en om de club goed op de rails te krijgen en te houden. De schrijvers merken op dat die laatste twee manieren van geloofstoerusting qua vorm steeds meer naar elkaar toegroeien. Was er eerder toch een duidelijker onderscheid tussen catechese en club, nu wordt dat gaandeweg minder. Het ?wat? van het geloof kan niet meer los behandeld worden van het ?hoe? van het geloof, (pag.7). Ze merken dat catechese en club op steeds meer plekken integreert. Bepaalde methoden, zoals Follow Up, gaan ook van die opzet uit. Maar hoe het in jouw gemeente ook is opgezet, dit handboekje kan ieder helpen. Doel van het boekje is alle jeugdwerkleiders en jeugdteams te helpen kwalitatief goed jeugdwerk in welke vorm dan ook neer te zetten. Eerlijk gaan ze er op in dat het van de jeugdwerkleider offers vraagt (pag.11), maar ze tekenen ook helder wat het je kan opleveren, namelijk eigen geloofsgroei, goede contacten en vrienden.
In hoofdstuk 2 komt dat eigen geloofsleven van de leider aan de orde. Wie het geloof wil overdragen, moet er wel ook zelf bewust uit en naar leven (pag.18). Dat betekent ook dat je loyaal bent aan je eigen gemeente ondanks het feit dat daarin soms dingen anders gaan dan je zou wensen (pag. 21). Ze onderstrepen in hoofdstuk 3 dat jeugdwerk begint met persoonlijk gebed en samen bidden. Vaak een vergeten hoofdstuk. Ze laten zien dat het gebed zoveel anders kan maken. In hoofdstuk 4 gaan ze in op een technischer aspect van het jeugdwerk, namelijk dat je persoonlijk en als team werkt met een doel en plan (pag.29 ev.)  Dat klinkt als een open deur, maar vraag jezelf en als team maar eens af: Wat is ons doel met het jeugdwerk dit jaar of voor deze avond? En hoe ziet ons jaarplan er uit, welke onderwerpen willen we behandelen en hoe? Zo vaak beginnen we zonder doel en ook zonder programma. Te vaak zie ik ook zelf dat op het laatste nippertje (via internet) nog een ?onderwerpje?wordt opgesnord. Neem persoonlijk en als team tijd van voorbereiding, zo mogelijk met inschakeling ? tijdig - van een kind of jongere.

Mooi vind ik hoofdstuk 5 over het investeren in relaties. Dat doen we vaak te weinig. Je draait je les of avond bij toerbeurt en dat was het. De vraag wordt gesteld: ben je activiteitgericht of relatiegericht? (pag. 33) Dat laatste is van het grootste belang om sowieso iets te betekenen voor een kind of jongere. In dit hoofdstuk vind je heel wat tips om je relatie met een jongere uit te diepen, al was het alleen maar door hem of haar in te schakelen bij de afwas na de avond. Ervaring leert dat soms dan de beste gesprekken ontstaan. Hoofdstuk 6 gaat over dienend leiderschap en hoofdstuk 7 over de kracht van een team. Van teamoverleg en teamwork komt niet altijd zoveel terecht. Vergaderingen beleggen en vergaderen kost ons moeite. Toch blijkt het van onmisbaar belang om een team te kunnen vormen en om eenduidig met de groep bezig te kunnen gaan (pag. 45). Kortom: investeer ook in elkaar als leiding. Ga ook eens samen uit eten of speel het spel Kaarten op tafel (pag. 47).

Hoofdstuk 8 geeft je wat ontwikkelingspsychologische inzichten in hoe een jong mens in elkaar zit. Nuttig om zijn/haar gedrag of opstelling te plaatsen en te begrijpen. Daarbij is het ook zinnig om hun thuisfront in het oog te krijgen, hun ouders, (pag. 54 ev). Hoofdstuk 10 gaat in op de vraag hoe je van een groep een sterke club maakt. Dat kan onder andere door eens samen op te trekken tijdens een kampweekend (pag. 63). Hoofdstuk 11 behandelt het vraagstuk van orde houden. Mooi dat ze daar niet om heen gaan. Goed dat ze handvatten aanreiken om die orde te handhaven en de sfeer te verbeteren. Alleen al hier om kan dit boekje van nut zijn.
De hoofdstukken 12 tot en met 19 behandelen stapsgewijs hoe een avond met jongeren er uit kan zien. Hoe je begint, hoe je de Bijbel kunt lezen en met hen kunt bidden en welke werkvormen zoal denkbaar en bruikbaar zijn. Vanaf hoofdstuk 20 vind je in een aantal bijlagen ruimte om zelf invulling te geven aan een (jaar)plan, hoe je gebedskaarten kunt gebruiken, welke invloed wie heeft op een jongere, hoe je de aandacht kunt vasthouden enz. . Het seizoen gaat beginnen. Gebruik dit spoorboekje voor goed jeugdwerk in jouw gemeente. De CD versie zit erbij ingesloten. Om te beluisteren in de auto of op je iPod. In een uur tijd ben je dan heel wat wijzer.

Assen                               
Stoffer Otten

N.a.v. Andr? Maliepaard, Henrike de Gier, Corien Rietberg, Handboek voor Jeugdleiders
(met luisterboek),168 pag., prijs ? 16,90, ISBN 978-90-5581-421-0, Uitgeverij Buijten & Schipperheijn


Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...