ImageOorspronkelijk zou dit boek geschreven worden door een andere ongehuwde vrouw, maar die raakte getrouwd tijdens de voorbereiding van het boek. Een probleem, want de bedoeling was dat het boek echt ?door een single voor singles? geschreven zou worden.

Te vaak worden boeken over singles geschreven door gelukkig getrouwde mensen, zo stelt Woudenberg, en dat is knap irritant. Daar komt bij, zo vindt zij, dat in nogal wat singleboeken het single zijn vrij problematisch, vrij stigmatiserend benaderd wordt (pag. 6). Dat moet dus anders. Zij pleegde een onderzoek door middel van interviews met vijftig singles in leeftijd vari?rend van 28 jaar tot 69 jaar: 33 vrouwen en 17 mannen. De gegevens daarvan heeft ze verwerkt bij de verschillende hoofdstukken over o.a. vriendschap, reizen, kerklid zijn, verliefdheid en daten, seksualiteit, de kinderwens en geldzaken. Tussendoor vind je interviews met enkele bekende singles als Edith Schouten (weduwe) en Antoine Bodar
(priester) en Rebecca St. James (populaire christelijke zangeres). Het grote single boek is per saldo een boekje bedoeld voor met name christelijke singles.
Single
Dat het single zijn toch als iets aparts wordt gezien en wordt ervaren, mag wel blijken uit de verlegenheid waarmee zij wordt aangeduid of zichzelf aanduidt. ?Alleenstaande? is allang uit. ?Alleengaande? was even ?in?. Maar een single gaat niet alleen. Net als ieder ander mens gaat hij of zij met andere mensen; is hij/zij medemens net als anderen. Ook ?ongehuwd? is een lastig woord. Dan lijkt het bij voorbaat al dat je iets mist wat normaal wel hoort of moet. De schrijfster kiest dan ook bewust voor het woord ?single?, om daarmee ruimte te houden voor de diversiteit van de mensen om wie het gaat. Het single zijn neemt toe om allerlei redenen. Er is een trend om je later te binden, door echtscheiding en door een toenemend aantal ouderen waarvan de partner is overleden. In politiek en maatschappij wordt steeds meer gerekend met de single. Bijvoorbeeld, in de supermarkt kun je kleine kant-en-klaar maaltijden kopen; reisorganisaties bieden singlereizen aan. Rekenen we ook met hen in de kerk?

Kerk
De klacht van heel wat singles is dat veel kerken bewust of onbewust het accent leggen op huwelijk en gezin. Woudenberg noemt voorbeelden. In de preek noemt de dominee uitsluitend voorbeelden uit het gezins- en huwelijksleven om Bijbelse principes te verduidelijken. Soms word je als single uitgesloten van een taak omdat je niet getrouwd bent. Een andere keer word je gevraagd omdat je als single ?toch alle tijd hebt?. Pastoraat wel voor huwelijk en gezinnen, maar niet voor singles. Bij de voorbeden word je ofwel stelselmatig vergeten of in het rijtje genoemd van de zieken en de gehandicapten. De single zelf zal er voor moeten knokken om die vooroordelen en barri?res te doorbreken. Maar niet iedereen kan dat qua karakter en mondigheid. De kerk zelf zal bewust meer met hen moeten rekenen. Het vraagt fijngevoeligheid en inlevingsvermogen om een tekst als Gen 1: ?het is niet goed dat de mens alleen zij?, goed en evenwichtig uit te leggen. Singles klagen over het feit dat vaak niemand bij hen komt zitten in de bank; niemand hen uitnodigt of erger nog, niemand meer op visite komt. ?In de kerk voel ik me nog meer alleen dan alleen, daarom ga ik ook maar niet meer sinds ik weduwe ben.? (pag. 57). Dat moet ons te denken geven.

Balans
Woudenberg constateert dat het single zijn heel verschillend wordt beleefd. Er zijn er die het als positief ervaren: meer vrijheid in tijd- en geldbesteding; minder verantwoordelijkheid af te leggen; je eigen gang kunnen gaan. Voor anderen wegen meer de negatieve kanten: niemand om tegen aan te praten; alleen staan te midden van een groep; onvervulde verlangens. Regelmatig zwiept dat heen en weer. ?Je bent redelijk tevreden met je leven, kunt je prima redden, maar er zijn van die momenten dat het je aanvliegt. Als je naar een begrafenis of bruiloft moet, met feestdagen als Kerst en oudejaarsavond, met vakanties, als je voor moeilijke beslissingen staat, bij geboorte, bij ziekte, werkloosheid, pensionering of zoiets gewoons als een voorstelronde tijdens een cursus.? (pag. 16).

Opgave
Uit bovenstaande opsomming blijkt toch wel dat single zijn een opgave is. Dat blijkt ook uit het boek. Hoe positief de schrijfster het single zijn ook wil zien en honoreren, ze kan er op basis van haar onderzoek niet onderuit dat het voor veel vragen en opgaven zorgt. Ze willen het odium van ?zielig? wel van zich afgooien en er is ook meer en meer de bereidheid om hen als ?niet zielig? te zien en te benaderen, toch komt dat wel steeds terug. Het is goed en eerlijk om dat onder ogen te zien en te erkennen. Die eerlijkheid komt uit in de manier waarop zij de gegevens van de interviews heeft verwerkt. Geen opgeklopt positivisme en optimisme zo van: het valt mee en het is mooi. Nee, heel realistisch worden de mooie en moeilijke dingen genoemd. Het mooie van single zijn te midden van de kinderen van anderen en tegelijk niet onvermeld laten dat bij een ander juist dan het gevoel van gemis heerst. Dat realisme heeft haar er ook toe gebracht om aan het eind van elk hoofdstuk en interview tips mee te (laten) geven voor hoe het beste er mee om te gaan. In die tips zit veel (levens)wijsheid, waarmee en singles en anderen hun voordeel kunnen doen om als mens en als christen te groeien.

Assen                                   
Stoffer Otten

N.a.v. Mari?tte Woudenberg, Het grote singleboek, Paperback, 149 pag. ISBN 978 90 239 232 6, Uitgeverij Boekencentrum B.V. Zoetermeer, Prijs: ? 15,90.


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...