Misschien vindt u de titel van dit commentaar wel een rare combinatie. Terug naar de toekomst…?

En misschien vindt u de inhoud van dit commentaar ook wel een rare combinatie. Wat hebben de verschillende voorbeelden met elkaar te maken?

Ik hoop dat duidelijk te maken.

1. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni hield mijn werkgever, de CAH-Dronten, open huis. Iedereen mocht ons nieuwe en prachtige gebouw bekijken. Een gebouw in een grote glazen kas. Een duurzaam gebouw. De warmte in de zomer wordt opgeslagen om er in de winter het gebouw mee te verwarmen. Regenwater wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen. Allerlei nieuwe technieken zijn in het gebouw verwerkt.

2. Eind 2010 verscheen er een boek, met als titel ‘Boerenwijsheid’. De ondertitel van het boek is, inspiratiebron voor een duurzame samenleving. Ansulm Grun, een benedictijner, is één van de drie auteurs. In het boek worden landbouw en natuur als inspiratiebron gebruikt voor een duurzame samenleving.

3. Twee maanden terug publiceerde ikzelf een nieuw boek, met als titel ‘Van Groen naar Wijs’. Nee, ik ga geen reclame maken. Het gaat me om wat anders! De ondertitel van dat boek is, landbouwwijsheden en waarden in de Bijbel. In het boek worden waarden als rust en ruimte beschreven aan de hand van bepaalde vakgebieden uit de landbouw. Ook hier is de landbouw inspiratiebron. Evenals de Bijbel trouwens.

4. Vanuit Amerika is een nieuwe beweging aan de gang, die ‘Biomimicry’ heet. In de praktijk worden nieuwe technologieën ontwikkeld, die zijn geïnspireerd door de natuur. Het idee is dat je voor de oplossing van allerlei problemen, de natuur goed moet bestuderen. Zo kom je tot nieuwe en creatieve oplossingen. De natuur als inspiratiebron dus.

 

U vraagt zich nu misschien af, wat hebben deze voorbeelden met elkaar te maken?

En wat hebben ze te maken met de titel van dit commentaar ‘terug naar de toekomst’?

 

Voordat ik een antwoord probeer te geven, eerst nog iets anders.

We leven in een onzekere en tegelijk interessante tijd.

Onzeker, want er zijn allerlei crises aan de gang. De banken, de economische situatie, de huizenmarkt, de werkgelegenheid, enz.

Maar ook interessant, want steeds breder wordt de noodzaak ervaren, dat het echt anders moet. Fundamenteel anders. We moeten echt werken aan een duurzame samenleving.

 

De vraag is: hoe dan? Vaak wordt dan teruggekeken. Waar komen we vandaan? Hoe hadden we het toen georganiseerd? Sommigen denken dat ‘terug naar het verleden’ de oplossing voor alle problemen is. Denk aan het voorstel om de gulden weer in te voeren…

 

Ik pleit echter voor ‘terug naar de toekomst.’ Dat is, leren van het verleden. En de goede stappen naar de toekomst zetten. Steeds meer mensen gaan dan kijken in de landbouw en in de natuur, wat je daar kunt leren. Je ziet dat bij de zoektocht naar technische oplossingen, bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Je ziet dat ook in de zoektocht naar inspiratie en waarden.

 

Als christenen geloven we dat we God op twee manieren kunnen leren kennen.

Uit de schepping en uit de Bijbel.

Christenen, boeren en natuurliefhebbers leven daarom in een interessante tijd. Zij kunnen anderen leren over dingen die echt belangrijk zijn. Over God en zijn grootheid. Over zijn geweldige schepping. Hoe ontzettend knap alles in elkaar zit. We weten nog zo weinig, we kunnen nog zoveel leren!

 

Het is bijna vakantietijd.

Neem er gerust de tijd voor, om je in de landbouw, de natuur, in God zelf te verdiepen.

Ga eens ‘terug naar de toekomst’.

 

Dronten
Wiggele Oosterhoff


Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...