Gijsbert van den Brink, hoogleraar aan de VU, is een man met een missie. Hij is van mening, dat het christelijk geloof en de (macro)evolutietheorie elkaar niet bijten. In zijn boek En de aarde bracht voort, vraagt hij zich hardop af: stel dat de evolutietheorie wel klopt, wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Hij gaat daarbij in op vragen als: kunnen we dan niet meer geloven in Gods leiding?  Is er dan geen historische Adam en ook geen historische zondeval meer? Zijn wij mensen dan nog wel beelddragers van God?

Van den Brink is ook een moedig man. Zijn missie is bepaald niet eenvoudig. In de meer orthodoxe protestantse kerken en in evangelische kringen,  is wie de evolutietheorie aanvaardt, al snel niet langer bijbelgetrouw. Toch durft Van den Brink het aan, want hij is van mening, dat je niet langer om de evolutietheorie heen kunt. Die theorie is niet meer weg te denken uit het natuurwetenschappelijk onderzoek en heeft in verschillende takken van wetenschap bevestiging gevonden. En dat wil hij serieus nemen.   

Ik vind dat zijn missie respect verdient. Ook de manier waarop hij in zijn boek het gesprek aangaat en zich verantwoordt, verdient respect: nauwgezet, doordacht en helder. Ik zou het dan ook jammer en onjuist vinden, als wij hem meteen zouden labelen als niet langer bijbelgetrouw. De Bijbel geeft immers geen feitenrapportage van hoe de schepping precies in zijn werk is gegaan. Daarom noem ik de weg die Van den Brink opgaat ook niet bij voorbaat ‘onbegaanbaar en ontoegankelijk’. Het verheugt me, dat Van den Brink het hele boek door loyaal blijft aan de orthodox – christelijke, gereformeerde theologie. Die geloofstraditie is hem dierbaar en hij wil zich als gereformeerd theoloog verantwoorden met het oog op de dominante visie op het ontstaan van mens en wereld.      

Het zal duidelijk zijn, dat met deze studie het laatste woord niet is gezegd. De antwoorden die hij geeft zullen op hun geldigheid en op hun implicaties moeten worden bevraagd. Ik zie dan ook met belangstelling uit naar het congres dat op 22 september in Nijkerk daarover zal plaatsvinden.  

Gurbe Huisman, Winschoten. 

 

 


Commentaar

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...