Een jong gezin uit een centraal Aziatisch land, kreeg deze week na een lange asielprocedure een definitief ‘nee’ te horen. Ze draaien al enkele jaren actief mee in een van onze kerken, maar de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, gelooft hun bekeringsverhaal niet. ‘Ze zijn er kapot van’ stond in het bericht dat is verspreid onder vrienden. ‘We moeten ons nu beraden op hoe het verder moet.’ Een tweede afgewezen christengezin komt uit een Midden-Oostenland. Ze zeggen dingen over Christus die je van kerkmensen lang niet altijd hoort. Maar de IND gelooft het niet. Vorige week zijn ze het AZC ontvlucht uit angst dat ze moeten verhuizen naar een Uitzetcentrum. Ze zijn doodsbang. Een derde familie komt uit een Noord-Afrikaans land. Ze zien met spanning uit naar het eind van deze week. Dan horen ze van de rechter of ze mogen blijven of moeten vertrekken. Al eerder hebben ze negatief gekregen. Zij zijn geen ‘nieuwe christenen’, zoals de twee bovengenoemde families. Ze horen bij de vervolgde christenen. Het gaat nu dus niet om hun bekeringsverhaal. Maar de IND twijfelt aan de echtheid van hun documenten.

Je kunt wel vaststellen dat de IND christenen niet voortrekt. Maar doet de Dienst christenasielzoekers recht? Daar wordt aan getwijfeld. Vorig jaar werd er in de Tweede Kamer al een motie aangenomen waarin gevraagd werd zorgvuldiger naar bekeringsverhalen te kijken. Het lijkt niet erg geholpen te hebben. Opnieuw groeit de onvrede daarover. Twee betrokken instanties hebben nu aan de bel getrokken. De Commissie Plaisier, een door de PKN benoemde toetsingscommissie, en de Stichting Gave.

Natuurlijk hebben we het niet over een eenvoudige problematiek. Voor alle partijen is het moeilijk. De IND heeft zeker ook met nepverhalen te maken. Maar de gelovige vluchteling staat niet zelden voor een onmogelijke opgave. ‘Geloven’ kun je nu eenmaal moeilijk ‘bewijzen’. Daarom zijn die andere instanties zo hard nodig. Kerken, de commissie Plaisier en stichting Gave. De IND kan hun adviezen niet zomaar wegschuiven zoals nu te vaak gebeurt. De IND heeft tegenhangers nodig. Het lijkt nu veel geloof tegen ongeloof. De IND moet dan ook haar ongeloof maar bewijzen.

Krijn de Jong, Urk

 


Commentaar

 • Gezegend en gezonden 2019-02-15 18:27:32

  Sta er eens bij stil, bij wat er eigenlijk gebeurt aan het eind van de kerkdienst …! Je komt in de...

 • Toetsen 2019-02-08 19:04:55

  Afgelopen weken was het de tijd van de jaarlijkse CITO-toets. Niet alleen in groep 7 en 8, maar...

 • Klop op de deur 2019-02-01 15:00:47

  ‘Ik sta voor de deur en ik klop’. Een bekende bijbeltekst. Wat doe je dan? Doe je open? Bereid je...

 • Gevaarlijk beroep 2019-01-25 15:09:25

  Elke morgen vallen er bij ons een aantal kranten op de mat. Een stroom aan informatie. Daar moet...