Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25 jaar, of soms 40 of 50 jaar predikant. Wat bijzonder om voor zo lange tijd de HERE, de Koning van de kerk, te mogen dienen. In de interviews met de jubilerende dominees komen vaak deze woorden naar voren: ‘dankbaarheid’, ‘verwondering’ en ‘soli Deo gloria’.

Bestaat een 1-jarig jubileum ook, vroeg ik me af. Op 15 mei 2021 mocht ik bevestigd worden. Heel bijzonder: geknield onder een open Bijbel, de handoplegging, de zegen, en zo verbonden worden als predikant en gemeente. En op 16 mei preekte ik; nu niet meer als student of kandidaat, maar voor het eerst als dominee. Bijzonder om daar op terug te kijken: voor het eerst de zegen van de HERE meegeven aan de gemeente.

En nu is het dus bijna zover. Op 15 mei 2022 heb ik het eerste jaar als predikant achter de rug. En nu die dag dichterbij komt, kijk ik af en toe eens terug op wat er gebeurd is de afgelopen periode.

Alle feesten van het kerkelijke jaar zijn voorbijgekomen. En in de zondagse erediensten zijn er heel wat andere bijzonderheden voorbij gekomen: doop en Avondmaal, belijdenis en bevestiging ambtsdragers. En ook door de week waren er geregeld diensten: huwelijksbevestiging, bid- en dankdag, begrafenissen. In de gemeente kom je in aanraking met zowel vreugde als verdriet.

Gelukkig word je op de TUA goed voorbereid om als predikant aan de slag te gaan. Leren van de Hebreeuwse en Griekse taal, doen van grondige exegese en studie in onder andere kerkgeschiedenis en dogmatiek: je krijgt het in Apeldoorn allemaal aangereikt, prachtig! Maar hoe de praktijk van het predikantschap écht is, dat ervaar je pas als het zover is. Want er komt wel meer bij kijken dan het maken van een of twee preken per week. In zo’n eerste jaar ben je druk bezig met het kennismaken met de gemeenteleden, pastorale huisbezoeken, het geven van catechisatie, vergaderen met kerkenraad en classis.

Mooie en moeilijke momenten, ze komen allemaal voorbij in het leven van een predikant. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, en ik zou dat met enkele trefwoorden moeten typeren? Tja, dan zou ik toch ook uitkomen op de woorden: dankbaarheid, verwondering en soli Deo gloria. Dankbaarheid: God gaat door met Zijn werk en kerk, Zijn goede boodschap mag verspreid worden! Verwondering: geweldig dat de HERE God mensen (en ook mij) in Zijn dienst neemt om in de gemeente te dienen. Soli Deo gloria: het moet niet om mij of om andere mensen draaien, maar het gaat om God alleen. De Drie-Enige: Vader, Zoon en Geest: aan Hem alleen zij alle eer.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela


Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...