Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022 overviel me en alles veranderde: er is oorlog binnen Europa! 24 februari 2023 moet nog komen en ik hoop en bid dat er dan weer een verrassing zal zijn. Namelijk dat Poetin de oorlog heeft beëindigd!

De vraag die me steeds door het hoofd speelt is tegelijk het begin van een Psalm: ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?’ en een opmerking die je kan worden toegevoegd: ‘Wat bezielt je!’ Zelden gaat het dan om iets goeds. Jij hebt iets stoms gedaan en in Psalm 2 volgt waanzin, wapengeweld, samenspanning, machtswellust van de groten der aarde.
Het is wat ik me afvraag bij Poetin. Wat bezielt hem, waarom doet hij dit? Deskundigen weten te vertellen wat hij denkt, maar wat is de drijvende kracht?

Wereldwijd zijn veel meer drijvende krachten.

·         De tot slaaf gemaakten vechten voor erkenning en eerherstel

·         Klimaatactivisten zetten hun hele ziel en zaligheid in om alle mensen bewust te maken van hun diepe zorg om de klimaat- en ecologische crisis en het leven op aarde

·         In Afghanistan doet de Taliban er alles aan om vrouwen te onderdrukken, omdat het hun overtuiging is dat Allah dat wil

·         De Oekraïners doen er alles aan om hun land te behouden

·         Jarenlang hebben de mensen in Zeeland gezwegen over de Watersnoodramp, omdat het hun overtuiging was dat het de wil van God was.

·         De nabestaanden van bijvoorbeeld Marianne Vaatstra en Nikki Verstappen zijn geobsedeerd om de moordenaar van hun kind te vinden.

Als ik dit rijtje bekijk, snap ik het soms heel goed en vervolgens kijk ik naar mezelf. Wat bezielt mij? Wat is mijn drijvende kracht. Waarom doe ik wat ik doe en waarom durf ik iets niet? Alleen ikzelf kan daarop een antwoord vinden en als me dat niet altijd lukt, vraag ik hulp. Wijsheid en inzicht is belangrijk. Dat zijn de dingen die Salomo van God vraagt. De Bijbel leert me dat ik niet op eigen inzicht moet vertrouwen, maar roept tegelijk op om overvloedig te zijn in helder inzicht en fijnzinnigheid. Het doel is te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Heb ik er wat aan te weten wat Poetin drijft? Moet ik iedereen begrijpen? Mag ik oordelen dat iets wel of niet goed is?

Psalm 2 gaat verder en onthult in vers 7 het besluit van God, namelijk dat het Zijn Zoon is aan wie de aarde en de volken in eigendom zijn gegeven. Jezus is Heer! Het slotvers is de opdracht aan de koningen, maar net zo goed aan ieder mens:
‘Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.’


Laten we allen schuilen bij Hem en Hem eer bewijzen!

 

Nel Noppe, Leeuwarden

 


Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...