Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten vertegenwoordiging bijeen geroepen wordt. Een bijeenkomst om met elkaar te bezien of we elkaar nog verdragen kunnen. Dat gaat dan met name om de discussie rond het thema 'Vrouw in ambt', maar er is natuurlijk veel meer en misschien ook nog wel veel wezenlijker materie met elkaar te bespreken.

 

Via verschillende dagbladen, op X en in diverse gesprekken is te merken dat het de gemoederen behoorlijk bezig houdt. Dat is uiteraard te begrijpen. Een convent bijeenroepen is op zich al een ongebruikelijk iets in onze kerken. Vlak voordat er een Generale Synode begint, is dat misschien wel helemaal bijzonder.

 

Voor- en tegenstanders spreken zich uit. 'Goed dat op deze manier geprobeerd wordt om elkaar weer te vinden', hoor je mensen zeggen. Anderen zijn heel kritisch op dit convent. 'Wie heeft mandaat om de kerken op deze manier zo bij elkaar te roepen', hoor je anderen zeggen. Ook de vraag hoe de 'uitkomst' van het convent ingebracht kan worden in de Generale Synode is een vraag.

 

In het Nieuwe Testament lees je in Handelingen 15 dat er ook een convent bij elkaar komt. Dat zal uiteraard anders gegaan zijn dan het op 20 april in Veenendaal zal gaan. De discussie in Handelingen 15 gaat over de vraag of gelovigen uit de heidenen ook besneden moeten worden. Voor de Joodse gelovigen is dat niet op te geven, natuurlijk moeten zij ook besneden worden. Je kunt die opdracht tot besnijdenis toch niet zo maar naast je neerleggen. Wat is dat voor schriftkritische houding! Anderen vertellen over de grote daden die God gedaan heeft bij de heidenen. Ze komen tot geloof en nemen Jezus Christus aan als Redder van hun leven.

 

In de toespraak van Petrus speelt een citaat uit Amos een belangrijke rol. Ik zal de vervallen hut van David weer oprichten, spreekt God Zelf. Dat zien de apostelen voor hun ogen gebeuren. Het doodse komt tot leven omdat de levende God Zich ontfermt.

 

De discussie in Handelingen 15 kunnen we natuurlijk niet één-op-één doorvertalen naar de discussie in onze kerken. We kunnen wel veel leren van hoe men met elkaar omging. Luisteren naar elkaars standpunten en argumenten en samen zoeken naar de wil van onze God. Vooral bidden met elkaar en voor elkaar. Gebed dat Hij onze kerken wil zegenen.

 

Jurrian Oosterbroek , Dronten


Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...