Hoever is het met de verspreiding van het evangelie? Hoe kun je vandaag een sterk groeiende wereldbevolking bereiken met Gods Woord? Zijn er nog mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord? Hoe kunnen wij hen bereiken?

In de Bijbel lezen we dat het bereiken van alle volken en stammen verbonden is met de wederkomst van de Here Jezus Christus. In Matteüs 24 zegt de Heiland tegen Zijn leerlingen: 'Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen' (vs.14). Maar, wanneer is dat moment bereikt? Het antwoord op die vraag weet ik niet, maar dat wil niet zeggen dat er niets over gezegd kan wor-den.

Ook al kan ik geen jaar, dag of uur noemen, ik geloof dat het bereiken van alle volken en stammen geen dertig jaar meer zal duren. Lettend op wat er in de wereld gebeurt, aan de hand van de tekenen van de tijd en de huidige mogelijkheden via internet en satellieten, kan ik niet tot een andere conclusie komen. In Matteüs 24 ontdekken we ook dat de wereldwijde verkondiging van het evangelie niet het enige teken is van de aanstaande wederkomst van Christus.

 

Bereikte volken

Er leven op dit moment bijna 7 miljard mensen op onze planeet. We hebben het dan over ongeveer 24.000 volken. Bij het woord ‘volk’ denk ik aan bevolkingsgroepen en stammen. Van deze volken hebben 16.000 bevolkingsgroe-pen en stammen het evangelie gehoord. Het wil zeggen dat er sterke kerken zijn onder leiding van nationale leiders met een serieuze inzet voor het verkondigen en doorgeven van het evangelie. Met deze 16.000 bevolkingsgroepen hebben we het over ongeveer 4 miljard mensen. Deze 4 miljard mensen kunnen worden onderscheiden in drie groe-pen:

wedergeboren gelovigen in een persoonlijke relatie met Jezus Christus (0,8 miljard);

mensen die zich christen noemen omdat ze afkomstig zijn uit een christelijke cultuur (1,4 miljard);

mensen die geen christen zijn, maar leven in een bevolkingsgroep waar levende kerken zijn (1,8 miljard).

 

 

Onbereikte volken

Van de 24.000 volken blijven er nog 8.000 over die geen levende kerk van Christus kennen. In deze onbereikte groepen leven bijna 2,7 miljard mensen. Dat zij ‘onbereikte bevolkingsgroepen’ zijn, sluit niet uit dat delen van hen wel het evangelie hebben gehoord, maar dit (nog) niet heeft geleid tot een levende kerk van Christus. De 8.000 onbereikte bevolkingsgroepen of stammen zijn in zes megagroepen te verdelen:

 

3300 moslimgroepen, totaal 1,260 miljard mensen

2400 hindoegroepen, totaal 0,860 miljard mensen

1200 ethno-religieuze groepen, totaal 0,161 miljard mensen

700 boeddhistische groepen, totaal 0,275 miljard mensen

300 Andere groepen, totaal 0,031 miljard mensen

100 Niet-religieuze groepen, totaal 0,121 miljard mensen

 

Ook voor hen gelden de woorden uit 1 Timoteüs 2: God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen (vs. 3-4). Daarin heeft de kerk van Christus een verantwoordelijkheid en een taak!

 

Bij de gegeven overzichten en cijfers moeten we ons realiseren dat deze bij verschillende onderzoekers niet allemaal gelijk zijn. De cijfers weerspiegelen wat er tot nu toe is vastgelegd en vertegenwoordigen een inschatting van wat er in zending en evangelisatie nog moet gebeuren. Een rondgang op internet bij verschillende zendingsorganisaties maakt duidelijk dat algemeen wordt aangenomen dat vijfentwintig procent van de wereldbevolking nog niet is bereikt met het evangelie.

 

Voor het bereiken van de onbereikte bevolkingsgroepen geven de cijfers een werkbare indicatie. Projecteren we de onbereikte volken op een wereldkaart dan bevinden de meeste en grootste bevolkingsgroepen zich in het zogenoemde ‘10/40 raamwerk’. Dat wil zeggen in landen als: India, China, Pakistan, Bangladesh, Japan en Nepal. Daarbij gaat het grotendeels om Moslims en Hindoes.

 

Hoe helpt TWR mee?

Trans World Radio zendt op dit moment uit in 233 talen en heeft als eerste prioriteit de grootste onbereikte bevolkingsgroepen. In totaal bestaan er wereldwijd 372 megatalen, een megataal wordt door een miljoen of meer mensen gesproken. Er zijn nu nog ongeveer 74 megatalen onbereikt. Uitzenden in alle megatalen betekent dat 97% van de wereldbevolking kan worden bereikt.

De grote onbereikte bevolkingsgroepen zijn voor 95% te vinden in Azië. Te noemen zijn de Shaikh in Bangladesh (133 miljoen) en in India (73 miljoen), alsook de Japanners in Japan (121 miljoen). Met radioprogramma’s in de eigen taal kunnen deze volken worden bereikt met het evangelie. Juist radio is zeer geschikt om onbereikte volken en gesloten landen te bereiken met het Woord van God. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen en mogelijkheden op het internet ervoor, dat er steeds meer mensen bereikt kunnen worden met het evangelie van Jezus Christus. Het aantal talen waarin wordt uitgezonden neemt ieder jaar toe.

TWR treft nu de voorbereidingen - om nog dit jaar - te gaan uitzenden naar Bangladesh, Pakistan, Bhutan en Afghanistan. Ook is TWR bezig met nieuwe programma’s voor onbereikte bevolkingsgroepen in Noordwest Afrika, speciaal gericht op moslims

 

Nederland

Ook in ons eigen land kunnen christenen zich inzetten om mensen uit andere landen in hun eigen taal te bereiken met het evangelie. Een programma als ‘De Bijbel door’ (uitgezonden via GNR op 1008 AM) is via de website van TWR in meer dan honderd talen beschikbaar. Via www.mijntaal.net kunnen migranten en asielzoekers het evangelie horen in hun eigen taal. Daarbij moeten we de TWR audiotheek voor lokale omroepen niet vergeten, vol met korte christelijke programma’s gratis te gebruiken in de eigen lokale uitzendingen. De programma’s van Corrie ten Boom (één van de eerste spreeksters van TWR) worden graag beluisterd.

 

Wilt u bidden voor de onbereikte volken en zelf een zendeling zijn in Nederland?

Vraag de Here God waar Hij u en jou wil gebruiken!

 

Barneveld
Cor Weeda

 

De auteur is evangelist en programmamaker van Trans World Radio Nederland.

 

 

Mogelijkheden via internet:

www.transworldradio.nl

www.mijntaal.net

www.christelijkeaudiotheek.nl

www.transworldradio.nl/luister/corrie-ten-boom

www.transworldradio.nl/luister/welkom-bij-de-bijbel-door

 

Gebruikte bronnen:

TWR - Archief en Research

Joshua project (www.joshuaproject.net)

Operation World (21th Century Edition)

Mission Frontiers (www.missionfrontiers.org)

World by Radio (www.wbradio.net)

Ethnollogue (www.ethnologue.com)

OM Nederland Nieuws


Commentaar

 • Kerk in de wereld 2021-10-08 17:46:24

  Soms lees je iets waarvan je denkt: ‘ja, daar gaat het toch eigenlijk om.’ Onlangs las ik de...

 • Israël 2021-09-24 17:39:46

  Op zondag 03 oktober besteden we als kerken (extra) aandacht aan de band tussen Israël en de kerk. De...

 • Repeterende breuken 2021-09-10 17:09:49

  Toen in Afghanistan opnieuw een zelfmoordaanslag van de IS was verzuchtten we: Houdt het nu nooit...

 • Druk 2021-08-27 17:03:58

  Simone Biles. Tom Dumoulin. Kiki Bertens. Naomi Osaka. Vier sporters die tot de top van hun sport...