{mosimage}zijn vrienden hadden Jezus
’s avonds dood begraven
in de aarde
zonder hoop
zonder verwachting

ze hadden gedacht
dat Hij de koning zou worden
ze hadden geroepen
‘Hosanna
Hij, die komt in de naam van de Heer’

maar nu ‘s avonds
is Hij dood, begraven
ongedacht en onverwacht zijn vijanden wilden het graf bewaken
vol wantrouwen

ze hadden gehoord
Hij had het zelf gezegd
‘na drie dagen zal ik
uit de dood opstaan’

ze verzegelden zelf de steen
bewaakten het graf
tegen onverwachte omstandigheden


zijn vriend Darius had Daniël
‘s avonds levend begraven
in de leeuwenkuil
met hoop
‘uw God zal u redden’

zijn vijanden wilden de kuil bewaken
vol wantrouwen
zij verzegelden zelf de steen
tegen onverwachte omstandigheden


Jezus stond als Koning op
’s morgens vroeg
voor vrienden ongedacht
voor vijanden onverwacht


Daniel bleef leven
’s morgens vroeg,
riep zijn vriend, de koning
 ‘de God van Daniel, is een levende God’


Hosanna
wij mogen leven
vol hoop
vol verwachting
Hij zal komen in de naam van de Heer

N.a.v. Daniël 6, Mattheüs 21en 28, 1 Petrus 1


Dronten                 
Wiggele Oosterhoff

Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...