Sinds 1998 zijn Akke, mijn vrouw, en ik elk half jaar betrokken bij een nieuwe Alpha-cursus. De cursus heeft elke keer dezelfde thema’s, maar wat is het boeiend om steeds weer met nieuwe mensen op weg te gaan.

 

Op de woensdagavonden is het standaard: samen eten, een thema dat wordt ingeleid en doorpraten in groepen. Halverwege de cursus staat een weekend-weg op het programma. Met daarin op de zaterdagavond een bonte avond. Deelnemers studeren liedjes in, zetten de verkleedkist op de kop, doen bizarre quizzen, toneelstukjes en zingen karaoke. Als het enigszins kan doen we zelf mee. Met een theedoek om ons hoofd spelen we Drentse buurvrouwen die in dialect hun reflectie geven op het Alpha-weekend. Het is meestal lachen gieren brullen. Geestig en geestelijk horen bij elkaar.

 

Basisthema's

Tijdens de Alpha-cursus komen basisthema’s aan de orde. Bidden, Bijbellezen, waarom moest Jezus sterven? In het weekend is er aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Er zijn overdenkingen, gesprekken en we vragen mensen zich open te stellen voor de vergevende liefdevolle aanwezigheid van God. Er is de mogelijkheid om persoonlijk voor je te laten bidden.

Iedereen reageert anders en daar is alle ruimte voor. Een man van vijfendertig stort zijn hart uit en legt zijn onmacht, over zijn vrouw die bij hem wegging, bij God neer. Een vrouw uit Iran laat voor zich bidden met een tolk naast zich. Een man, achter in de twintig, loopt de zaal uit en komt later terug voor gebed. Hij is niet met de Bijbel opgevoed en is door vrienden meegenomen naar Assen Zoekt. Hij vertelt later dat hij had gebeden: 'Here God, als U er bent, wilt U het me dan laten merken in deze cursus?' Gods Geest raakt hem en overtuigt hem dat hij Jezus nodig heeft. Hij opent zijn hart en de verandering is merkbaar. Op de bonte avond zingt hij met een pruik op een belachelijk liedje en je ziet de bevrijding op zijn gezicht. De Iraanse vrouw die zo’n feest samen met Nederlanders niet eerder meemaakte, verstopt zich af en toe onder de hoofddoek, die ze de week daarna besluit af te doen omdat ze Jezus wil volgen.

 

In een periode van tien avonden en een weekend krijgt een groep cursisten de kenmerken van een gemeente. Mensen met allerlei achtergronden – christen, zoekend, net gelovend, niet christelijk opgevoed, moslim – gaan met elkaar op weg. Ze eten samen, lezen Gods woord, delen, bidden, dragen financieel bij en delen hun bezittingen, tot aan de tandpasta toe.

 

Tempel en huis

De eerste gemeente (Hand.2,43-47) kwam bij elkaar in de tempel en in de huizen. Ze loofden God (boven), deelden hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde, hadden alles gemeenschappelijk (binnen), stonden in de gunst bij het hele volk, en de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden (buiten). Gaandeweg de kerkgeschiedenis veranderde het. Wat in de eerste eeuwen vooral een beweging was vanuit de huizen, werd steeds meer opgesloten in gebouwen. Kerkdiensten worden belangrijk, toerusting vanuit het Woord van God, geïnspireerd worden en God de lof brengen.

Maar… als we missionair en diaconaal kerk willen zijn in de samenleving, dan laten we kansen liggen als we het geloof niet vormgeven dichtbij huis. Dat is misschien wel een van de belangrijkste lessen uit 10 jaar Assen Zoekt. Het creëren van ritmes om samen te eten, te ontmoeten en te vieren vanuit onze huizen. Vanuit relatie met elkaar en met de buurt op weg gaan. Dat is anders kerk zijn en vraagt om andere prioriteiten. Als we een relatie willen opbouwen met mensen in de straat, lukt dat niet als we vol zitten met kerkelijke activiteiten.

 

Relaties

Bij Assen Zoekt zien we intense relaties ontstaan: onderling maar ook met collega’s en vrienden buiten de eigen groep. Mensen die aansluiten bij maaltijden in de huizen, bij de barbecues in de tuinen, bij gesprekken tijdens de verdiepingsavonden. Sommige mensen haken na een tijdje weer af, anderen vinden het interessant en regelmatig maken we mee dat mensen tot geloof komen, zich laten dopen en het avondmaal vieren.

Een klein initiatief werd een veelkleurige gemeente met twaalf groepen die in de huizen bij elkaar komen met veel kinderen en op een gemiddelde zondag zijn er honderdvijftig mensen in de Open Hof. De openheid, de cultuur die mensen tijdens de Alpha-cursus ervaren, komen ze ook tegen als we samenkomen in de huizen en op zondag. Met vallen en opstaan dagen we elkaar uit om Jezus te volgen. Wie die ‘we’ zijn? Mensen die je niet bij elkaar uit zou zoeken voor een pelgrimstocht. Mensen van 0 tot 82 jaar oud, vanuit verschillende culturen en opleidingsniveaus, gelovig en niet gelovig. Ze gaan mee op weg, schuiven aan, omdat God mensen zoekt.

 

Rudolf Setz, evangelist zendingsgemeente Assen Zoekt


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...