U bent vijfentwintig jaar predikant, waarvan twintig jaar op Urk. Het klikt kennelijk.

Voor mij is het eerste plaats roeping dat ik hier op Urk gekomen ben en ook in al die jaren op Urk gebleven ben. Bij het ontvangen van een beroep kreeg ik nooit de overtuiging dat de Heere mij wegriep naar een andere gemeente. Dat is voor mij altijd beslissend geweest bij de verschillende beroepen die ik in de loop der jaren ontving. Het was best wel eens moeilijk om tot een beslissing te komen. Er waren gemeenten die na verloop van tijd opnieuw een beroep uitbrachten. Maar de Heere gaf rust op de beslissing om te bedanken en er waren ook momenten dat de Heere duidelijk de roeping naar Urk heeft bevestigd.

Daarnaast is het inderdaad zo dat ik samen met mijn vrouw en onze kinderen een plaats heb gekregen in de gemeente en er een sterke band gegroeid is met onze Maranathagemeente. Die band is in de eerste plaats de band die we samen aan het Woord van God hebben en die ons ook aan elkaar verbindt. We weten ons aan elkaar gegeven door de Heere. We voelen ons ook thuis in de gemeente en in de Urker gemeenschap.

 

Jullie hebben net als veel Urker gezinnen pleegkinderen, is dat een taak voor het hele gezin?

De Heere heeft ons leven zo geleid dat pleegkinderen in ons gezin een plaats hebben gekregen. Heel het gezin is hier ook bij betrokken, omdat je niet alleen als ouders hier een beslissing in kunt nemen of je dat wel of niet doet. Dat gaat in overleg met de kinderen. Zo hebben zij in ons gezin een plaats gekregen.

 

Wat boeit u het meest op Urk?

Urk heeft veel boeiende kanten. Het is een gemeenschap die bruist, zo wordt weleens gezegd en dat is waar. Het is een levendige, warme gemeenschap waar mensen hard werken en ook oog hebben voor elkaar. Urkers zijn spontaan en hartelijk en tegelijk is er ook tijd nodig om een Urker dieper en beter te leren kennen. Ze zijn open en zeggen wat ze ervan vinden en toch heb ik ervaren dat die openheid nog niet betekent dat je ze echt direct kent.

Bijzonder vind ik ook als dienaar van het Evangelie dat je veel jongeren ontmoet met je wie mag spreken over de Heere en Zijn dienst. Er zijn zorgen over jongeren op Urk, maar je ziet ook dat de Heere werkt onder jongeren. Het eerste haalt vaak de voorpagina van de krant en is beeldbepalend voor hoe er naar Urk gekeken wordt. Net als in elke gemeenschap zijn er ook schaduwkanten. Ook hier op Urk hebben zondaren bekering en geloof in Christus nodig.

U bent ook in breder kerkelijk verband actief, wat zijn daar uw activiteiten?

Sinds 2014 ben ik lid van het Curatorium van onze TUA. Ik vind het voorrecht om op deze manier betrokken te zijn bij de theologische opleiding van onze aanstaande dienaren van het Woord. De Heere heeft ons als kerken veel gegeven in onze TUA die niet alleen voor onze kerken tot zegen mag zijn, maar ook zeker daarbuiten.

Ook ben ik lid van het zendingsdeputaatschap namens onze gemeente die Hessel en Coby Visser hebben uitgezonden naar Botswana. Verschillende keren heb ik een werkbezoek mogen brengen. Hoogtepunt voor mij was toen in Botswana het Nieuwe Testament in de Narotaal van de bosjesmannen klaar was en overhandigd werd aan de lokale bevolking.

Ook ben ik lid van de stuurgroep die de Haamstedeconferenties voorbereidt. Het mooie van deze conferenties is dat je met vele predikanten uit verschillende kerken samen bent en de verbondenheid met elkaar beleeft door het Woord van God.

 

De kerkelijke kaart van Nederland ziet er nu heel anders uit dan 25 jaar geleden. Waar moeten we ons op richten?

Het is belangrijk dat de kerk in Nederland en dat geldt ook voor onze christelijke gereformeerde kerken in Nederland trouw is en trouw blijft aan het Woord van God, zoals wij dat van de Heere Zelf ontvangen hebben in de Bijbel, het Woord van God dat op schrift gesteld is. Het is onze roeping om door te geven aan anderen wat wij zelf van de Heere ontvangen hebben. Wij hebben de beste boodschap die er is, namelijk eeuwig behoud in Christus, en die boodschap is het waard om door iedereen gehoord te worden.

 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. De redactie feliciteert u van harte met dit jubileum en we wensen u, samen met uw vrouw en kinderen, Gods zegen toe voor het werk in uw gemeente en daarbuiten.

 

Krijn de Jong, Urk


Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....